search-loading

Ventilacione rešetke

Rešetke, klasika među vazdušnim difuzorima, mogu se upotrebiti za ubacivanje i izvlačenje vazduha.


Primena ventilacionih rešetki

Ukoliko se pravilno upotrebe, ventilacione rešetke kompanije TROX omogućavaju povoljnu i efikasnu ventilaciju prostorija.

Tip X-GRILLE Cover

Nove ventilacione rešetke X-Grille Cover izrađene su od aluminijuma vrhunskog kvaliteta i njihov savršeno oblikovan dizajn predstavlja kombinaciju funkcionalnosti i estetike. Za ugradnju u zidove, plafone ili ventilacione kanale....
Dodatni detalji

pravougaone

40 – 3.200 l/s
140 – 11.400 m³/h

B: 225 – 1.225 mm
H: 125 – 525 mm

Aluminijum

Tip X-GRILLE Basic

Nove ventilacione rešetke X-Grille Basic sa ravnim okvirom, čiji savršeno oblikovan dizajn predstavlja kombinaciju funkcionalnosti i estetike. Za ugradnju u zidove, plafone ili ventilacione kanale....
Dodatni detalji

pravougaone

40 – 3.200 l/s
140 – 11.400 m³/h

B: 225 – 1.225 mm
H: 125 – 525 mm

Čelik et Aluminijum

Tip VAT

Rešetke tipa VAT imaju vertikalne aerodinamične lopatice i okvir širine 23 ili 27mm.

Prednje lopatice se mogu individualno podešavati. Pored skrivenog pričvršćivanja na zahtev je moguće isporučiti i opciju sa pričvršćivanjem pomoću žabica.
U verziji sa širokim okvirom od 27mm rešetke su na raspolaganju i sa vidljivim pričvršćivanjem zavrtnjima (okvir je sa izrađenim otvorima).
Dodatni detalji

pravougaone

15 – 2,500 l/s
55 – 9,000 m³/h
30 – 5,295 cfm (kubne stope po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 75 – 525 mm

Aluminijum

Tip TRS-R (za ugradnju u okrugli vazdušni kanal)

Rešetka tipa TRS-R se sastoji od frontalnog okvira oborenih ivica, koji je prilagođen okruglim vazdušnim kanalima, sa izrađenim otvorima i individualno podesivim vertikalnim lopaticama.


Dodatni detalji

pravougaone

10 – 1,665 l/s
40 – 6,000 m³/h
24 – 3,530 cfm (kubne stope po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 75 – 225 mm

Pocinkovani čelik

Tip TRS-K (ugradnja u vazdušni kanal)

Rešetka tipa TRS-K se sastoji od frontalnog okvira sa izrađenim otvorima i individualno podesivim lopaticama.
Dodatni detalji

pravougaone

15 – 1,000 l/s
55 – 3,600 m³/h
30 – 2,120 cfm (kubne stope po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 75 – 325 mm

Pocinkovani čelik

Tip TRS

Sastoji se od frontalnog okvira i vertikalno postavljenih, individualno podesivih frontalnih lopatica za vidljivo pričvršćivanje zavrtnjima (sa izrađenim otvorima).
Ove rešetke se na zahtev mogu isporučiti i u izvedbi za skriveno pričvršćivanje zavrtnjima.
Dodatni detalji

pravougaone

10 – 1,665 l/s
40 – 6,000 m³/h
24 – 3,530 cfm (kubne stope po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 75 – 325 mm

Čelik

Tip TR

Sastoji se od frontalnog okvira sa horizontalno postavljenim, individualno podesivim frontalnim lopaticama za vidljivo pričvršćivanje zavrtnjima (sa izrađenim otvorima).
Ove rešetke se na zahtev mogu isporučiti i u izvedbi za skriveno pričvršćivanje zavrtnjima.
Dodatni detalji

pravougaoni

25 – 2,500 l/s
90 – 9,000 m³/h
55 – 5,295 cfm (kubne stope po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 125 – 525 mm

Čelik

Tip SL (na raspolaganju i kao linijska rešetka)

Frontalni obodni okvir, sa individualno podesivim frontalnim lopaticama i skrivenim pričvršćivanjem zavrtnjima.
Dodatni detalji

pravougaone

25 – 2,500 l/s
90 – 9,000 m³/h
55 – 5,295 cfm (kubne stope po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 125 – 525 mm

Čelik

Tip KS (plastične rešetke)

Rešetke tipa KS pogodne su za dovodni i otpadni vazduh.
Rešetka ima okvir liven brizganjem, sa otvorima za pričvršćivanje odgovarajućim zavrtnjima.

Tip KS-A je sa horizontalno postavljenim frontalnim lopaticama koje se mogu individualno podešavati .

Tip KS-C je isti kao i tip KS-A, ali sa dodatnim vertikalnim, individualno podesivim zakrivljenim lopaticama na zadnjoj strani, koje služe za regulaciju protoka.
Dodatni detalji

pravougaone

30 – 860 l/s
110 – 3,095 m³/h
65 – 1,820 cfm (kubne stope po minuti)

D: 325 – 825 mm
V: 125 – 225 mm

Plastika

Set za regulaciju protoka, tip DGW

Sa obodnim okvirom oborenih ivica i suprotnosmernim lopaticama podesivim sa prednje strane, sa dodatnim individualno podesivim lopaticama koje su vertikalno postavljene.
Dodatni detalji

pravougaoni

15 – 1,555 l/s
55 – 5,600 m³/h
30 – 3,295 cfm (kubne stope po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 75 – 525 mm

Čelik

Tip AWT

Rešetke za ugradnju u gimnastičkim i sportskim halama otporne na udar lopte u skladu sa standardom DIN 18032 deo 3.
Posebno stabilna izvedba ventilacione rešetke za dovodni ili otpadni vazduh, sa horizontalno postavljenim, profilisanim lopaticama i vidljivim pričvršćivanjem zavrtnjima (okvir je sa izrađenim otvorima).
Dodatni detalji

pravougaone

20 – 1,250 l/s
70 – 4,500 m³/h
42 – 2,648 cfm (kubne stope po minuti)

D: 325 – 1,225 mm
V: 125 – 325 mm

Aluminijum

Tip AT

Rešetke tipa AT imaju horizontalne aerodinamične lopatice i frontalni okvir širine 23 ili 27mm.
Frontalne lopatice se mogu individualno podešavati. Pored skrivenog pričvršćivanja na zahtev je moguća i opcija sa pričvršćivanjem pomoću žabica.
U verziji sa širokim okvirom od 27mm rešetke su na raspolaganju i sa vidljivim pričvršćivanjem zavrtnjima (okvir je sa izrađenim otvorima).
Na raspolaganju su različite širine okvira.
Dodatni detalji

pravougaone

25 – 2,500 l/s
90 – 9,000 m³/h
55 – 5,295 cfm (kubne stope po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 125 – 525 mm

Aluminijum

Set za regulaciju protoka, tipa ASW

Istosmerni regulator sa ispravljačem smera vazdušne struje i obodnim okvirom sa oborenim ivicama.

Materijal: čelik
Dodatni detalji

pravougaoni

15 – 1,555 l/s
55 – 5,600 m³/h
30 – 3,295 cfm (kubne stope po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 75 – 525 mm

Tip ASL

Rešetke tipa ASL se sastoje od frontalnog okvira, horizontalnih, individualno podesivih prednjih lopatica i predviđene su za skriveno pričvršćivanje zavrtnjima. Nazahtev je moguća i izvedba sa pričvršćivanjem pomoću žabica.
Na raspolaganju su sa različitim
širinama okvira.
Dodatni detalji

pravougaone

25 – 2,500 l/s
90 – 9,000 m³/h
55 – 5,295 cfm (kubne stope po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 125 – 525 mm

Aluminijum

Tip ARR

  • TROX fleksibilne rolo rešetke tipa ARR se mogu upotrebiti za prekrivanje ventilacionih kanala, za podne indukcione difuzore, uređaje za decentralizovanu ventilaciju (FSL), podne konvekcione grejače, itd.

Dodatni detalji

pravougaone

V: 15 i 20 mm
Š: 150 – 450 mm
D: 1,000 – 3,000 mm (filterski materijal u panelu)
ili 10 m (filterski materijal u rolni)


Aluminijum

Tip AH (takođe na raspolaganju kao linijska rešetka)

Frontalni okvir u širini od 28 mm ili 20 mm, sa fiksiranim, horizontalno postavljenim profilisanim lopaticama, za skriveno pričvršćivanje. Kretanje vazduha može da bude pod uglom od 0° ili 15° u odnosu na rešetku. Na zahtev postoji i opcija za pričvršćivanje pomoću žabica. U verziji sa širokim okvirom od 28mm rešetke su na raspolaganju i u izvedbi sa vidljivim pričvršćivanjem zavrtnjima (okvir je sa izrađenim otvorima).
Na raspolaganju su sa različitim
širinama okvira.
Dodatni detalji

pravougaone

10 – 1,945 l/s
40 – 7,000 m³/h
24 – 4,118 cfm (kubna stopa po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 75 – 425 mm

Aluminijum

Set za regulaciju protoka, tipa AGW

Sa obodnim okvirom sa oborenim ivacama i suprotnosmernim lopaticama; lopatice su podesive sa prednje strane.


Dodatni detalji

pravougaone

15 – 1,555 l/s
55 – 5,600 m³/h
30 – 3,295 cfm (kubne stope po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 75 – 525 mm

Čelik

Tip AGS (rešetka sa zaštitom od pogleda/rešetka za vrata)

Rešetke sa zaštitom od pogleda tipa AGS su pogodne za ubacivanje i izvlačenje vazduha. Sastoje se od frontalnog okvira i horizontalnih, fiksnih strelastih lopatica u obliku slova V; pogodne su za vidljivo pričvršćivanje zavrtnjima (okvir sa izrađenim otvorima).
Rešetka može biti isporučena sa odgovarajućim kontraramom za ugradnju u vrata (tip AGS-T).
Dodatni detalji

pravougaone

4 – 1,110 l/s
15 – 4,000 m³/h
9 – 2,353 cfm (kubne stope po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 125 – 525 mm

Aluminijum

Tip AF (na raspolaganju i kao linijska rešetka)

Za ugradnju u pod i zid, sa obodnim frontalnim okvirom i fiksiranim, horizontalno postavljenim profilisanim lopaticama.
Kretanje vazduha može da bude ili pod pravim uglom ili pod uglom od 15° u odnosu na rešetku.
Jezgro rešetke je fiksirano pomoću žabica i može se skinuti.
Tokom građevinskih radova ugradnja se može izvršiti pomoću klinova.
Može se takođe isporučiti i kao ukrojeni ugao.
Na raspolaganju je sa različitim
širinama okvira

Dodatni detalji

pravougaone

10 – 1,945 l/s
40 – 7,000 m³/h
24 – 4,118 cfm (kubna stopa po minuti)

D: 225 – 1,225 mm
V: 75 – 425 mm

Aluminijum

Rešetka za umetanje - tip EF - EFG

TROX jezgra rešetki za ugradnju u zid i parapet prozora sa fiksiranim, horizontalno postavljenim profilisanim lopaticama, podela lopatica je ili na 12,5 mm ili 16,7 mm. Kretanje vazduha može da bude pod pravim uglom ili pod uglom od 15° u odnosu na rešetku.
Dodatni detalji

pravougaone

15 – 1,000 l/s
55 – 3,600 m³/h
30 – 2,120 cfm (kubne stope po minuti)

D: 245 – 1,225 mm
V: 95 – 445 mm

Aluminijum

Primeri ugradnje

Vrhunski dizajn

sa vazdušnim difuzorima kompanije TROX na aerodromu u Hamburgu.
Još primera ugradnje

Kontakt

TROX Austria GmbH

Predstavništvo Beograd
Maršala Birjuzova 29
11000 Beograd
Srbija
Tel: +381 11 2622 543, 2622 766

Kontakt i lokacije