Klauzula o odbijanju odgovornosti

Deklaracija o zaštiti autorskih prava GRUPE TROX,  2008

Dozvola za upotrebu, kopiranje i distribuciju dokumentacije, koja je objavljena na serveru svetske mreže posredstvom kompanije TROX, odobrena je prema sledećim uslovima: svaka kopija mora sadržati deklaraciju o zaštiti autorskih prava u celosti. Nijedan deo ove dokumentacije se ne sme upotrebljavati u komercijalne svrhe, dokumentacija služi samo u informativne svrhe unutar jedne organizacije.

Sv informacije objavljene na ovom serveru svetske mreže služe samo u informativne svrhe i ne sadrže nikakvu garantnu izjavu, bilo izričito bilo prećutno. To se takođe odnosi na garancije o podobnosti za opštu upotrebu, primenu u specijalne svrhe ili zakonitu primenu, pri tom se ne ograničavajući se samo na to. Predmetna TROX dokumentacija može sadržati tehničke nepravilnosti ili tipografske greške. Kompanija TROX može s vremena na vreme da promeni ili kompletira sve ili pojedinačne delove sadržanih informacija.

Klauzula o odbijanju odgovornosti

Kupovina dobara i usluga je predmet standardnih uslova prodaje GRUPE TROX.

Garancije se primenjuju samo u izričitim ugovorima između kupaca i kompanije. Detalji navedeni u ovoj dokumentaciji služe samo u opšte informativne svrhe. Oni nisu predvidjeni da garantuju bilo kakve specifične osobine proizvoda ili podobost za određenu namenu. Oni su samo namenjeni za opštu informaciju. Ilustrovani proizvodi i sistemi prikazuju samo neke od alternativa proizvoda. Ilustracije takođe mogu prikazivati proizvode i sisteme koji su prilagođeni određenim zahtevima kupaca i na raspolaganju su samo u tom obliku kao rešenje koje je prilagođeno kupcu. Neki navedeni proizvodi i sistemi u dokumentaciji mogu prikazivati specijalnu opremu koja je na raspolaganju samo uz doplatu.

Detalji u vezi obima isporuke, izgleda, performansi, kao i težine i dimenzija su važeći u vreme objavljivanja ove dokumentacije i predmet su izmena u bilo kom trenutku. Sva prethodna izdanja su sada zamenjena.

Napomene

Ovaj veb sadržaj je optimiziran za Internet Explorers 6.x / 7.x (ext. Link) ili Mozilla Firefox 3.x (ext.Link) i za rezoluciju ekrana od1024 x 768 piksela.

Za korišćenje nekih stranica potreban vam je dodatan softver: Acrobat Reader (ext. Link) ili Macromedia Flash (ext. Link).

Dalje informacije o ovim besplatnim proizvodima ili ažuriranim verzijama programa možete dobiti na veb prezentacijama dobavljača. Molimo vas koristite linkove.

Implementacia

Molimo stupite u kontakt sa našim administratorom veb prezentacije za informacije o tim veb stranicama ili za tehničku podršku. Sistem za upravljanje sadržajem: Infopark CMS Fiona

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150