00132417_0
Face velocity transducer Type VS-TRD


00132417_0

VS-TRD

Za regulatore otpadnog vazduha u digestoru EASYLAB i TCU-LON-II

Transmiter brzine za varijabilnu regulaciju u zavisnosti od potrebe protoka otpadnog vazduha u digestorima

 • Beskontaktno merenje brzine na ulazu, dakle nije podložno habanju
 • Za digestore sa vertikalnim i horizontalnim prozorom
 • Automatska detekcija toplotnog opterećenja
 • Jednostavna ugradnja u izbušeni otvor u kupoli digestora, takođe i za više digestora u nizu
 • Plug-in kabl
 • Opseg merenja 0 – 1 m/s


Dodatna primena transmitera

 • Za nadzor brzine na ulazu pomoću uređaja za nadzor TFM-2/TPM

Primena

Primena

 • Transmiter brzine tip VS-TRD za LABCONTROL sistem
 • Za regulaciju u zavisnosti od potrebe varijabilnog protoka otpadnog vazduha u digestorima
 • Povezivanje na EASYLAB regulator TCU3, na regulator TCU-LON-II, ili na sisteme za nadzor TFM-2-TPM
 • Uzimanje u obzir svih prozora na digestoru
 • Za digestore sa vertikalnim i horizontalnim prozorom, takođe za digestore sa obostranim prozorima na digestoru
 • Viši nivo bezbednosti za ljude koji rade u laboratorijama
 • Za primenu u laboratorijama i u čistim sobama u farmaceutskoj ili industriji poluprovodnika

Posebne odlike

 • Regulacija otpadnog vazduha u digestoru u zavisnosti od potrebe i zavisno od rastojanja prozora na digestoru
 • Određivanje brzine na ulazu na vertikalnim i horizontalnim prozorima na digestoru kao i na dva prozora na digestoru
 • Beskontaktno merenje brzine na ulazu, dakle nije podložno habanju
 • Konstantna brzina na ulazu (obično 0,5 m/s) unutar zadatog zapreminskog protoka zahvaljujući kaskadnoj regulaciji brzine na ulazu i zapreminskog protoka
 • Detekcija i bezbedna disipacija toplotnih opterećenja zahvaljujući automatskom povećavanju zapreminskog protoka

Opis

Delovi i karakteristike

 • Jednostavna ugradnja kućišta sa senzorskom cevi
 • Osetljiva elektronika sa integrisanom kompenzacijom temperature
 • Beskontaktno merenje brzine na ulazu korišćenjem kalorimetrijskog principa rada, dakle nije podložno habanju

Korisni dodaci

 • CAB-TRD: 5 m plug-in produžni kabl za transmiter brzine VS-TRD
 • EasyConnect: Konfiguracijski softver za puštanje u rad i dijagnostiku EASYLAB komponenata
 • MConnect: Konfiguracijski softver za puštanje u rad i dijagnostiku za tip TFM/TPM uređaja za nadzor i TCU-LON-II

Konstrukcijske karakteristike

 • Jednostavna ugradnja na digestore
 • Kupasta senzorska cev koja se postavlja u otvor 21 – 22,5 mm u kupolu digestora
 • Plug-in priključni kabl 3 m

Materijali i površine

 • Plastično kućište, crno

Tehničke informacije

 • Order code
vs-trd

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150