Easy Product Finder program za izbor

Novi TROX Easy Product Finder

Novi TROX Easy Product Finder

Brz. Pouzdan. Inovativan.
Easy Product Finder, program za izbor kompanije TROX postao je esencijalna alatka na polju tehničkog opremanja objekata i inženjeringu. Intuitivni korisnički koncept je jednostavan za rukovanje. Korisnici mogu slobodno da projektuju i konfigurišu radna područja. Unosi preko tastature i prečice omogućavaju korinsicima brži rad.
Pored dodatnih grupa proizvoda koje su sada dostupne u programu Easy Product Finder, kao što su TROX sistemi upravljanja, LABCONTROL i vazdušni difuzori kompanije TROX HESCO Švajcarska, poboljašani su i navigacija i rukovanje u programu Easy Product Finder.
Unapređeni direktan pristup izboru proizvoda i strukturi projekta, jednostavno dodavanje i menjanje stavki projekta, nova integrisana pretraga projekta za brzo projektovanje kao i kompletno preuređen interaktivni čarobnjak za prostorije ‑ sada i za sisteme upravljanja ‑ omogućava brz, pouzdan i inovativan rad.
Kada se jednom kreira dizajn projekta, možete da kreirate, eksportujete i preuzete specifikaciju materijala svih projektovanih proizvoda zajedno sa osnovnim tehničkim podacima.
Mogu se preuzeti i cenovnici pristupom na TROX NET.

Preuzmite Easy Product Finder x86
Preuzmite Easy Product Finder 64bit
Preuzmite Easy Product Finder x86 (.msi za kompanije/IT administratore)
Preuzmite Easy Product Finder 64bit (.msi za kompanije/IT administratore)

Uslovi korišćenja programa Easy Product Finder

TROX GmbH potvrđuje da se softver TROX Easy Product Finder (EPF) i ažurirane verzije mogu besplatno preuzimati i koristiti.

Ova licenca nije ekskluzivna. TROX GmbH zadržava pravo da nastavi sa radom na softveru i vrši izmene.

Podržani operativni sistemi

Podržani su sledeći operativni sistemi:

  •    - Windows XP SP3
  •    - Windows 7

Primedba: Ukoliko nemate instaliran .NET-Framework 4.0, u toku setup-a programa Easy Product Finder, bićete o tome obavešteni i moćićete da ga instalirate.

Kompatibilnost i podrška sa prethodnom verzijom:

  • Preporučujemo da koristite novi Easy Product Finder 2 tako da biste uvek bili u toku sa najnovijim informacijama.
  • Imajte u vidu da prethodne projektne datoteke nisu kompatibilne za korišćenje u novom programu Easy Product Finder 2. Podrška za Easy Product Finder 1.x je prestala da postoji krajem 2012.
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150