Deklaracija u vezi obrade ličnih podataka (klauzula o zaštiti privatnosti)

registruju

Kada neko poseti jednu veb lokaciju, postoje mnoge mogućnosti za registrovanje i iskorišćavanje podataka posetioca. GRUPA TROX ozbiljno shvata zaštitu podataka i na osnovu nemačkog zakona o zaštiti podataka kreirala je svoje sopstvene smernice za zaštitu podataka. Obavezali smo se da sakupimo što je moguće manje podataka i garantujemo najveću moguću transparentnost. Takođe garantujemo sveobuhvatnu zaštitu Vaših podataka.

1. Postupak sakupljanja podataka u slučaju posete veb prezentaciji

Tokom posete veb prezentaciji lični podaci se sakupljaju samo u određenim i prepoznatljivim tačkama, to jest gde god Vi kao korisnik unesete podatke u polje za unos.

Pozivanje stranica TROX GRUPE je inače anonimno. Mi ne koristimo nijedan drugi način skrivenog sakupljanja podataka, kao što su kolačići. Kada posetite stranice TROX GRUPE, neki statistički podaci koji nisu lične prirode se automatski registruju. U ove podatke spadaju vreme pristupanja, trajanje i identifikacija računara u obliku pseudonima. Podaci se registruju radi kreiranja statistike u vezi učestalosti korišćenja, obima i broja stranica pozvanih svakog meseca. Ovi podaci nisu lični i ne predaju se trećim licima, nego se koriste isključivo radi poboljšanja našeg sajta.

2. Namenska upotreba

Lični podaci su potrebni za garantovanje pravilnog sprovođenja procedure za koju ste uneli podatke. Vaša adresa je potrebna za registraciju za seminar, tako da Vam na primer možemo poslati dokumentaciju; država mora biti uneta zbog potrebe servisa, u slučaju da treba uzeti u obzir specijalne regulative koje važe za dotičnu državu. U svim slučajevima se podaci upotrebljavaju da Vas jasno identifikuju kao postojećeg ili potencijalnog kupca, tako da možemo ostati u vezi i dostavljati Vama ili Vašoj kompaniji relevantne informacije ili dokumentaciju (kao što su specifične novosti, proizvodi, pregledi). Ne postoji drugačiji način korišćenja ovih podataka. Naročito podvlačimo da ne vršimo ličnu procenu Vaših pokušaja pristupanja .

3. Sačuvani podaci

GRUPA TROX memoriše podatke koje unesete u formular ili u polje za unos. Sledeći podaci se registruju:  

Registracija za seminar: podaci koji se tiču identiteta (kompanija, ime i prezime), opšte dostupnosti (ulica, grad, poštanski broj) i komunikacije (broj telefona, adresa e-pošte), kao i korisničko ime i lozinka (koje ste sami izabrali). Nakon prvobitne registracije, svako dalje prijavljivanje se vrši korišćenjem korisničkog imena i lozinke. Vaši podaci su samo vidljivi od strane zaposlenih koji pripremaju i naknadno procenjuju seminare.

TROX NET registracija: podaci u vezi identiteta (kompanija, broj kupca, odeljenje, ime i prezime), opšte dostupnosti (ulica, grad, poštanski broj) i komunikacije (jezik, broj telefona, adresa e-pošte). U slučaju porudžbine registruje se vreme, količina i ime ili naziv kupca. Ukoliko se izvrši porudžbina, onda su sakupljeni podaci korisnika sačuvani u našem sistemu za obradu kupaca. Tamo se podaci koriste za ispunjavanje porudžbine i brigu o kupcimau (proizvodnja, otpremanje, fakturisanje). Osim toga podaci o porudžbini koja je izvršena pod brojem za kolektivne kupce su dostupni svim korisnicima tog broja za kolektivne kupce preko pristupa TROX NET-u.

Upit servisu se prosleđuje odgovorajućim službama i tamo se obrađuje. Tu su potrebni samo podaci koji obezbeđuju komunikaciju (kompanija, prezime, adresa, država i adresa e-pošte).

4. Otkrivanje podataka

Podaci koje unosite u kontakt formulare/polja za unos koriste se samo za interne potrebe (npr. za besprekornu komunikaciju sa korisnikom) i ne prosleđuju se trećim licima.

5. Zaštita podataka

TROX GRUPA štiti Vaše podatke u skladu sa svojim smernicama za IT bezbednost i zaštitu podataka, koje se zasnivaju na nemačkom zakonu o zaštiti podataka. Eksterni službenik za zaštitu podataka proverava procedure TROX GRUPE da bi se uverio da su usaglašene sa propisima.

Možete zaštititi svoje podatke u području za obuku i područjuTROX NET-a, tako što ćete sami izabrati ime i lozinku. Ako prosledite podatke za pristupanje TROX NET-u drugim zaposlenim licima u Vašoj kompaniji, onda morate osigurati da samo ovlašćene osobe imaju pristup tim podacima. Po potrebi možete promeniti vašu lozinku pod linkom "Uredi profil" ili stupite u kontakt sa nama u vezi dodatnih mogućnosti pristupanja (eb@trox.de).

6. Brisanje podataka

U bilo koje vreme možete sami izbrisati Vaše podatke za prijavljivanje (za obuku i TROX NET).

U tu svrhu je potrebno da se prijavite na Vaš nalog (kliknite na "Izmeni profil") i obrišete unose iz svih polja. Zamenite prethodne unose u poljima sa minus znacima. Na taj način ova polja postaju nečitljiva i Vaši podaci se smatraju obrisanim.

7. Informacije u vezi Vaših podataka, kontakt

Ukoliko želite da dobijete informacije u vezi Vaših podataka od TROX GRUPE, u svako doba možete stupiti u kontakt sa službenikom za zaštitu podataka. On je takođe na raspolaganju za ostala pitanja u vezi korišćenja ličnih podataka. Sa njim možete najbolje stupiti u kontakt preko e-pošte datenschutz@trox.de.

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Visual contact Visual contact

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Visual contact Visual contact

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Visual contact Visual contact

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Visual contact Visual contact

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150