small_tab1_Serie CF
small_tab2_Serie CF
small_tab1_Serie CF
small_tab2_Serie CF

CF

Za smanjenje buke u okruglim kanalima, fleksibilna izvedba od aluminijuma

Cilindrični prigušivači, u fleksibilnoj izvedbi od aluminijuma, za smanjenje buke u okruglim kanalima sistema za klimatizaciju

 • Materijal za absorpciju zvuka je nezapaljiva mineralna vuna sa RAL oznakom kvaliteta, biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU
 • Kućište i perforirana unutrašnja cev su izrađeni od aluminijuma
 • Varijanta sa priključnom prirubnicom ima žljeb za zaptivku, podesna za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180
 • Uneto prigušenje mereno u skladu sa ISO 7235
 • Kućište zaptiva prema EN 15727, klasa  D


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Nasadne priključne prirubnice na oba kraja
 • Sa vencima na oba kraja
 • Sa zaptivkama na oba kraja

Primena

Primena

 • Fleksibilni cilindrični prigušivači tipa CF za smanjenje buke u okruglim kanalima sistema za klimatizaciju
 • Za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha kod regulatora protoka vazduha LVC i TVR, i za automatske regulatore RN i VFC
 • Za smanjenje buke ventilatora
 • Mogu se koristiti kao prigušivači zvuka za prenos zvuka kroz sistem vazdušnih kanala u susedne prostorije

Posebne odlike

 • Uneto prigušenje mereno u skladu sa ISO 7235
 • Veoma fleksibilan i stoga pogodan za ugradnju u komplikovane sisteme vazdušnih kanala i skučene prostore
 • Materijal za apsorpciju zvuka nije zapaljiv
 • Debljina izolacije: 25 mm ili 50 mm

Opis

Varijante

 • 025: Okrugli prigušivač sa 25 mm izolacije
 • 050: Okrugli prigušivač sa 50 mm izolacije
 • AS2: Okrugli prigušivač sa nasadnim priključnim prirubnicama na oba kraja
 • BK2: Okrugli prigušivač sa vencima na oba kraja
 • Specijalne verzije na zahtev

Delovi i karakteristike

 • Kućište
 • Perforirana unutrašnja cev
 • Materijal za absorpciju zvuka

Dodaci

 • VD2: Zaptivke na oba kraja (fabrički montirane)
 • AS2: Nasadne priključne prirubnice na oba kraja
 • BK2: Sa vencima na oba kraja

Konstrukcijske karakteristike

 • Okruglo kućište
 • Fleksibilna izvedba
 • Priključna prirubnica pogodna za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180
 • Priključna prirubnica sa žljebom za zaptivku
 • Radni pritisak do 1000 Pa
 • Radna temperatura do 100 °C

Materijali i površine

 • Kućište i perforirana unutrašnja cev su izrađeni od aluminijuma
 • Izolacija od mineralne vune
 • Završne kape od ABS plastike, zapaljivost u skladu sa UL  94, V-0 (nominalne veličine 80 – 125)
 • Završne kape od aluminijuma (nominalne veličine 160 – 400)


Mineralna vuna

 • U skladu sa EN 13501, klasa građevinskog materijala A2, nezapaljivo
 • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
 • Biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU
 • Inertna na razvoj gljivica i bakterija

Tehničke informacije

 • Order code
cf

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150