Serie JZ-RS
Serie JZ-RS
Serie JZ-RS
Serie JZ-RS

JZ-RS

Za sprečavanje širenja dima

Klapne za regulaciju dima se koriste u tehničkim odeljenjima ventilacione tehnike ili u vazdušnim kanalima za sprečavanje širenja dima

 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C
 • Nizak diferencijalni pritisak i nivo zvučne snage
 • Smer strujanja vazduha nije od značaja.
 • Dostupno u standardnim veličinama i mnogim prelaznim veličinama


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Detektor dima RM-O-VS-D ili RM-O-3-D
 • Ram za ugradnju
 • Integracija u centralni sistem za nadzor i upravljanje CSNU preko TROXNETCOM

Primena

Primena

 • Klapne za regulaciju dima tip JZ-RS se koriste u tehničkim odeljenjima ventilacione tehnike ili u vazdušnim kanalima za sprečavanje širenja dima (u skladu sa nemačkom smernicom o protivpožarnim zahtevima u sistemima za ventilaciju, LüAR)
 • Za unapređenje sistema u pogledu protivpožarne bezbednosti
 • Mogućnost okidanja preko detektora dima sa licencom inspektorata za građevinarstvo
 • Integracija u centralni sistem za nadzor i upravljanje CSNU preko TROXNETCOM

Posebne odlike

 • Nizak diferencijalni pritisak i nivo zvučne snage
 • Aerodinamične lopatice
 • Mala potreba za održavanjem, robusna izvedba
 • Nema silikonske delove
 • Dostupno u standardnim veličinama i mnogim prelaznim veličinama
 • Bočne zaptivke sa zatvorenim ćelijama zadovoljavaju povišene higijenske zahtevi

Opis

Konstrukcija

 • Pocinkovani čelični lim, otvori na ćoškovima obostrano, ležajevi od mesinga
 • G: Otvori na prirubnici na obe strane

Delovi i karakteristike

 • Okvir
 • Lopatica
 • Motor sa povratnom oprugom
 • Eksterni polužni mehanizam
 • Graničnik (ugaoni profil), postavljeno na horizontalnom delu
 • Bočna zaptivka, postavljeno na vertikalnom delu

Dodatni pribor

 • Ram za ugradnju ER
 • Detektor dima
 • TROXNETCOM

Konstrukcijske karakteristike

 • Pravougaono kućište, zavareno, debljina materijala 1,25 mm
 • Lopatice, debljina materijala 1 mm, sa suprotnim radom
 • Prirubnice na obe strane, podesno za povezivanje na vazdušni kanal, otvori na ćoškovima ili na prirubnici
 • Pokretač sa povratnom oprugom na 2. lopatici (za sve veličine)
 • Ulazni komandni signal sa centralnog sistema za nadzor i upravljanje ili TROXNETCOM
 • Eksterni polužni mehanizam, robustan i izdržljiv, sastoji se od šina za povezivanje i horizontalnih krakova
 • Osovine lopatice, Ø12 mm, sa žlebom za indikaciju položaja lopatice
 • Izvedba i materijali ispunjavaju zahteve EU direktive i smernice za primenu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX)
 • Bočne zaptivke između običnih lopatica i okvira
 • Graničnik (ugaoni profil) omogućava usko zatvaranje gornje i donje lopatice

Materijali i površine

 • Kućište, lopatice i graničnik (ugaoni profil) su izrađeni od pocinkovanog čeličnog lima; prirubnice na obe strane sa otvorima na ćoškovima
 • Osovine lopatica, pogonska poluga i eksterni polužni mehanizam izrađeni od pocinkovanog čelika
 • Bočna zaptivka izrađena od nerđajućeg čelika
 • Ležajevi od mesinga

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

Uputstva za rukovanje

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150