small_tab1_Serie TFP
marketing_images_1
marketing_images_2
small_tab1_Serie TFP
marketing_images_1
marketing_images_2

TFP

Za stroge zahteve u pogledu čistoće vazduha i veoma stroge higijenske zahteve, pogodno za plafonsku ugradnju

Farmaceutski krajnji filteri za čiste sobe kao krajnji stepen filtracije sa plisiranim panelnim filterima za odvajanje lebdećih čestica. Primena u izuzetno osetljivim područjima u farmaciji, medicini i biologiji.

 • Plisirani panelni filteri sa gel zaptivkom niz struju zadovoljavaju najviše higijenske zahteve
 • Jednostavna, brza i sigurna zamena filtera
 • Prednja maska difuzora je fiksirana pomoću magneta i može se preklopiti na dole radi čišćenja i provere; zamena filtera bez upotrebe alata
 • Robustna, zavarena izvedba
 • Kompaktna izvedba, podesna za niske visine plafona
 • Različite prednje maske difuzora u cilju idealnog ispunjenja individualnih zahteva
 • Horizontalni ili vertikalni priključak
 • Priključna prirubnica se može skidati za ugradnju u zatvorene plafone u slučaju horizontalnog priključka
 • Za klase čistoće 5 do 8 prema ISO 14644-1
 • Zadovoljava higijenske zahteve u skladu sa VDI 6022

Primena

Primena

 • Farmaceutski krajnji filter za čiste sobe tipa TFP za plafonsku ugradnju kao krajnji stepen filtracije za distribuciju vazduha u osetljivim područjima u farmaceutskoj industriji
 • Za postavljanje filterskih elemenata za odvajanje lebdećih čestica kao što su aerosoli, toksične prašine, virusi i bakterije iz dovodnog i otpadnog vazduha

Posebne odlike

 • Kompaktna izvedba
 • Ugradnja u plafon u nivou ravni
 • Priključna prirubnica se može skidati za ugradnju u zatvorene plafone
 • Prednja maska difuzora se može preklopiti na dole

Opis

Varijante

 • TC: Gornja ulazna okrugla priključna prirubnica
 • SC: Bočna ulazna okrugla priključna prirubnica
 • SCR: Bočna ulazna okrugla priključna prirubnica, može se skidati

Konstrukcija

 • Čelični lim, praškasto obojeno RAL 9010, čisto bela

Dodatni pribor

 • FD: Plafonski vrtložni difuzor
 • TDF: Plafonski vrtložni difuzor

Korisni dodaci

 • Plisirani panelni filteri (MFP)
 • Odgovarajući filterski elementi se naručuju posebno

Konstrukcijske karakteristike

 • Zavareno kućište filtera sa zaptivnim ramom za postavljanje filterskih elemenata, sa zaptivkom niz struju
 • Montirana mesta za merenje pritiska za praćenje diferencijalnog radnog pritiska i sa internom mernom cevi

Materijali i površine

 • Kućište i prednja maska difuzora su izrađeni od čeličnog lima, praškasto obojeno RAL 9010, čisto bela

Tehničke informacije

 • Order code
tfp
tfp

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150