Type Compact

Sa servisnim interfejsom i bus komunikacijom

Kompaktni uređaj za primenu sa uređajima za regulaciju promenljivog protoka vazduha

 • Regulator, dinamički transmiter diferencijalnog pritiska, i pokretač su objedinjeni u jednom kućištu
 • Zapreminski protok vazduhaVmin i Vmax su fabrički memorisani kao parametri
 • Idealni za izvođenje servisiranja preko for carrying out service from the switch cabinet or control panel
 • Promena parametara preko uređaja za podešavanje
 • Podesan za konstantan i promenljivi protok vazduha kao i za Vmin / Vmaks prebacivanje
 • Moguća bus komunikacija zahvaljujući MP bus ili LonWorks interfejsima

small_tab1_Serie Compact
 • Primena

Primena

 • Elektronski regulator protoka vazduha tipa Compact je kompaktan, sve-u-jednom regulator za uređaje za regulaciju protoka vazduha
 • Dinamički transmiter diferencijalnog pritiska, elektronski regulator, i pokretač su objedinjeni u jednom kućištu
 • Podesno za različite zadatke regulacije zavisno od načina korišćenja ulaza za zadatu vrednost
 • Preko izlaznih signala regulatora temperature u prostoriji, centralnih sistema za nadzor i upravljanje CSNU, regulatora kvaliteta vazduha ili sličnih uređaja, vrši se regulacija zadate vrednosti zapreminskog protoka
 • Prinudna regulacija promoću prekidača ili releja
 • Stvarna vrednost zapreminskog protoka je dostupna kao linearni naponski signal.
 • Parametri regulatora su podešeni u fabrici
 • Nije potrebno podešavanje na licu mesta

Standardna filtracija u sistemima za klimatizaciju omogućava primenu regulatora u dovodnom vazduhu bez dodatne zaštite od kontaminacije prašinom. Kako deo zapreminskog protoka prolazi kroz transmiter radi merenja zapreminskog protoka vazduha, imajte u vidu sledeće:

 • U slučaju velike kontaminacije prašinom u prostoriji, moraju se obezbediti odgovarajući filteri otpadnog vazduha.
 • Ukoliko je vazduh kontaminiran paperjastim ili lepljivim česticama, ili ukoliko sadrži agresivne medije, Compact regulator se ne može koristiti

Tehničke informacije

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Visual contact Visual contact

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Visual contact Visual contact

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Visual contact Visual contact

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Visual contact Visual contact

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150