00137415_0
Expansion module LON FTT 10


00134503_0
LonMark-Partner


00137415_0
00134503_0

Type EM-LON

LonWorks interfejs za EASYLAB regulatore i adapterske module

Modul za proširivanje za EASYLAB regulatore otpadnog vazduha u digestoru, sobne regulatore, regulatore otpadnog vazduha, regulatore dovodnog vazduha i adapterske module, namenjen za integraciju prostorija ili individualnih regulatora protoka vazduha sa centralnim sistemom za nadzor i upravljanje

 • LonWorks FTT-10A interfejs
 • Komunikacija samo pomoću standardnih varijabli mreže (SNVT)
 • Modul za proširivanje se postavlja u kućište sa EASYLAB osnovnom komponentom
 • Jednostavna nadogradnja
 • Dvoredni priključni blokovi za LonWorks mrežu
 • Service-pin taster i odgovarajuća kontrolna lampica


Interfejs na centralni sistem za nadzor i upravljanje

 • Kada se koristi na regulatoru sa aktivnom funkcijom upravljanja prostorijom (RMF), modul takođe obezbeđuje priključna mesta za celokupnu prostoriju, npr. za ukupan protok zapreminskog vazduha ili zbirne alarme
 • Kada se koristi na individualnom regulatoru: priključna mesta za zapreminski protok, alarm, položaj lopatice klapne ili drugo
 • Centralizovano određivanje režima rada, npr. noćni režim rada

Primena

Primena

 • Modul za proširivanje tip EM-LON za EASYLAB sistem
 • LonWorks FTT-10A interfejs za centralni sistem za nadzor i upravljanje
 • Priključna mesta za individualne regulatore ili prostoriju
 • Interfejs prostorije: Određivanje režima rada prostorije unutar EASYLAB sistema, povećavanje ili smanjivanje razmene vazduha u prostoriji, očitavanje aktuelnih radnih vrednosti prostorije ili procenjenih položaja klapne, zbirni alarmi
 • Interfejs regulatora: Određivanje zadatog režima rada za individualni regulator otpadnog vazduha u digestoru, očitavanje individualnih radnih vrednosti kao što je zapreminski protok za individualni regulator, ili individulani alarmi
 • Može se koristiti zajedno sa digestorom, regulatorom dovodnog vazduha, otpadnog vazduha ili diferencijalnog pritiska EASYLAB TCU3 i sa adapterskim modulom TAM
 • Za primenu u laboratorijama, čistim sobama u farmaceutskoj ili industriji poluprovodnika, operacionim salama, odeljenjima za intenzivnu negu i kancelarijama sa veoma visokim zahtevima u pogledu regulacije
 • Fabrički montirano ili za nadogradnju u kućište EASYLAB osnovne komponente

Posebne odlike

 • LonWorks mreža sa slobodnom topologijom sa neodređenim brojem ogranaka (zvezdasta, linijska struktura ili bilo koje kombinacije)
 • Komunikacija samo pomoću standardnih varijabli mreže (SNVT)
 • Podatkovni interfejs za EASYLAB regulator ili za EASYLAB prostoriju sa drugačijim funkcionalnim profilima
 • Neophodna integracija sistema (binding) u LonWorks mrežu

Opis

Delovi i karakteristike

 • Mikroprocesorski sistem sa osnovnim programima koji se čuvaju u permanentnoj memoriji za podizanje LonWorks aplikacija
 • LonWorks transiver FTT-10A – slobodna topologija – twisted pair
 • Dvoredni priključni blok za LonWorks mrežu (jednostavno povezivanje)
 • Service-pin taster i odgovarajuća kontrolna lampica za slanje Neuron ID potrebne za integraciju sistema
 • Dve kontrolne lampice za indikaciju 'slanje podataka' i 'prijem podataka'

Konstrukcijske karakteristike

 • Dimenzije PCB ploče i tačke za fiksiranje u skladu sa EASYLAB glavnom PCB pločom i kućištem
 • Fiksiranje zavrtnjima
 • Utikač za povezivanje modula na glavnu PCB ploču TCU3 ili TAM

Tehničke informacije

 • Order code
EM-LON 00131144_0
① Plug base for connection with the EASYLAB main PCB
② Terminals for the LonWorks network
③ Service pin push button and corresponding indicator light
④ Indicator lights – data transfer


em_lon

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150