small_tab1_Serie MKA
marketing_image_1
small_tab1_Serie MKA
marketing_image_1

Type MKA

Za pojačan stepen unetog prigušenja i širokopojasno prigušenje zvuka čak i u niskom frekventnom opsegu

Energetski štedljive kulise sa rezonantnim panelima, spremne za ugradnju u sistem za klimatizaciju

  • Efekat prigušenja zvuka postiže se posredstvom rezonance i apsorpcije
  • Energetski efikasno zahvaljujući aerodinamički profilisanom okviru (radijus > 15 mm)
  • Akustički podaci mereni u skladu sa ISO 7235
  • Materijal za apsorpciju zvuka je biorazgradiv i higijenski bezbedan
  • Materijal za apsorpciju zvuka je kaširan tkaninom od staklenih vlakana u cilju zaštite od habanja za brzine vazduha do 20 m/s
  • Materijal za apsorpciju zvuka nije zapaljiv, u skladu sa EN 13501, klasa građevinskog materijala A1
  • Dostupne u standardnim veličinama i mnogim prelaznim veličinama
  • Radna temperatura do 100 °C


Opciona oprema i dodatni pribor

  • Dodatni perforirani lim za zaštitu materijal za apsorpciju zvuka
  • Praškasto obojeno
  • Nerđajući čelik
  • Aluminijumska izvedba (AlMg3) otporna na rasolinu i slanu vodu

Primena

Primena

  • Kulise za prigušenje zvuka sa rezonantnim panelima, tipa MKA koriste se za smanjivanje buke ventilatora i buke generisane strujanjem vazduha u sistemima za klimatizaciju
  • Efekat prigušenja zvuka postiže se posredstvom rezonance i apsorpcije
  • Širokopojasno prigušenje zvuka čak i u niskom frekventnom opsegu kritične buke ventilatora
  • Higijenski ispitane i sertifikovane u skladu sa VDI 6022
  • Za primenu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX), zonama 1, 2, 21 i 22 (spolja)

Posebne odlike

  • Rezonantni paneli obezbeđuju pojačan stepen unetog prigušenja u frekventnom opsegu kritične buke ventilatora
  • Do 30 % niži diferencijalni pritisak
  • Energetski efikasno i/ili ušteda prostora zahvaljujući aerodinamički profilisanom okviru
  • Higijenski ispitane i sertifikovane
  • Višedelne izvedbe dostupne za velike dimenzije

Opis

Varijante

  • MKA-100: Debljina kulise 100 mm
  • MKA-200: Debljina kulise 200 mm
  • MKA-230: Debljina kulise 230 mm

Konstrukcija

Površina kulise koja nije pokrivena rezonantnim panelom

  • F: Tkanina od staklenih vlakana
  • L: Tkanina od staklenih vlakana i perforirani lim

Delovi i karakteristike

  • Aerodinamički profilisani okvir
  • Materijal za apsorpciju zvuka i rezonantni paneli za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha putem apsorpcije i rezonance

Korisni dodaci

  • Dodatni pribor za ugradnju za kulise za prigušenje zvuka

Konstrukcijske karakteristike

  • Aerodinamički profilisani okvir kulise (radijus > 15 mm) koji omogućava smanjenje turbulencije uz i niz vazdušnu struju; okvir sa žljebovima za poboljšanu krutost
  • Ivice okvira su savijene za zaštitu ispune
  • Radna temperatura do 100 °C (izvedba sa perforiranim limom do 300 °C za 3h maks.)

Materijali i površine

  • Okvir kulise, pregradni paneli i rezonantni paneli su izrađeni od pocinkovanog čeličnog lima
  • Materijal za apsorpciju zvuka je mineralna vuna


Mineralna vuna

  • U skladu sa EN 13501, klasa građevinskog materijala A1, nezapaljivo
  • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
  • Biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU
  • Kaširana tkaninom od staklenih vlakana u cilju zaštite od habanja za brzine vazduha do 20 m/s
  • Inertna na rast gljivica i bakterija

Tehničke informacije

  • Order code
mka
mka
mka

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150