Akustika

TROX akustika poseduje 2 reverberacione komore.  One zadovoljavaju preporuke za reverberacione komore u skladu sa ISO 3741 (određivanje nivoa zvučne snage izvora buke na osnovu zvučnog pritiska — Precizna metoda za reverberacione ispitne komore). U akustičkoj laboratoriji se vrše zvučna merenja. Ova merenja se koriste kao smernice ili podrška pri razvoju novih proizvoda.
Osim toga, merenja se izvode u smislu redovne kontrole kvaliteta postojećih proizvoda i modifikacije proizvoda, kao i posebnih proizvoda u skladu sa projektima i zahtevima klijenata. Merenja prigušivača zvuka predstavljaju posebnu vrstu akustičkih merenja. Kod ovih merenja izvodi se specijalni probni rad prigušivača zvuka. Oni moraju da zadovolje zahteve ISO 7235.

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150