Type SCHOOLAIR-V

Uređaj za dovodni i otpadni vazduh sa izmenjivačem toplote i rekuperacijom toplote za vertikalnu ugradnju na spoljnom zidu, npr. u blizini prozora

Uređaj za decentralizovanu ventilaciju spreman za rad koji obezbeđuje dobar nivo komfora, koristi se za ventilaciju i izvlačenje vazduha u prostorijama kao što su učionice u školama

  • Akustički optimizovani EC ventilatori sa niskom specifičnom snagom ventilatora, SFP = 1 u skladu sa EN 13779
  • Pločasti izmenjivač toplote za rekuperaciju toplote (vazduh/vazduh), uključujući baj pas sa elektropokretačem
  • Izmenjivač toplote za grejanje i hlađenje kao 2-cevni ili 4-cevni sistem
  • Površina osnove uređaja pribl. 0,15 m²
  • Uklanjanje fine prašine i polena zahvaljujući integrisanim filterima u skladu sa VDI 6022 – F7 filter za svež vazduh i G3 filter za otpadni vazduh
  • Jednostavna zamena filtera bez korišćenja alata
  • Posuda za kondenzat sa ili bez odvoda kondenzata
  • Motorizovane zaporne klapne, bez napona zatvoreno (NC)
  • Ugradnja bez ometanja rada u datoj školi


Opciona oprema i dodatni pribor

  • Modularni sistem upravljanja X-AIRCONTROL, specijalno za sisteme decentralizovane ventilacije
  • Slobodno hlađenje i rashlađivanje noću, zavisno od koncepta regulacije
  • Praškasto bojenje u više različitih boja, npr. RAL CLASSIC

small_tab1_Serie SCHOOLAIR-V
  • Primena
  • Opis

Primena

  • Ventilacija i izvlačenje vazduha iz prostorija, preporučuje se za prostorija dubine do 6 m
  • 2-cevni ili 4-cevni izmenjivači toplote omogućavaju dobar nivo komfora
  • Indukciono potisno istrujavanje
  • Energetski efikasno rešenje, jer se za grejanje i hlađenje koristi voda kao medijum
  • Za novogradnju i rekonstrukciju
  • Vertikalna ugradnja na fasadnom sistemu ili na spoljnom zidu
  • Tipična primena obuhvata učionice u školama, igraonice u obdaništima, manje sobe za konferencije i kancelarije sa visokim stepenom razmene vazduha

Posebne odlike

  • Motorizovane zaporne klapne za svež i otpadni vazduh, bez napona zatvoreno (NC) radi sprečavanja nekontrolisanog protoka vazduha
  • Pločasti izmenjivač toplote sa unakrsnim protokom za rekuperaciju toplote, uključujući motorizovani baj pas
  • Uređaj za decentralizovanu ventilaciju sa velikim zapreminskim protokom
  • Izmenjivač toplote kao 2-cevni ili 4-cevni sistem, sa G½" obuhvatnim navrtkama i ravnim zaptivkama
  • Zadovoljava higijenske zahteve u skladu sa VDI 6022
  • Klasa filtera: F7 za svež vazduh, G3 za otpadni vazduh
  • Jednostavna zamena filtera bez korišćenja alata zahvaljujući zatvaračima za brzo otvaranje
  • Posuda za kondenzat sa ili bez odvoda kondenzata
  • Kompaktna izvedba stoga posebno pogodno za projekte rekonstrukcije
  • Ventilacija i izvlačenje vazduha u zavisnosti od potrebe je moguće korišćenjem sistema za nadzor kvaliteta vazduha u prostoriji i odgovarajuće opreme za regulaciju

Varijante

  • SCHOOLAIR-V-0 – zapreminski protok: 150, 200, 250 i 320 m³/h, sa pločastim izmenjivačem toplote sa unakrsnim protokom za rekuperaciju toplote
  • SCHOOLAIR-V-HV – zapreminski protok: 200, 250, 300 i 350 m³/h, sa pločastim izmenjivačem toplote sa unakrsnim protokom za rekuperaciju toplote

Konstrukcija

  • Praškasto bojenje RAL 9005, crna, stepen sjaja 70 %
  • P1: Praškasto bojenje u bilo koju drugu RAL boju, stepen sjaja 70 %

Dodaci

  • Spoljna oplata izrađena od drveta, sa integrisanim rešetkama za dovodni vazduh i otpadni vazduh

Korisni dodaci

  • Modularni sistem upravljanja X-AIRCONTROL, specijalno za sisteme decentralizovane ventilacije
  • Priključna creva

Konstrukcijske karakteristike

  • 2 energetski efikasna EC ventilatora sa niskom specifičnom snagom ventilatora, SFP = 1 u skladu sa EN 13779
  • Dovodni vazduh se istrujava u prostoriju na principu potisne ventilacije preko donjeg prednjeg dela uređaja
  • Otpadni vazduh se uzima sa gornje strane uređaja

Materijali i površine

  • Kućište, poklopac filterske komore, ventilatori i nivelišuće nogice su izrađeni od pocinkovanog čeličnog lima
  • Izmenjivač toplote sa bakarnim cevima i aluminijumskim lamelama
  • Pločasti izmenjivač toplote (rekuperacija toplote) izrađen od aluminijuma
  • Kućište je praškasto obojeno RAL 9005, crna boja, ili u bilo koju drugu RAL boju
  • F7 filterski medijum je izrađen od papira od staklenih vlakana otpornog na vlagu (sertifikovao Eurovent)
  • Izolacija od mineralne vune u skladu sa DIN 4102, klasa građevinskog materijala A, kaširana staklenim vlaknima u cilju zaštite od habanja, efikasna za brzine vazduha do 20 m/s
  • Zaptivne trake od materijala sa zatvorenim ćelijama

Tehničke informacije

  • Order code
schoolair-v
schoolair-v
schoolair-v

Učitavanje

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Visual contact Visual contact

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Visual contact Visual contact

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Visual contact Visual contact

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Visual contact Visual contact

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150