small_tab1_Serie LVC-LowVelocity
small_tab1_Serie LVC-LowVelocity

Type LVC

Za male brzine vazduha i nizak pritisak u vazdušnom kanalu

Okrugli uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha u sistemima dovodnog i otpadnog vazduha sa promenljivim protokom vazduha, malom brzinom protoka vazduha i niskim pritiskom u vazdušnom kanalu

 • Nov princip merenja, optimalan za brzine vazduha od 0,6 do 6 m/s
 • Velika preciznost i u slučaju nepovoljnih uslova nastrujavanja
 • Elektronske regulacione komponente za različite primene (Easy, Compact)
 • Jednostavno rukovanje zahvaljujući inovativnoj regulacionoj tehnici
 • Dužina kućišta samo 310 mm za sve nominalne veličine
 • Svi položaji ugradnje
 • Zatvorena klapna zaptiva prema EN 1751, do klase 2
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Dodatni prigušivač tipa CA, CS ili CF za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha
 • Toplovodni izmenjivač toplote tipa WL i električni grejač vazduha tipa EL za dogrevanje vazduha

Primena

Primena

 • Okrugli uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha tipa LVC namenjeni su za preciznu regulaciju protoka dovodnog i otpadnog vazduha u sistemima sa promenljivim protokom vazduha i malom brzinom vazduha.
 • Regulacija protoka vazduha u zatvorenom krugu sa eksternim napajanjem
 • Za male brzine vazduha i nizak pritisak u vazdušnom kanalu
 • Efektivni pritisak (diferencijalni pritisak) dobija se kao rezultat dva merenja, jednog koje se vrši uz i drugog koje se vrši niz vazdušnu struju u odnosu na lamelu regulacionog dempera.
 • Ovaj odnos položaja lamel regulacionog dempera i diferencijalnog pritiska se memoriše kao karakterističan odnos unutar regulatora
 • Isključni uređaj u vidu prekidača (obaveza drugih lica)

Posebne odlike

 • Optimalan za male brzine vazduha od 0,6 do 6 m/s
 • Velika preciznost i u slučaju nepovoljnih uslova nastrujavanja
 • Svi položaji ugradnje
 • Regulacija protoka vazduha sa Easy ili Compact regulatorom
 • Dužina kućišta samo 310 mm

Opis

Delovi i karakteristike

 • Uređaj spreman za puštanje u rad, koji se sastoji od mehaničkih delova i regulacionih komponenti.
 • Plastična mlaznica sa integrisanom lamelom regulacionog dempera za merenje protoka vazduha
 • Easy regulator sa potenciometrima, kontrolnim lampicama, klemama za povezivanje, indikatorom položaja lamele regulacionog dempera i zaštitnim poklopcem
 • Žičani spojni elementi
 • Dvostruka zaptivka
 • Fabrički montirane regulacione komponente kompletno sa ožičenjem i cevima
 • Aerodinamičke funkcije svakog uređaja se proveravaju pre isporuke na specijalnoj liniji za baždarenje
 • Podaci za podešavanje nalaze se na nalepnici ili na skali zapreminskog protoka postavljenoj na uređaju
 • Velika preciznost i u slučaju nepovoljnih uslova nastrujavanja

Dodatni pribor

 • Easy regulator: Kompaktni uređaj koji čine regulator sa potenciometrima, transmiter diferencijanog pritiska i pokretač
 • Kompaktni regulator: Kompaktni uređaj koji čine regulator, transmiter diferencijanog pritiska i pokretač

Korisni dodaci

 • Dodatni prigušivač zvuka tipa CA, CS ili CF za stroge zahteve u pogledu zaštite od buke

Konstrukcijske karakteristike

 • Okruglo kućište
 • Priključna prirubnica sa zaptivkom za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180
 • Indikator položaja lamele regulatora protoka spolja na nastavku osovine


Easy regulator

 • Kleme sa zavrtnjem za električno povezivanje
 • Dvostruke kleme za povezivanje na napojni napon, npr. za jednostavno vezno povezivanje sa sledećim regulatorom
 • Žičani spojni element fiksiran na kućište


Compact regulator

 • Kabl za električno povezivanje

Materijali i površine

 • Kućište izrađeno od pocinkovanog čeličnog lima
 • Mlaznica, lamela regulacionog dempera i klizni ležajevi izrađeni su od ABS plastike, prema UL 94, vatrootporne (V-0)
 • Zaptivka lamele regulacionog dempera izrađena je od TPV (plastike)

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150