small_tab1_Serie TFC
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
marketing_image_4
small_tab1_Serie TFC
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
marketing_image_4

TFC

Za stroge zahteve u pogledu čistoće vazduha i stroge higijenske zahteve, pogodno za plafonsku ugradnju

Apsolutni filteri za plafonsku ugradnju kao krajnji stepen filtracije sa plisiranim panelnim filterima za odvajanje lebdećih čestica. Primena u medicini, biologiji, farmaciji i osetljivim tehnološkim područjima.

 • Jednostavna, brza i sigurna zamena filtera, koju može da je obavlja jedna osoba zahvaljujući specijalnim zateznim ramovima
 • Robustna, zavarena izvedba
 • Kompaktna izvedba, podesna za spuštene plafone, integracija sa plafonskim sistemima za čiste sobe različitih proizvođača
 • Različiti difuzori u cilju idealnog ispunjenja individualnih zahteva
 • Horizontalni (okrugli, pravougaoni) ili vertikalni (okrugli) priključak
 • Po izboru hermetička zatvorna klapna ili limiter protoka za horizontalni priključak
 • Oprema za merenje diferencijalnog pritiska, testiranje kontakta zaptivke i uzorkovanje čestica za merenje
 • Za klase čistoće 5 do 8 prema ISO 14644-1
 • Zadovoljava higijenske zahteve u skladu sa VDI 6022

Primena

Primena

 • Vazdušni difuzor sa apsolutnim filterom tipa TFC za plafonsku ugradnju kao krajnji stepen filtracije za distribuciju vazduha
 • Za postavljanje filterskih elemenata za odvajanje lebdećih čestica kao što su aerosoli, toksične prašine, virusi i bakterije iz dovodnog i otpadnog vazduha

Posebne odlike

 • Kompaktna izvedba
 • Jednostavan za rad
 • Visok stepen pouzdanosti u radu

Opis

Varijante

 • SC: Bočna ulazna okrugla priključna prirubnica
 • SC00H: Bočna ulazna okrugla priključna prirubnica, ručno podesiva zatvorna klapna
 • SCTN0: Bočna ulazna okrugla priključna prirubnica, zatvorna klapna sa pneumatskim pokretačem
 • SCBR0: Bočna ulazna okrugla priključna prirubnica, zatvorna klapna sa električnim pokretačem 24 - 240 V AC
 • SCVFL: Bočna ulazna okrugla priključna prirubnica, limiter protoka
 • TC: Gornja ulazna okrugla priključna prirubnica
 • SR: Bočna ulazna četvrtasta priključna prirubnica
 • SRKSR: Bočna ulazna četvrtasta priključna prirubnica, ručno podesiva zatvorna klapna

Konstrukcija

 • SPC: Čelik, praškasto obojeno RAL 9010, čisto bela
 • STA: Nerđajući čelik (samo za SC, TC, SR)

Delovi i karakteristike

 • Pneumatski pokretač: komandni pritisak 0,6 – 1,0 bara
 • Električni pokretač: mrežni priključak 24 – 240 V, 50 Hz
 • Limiter protoka: fabrički podešen referentni zapreminski protok, može se naknadno podešavati u granicama zapreminskog protoka > 5 : 1

Dodatni pribor

 • ADLQ: Plafonski difuzor
 • DLQ: Plafonski difuzor
 • FD: Plafonski vrtložni difuzor
 • TDF: Plafonski vrtložni difuzor
 • FDF: Plafonski vrtložni difuzor
 • VDW: Plafonski vrtložni difuzor
 • DLQLF: Plafonski difuzor
 • DLQL: Plafonski vrtložni difuzor sa deflektorom od tekstilnog materijala za zvučnu izolaciju
 • PCD: PROCONDIF® difuzor
 • AIRNAMIC: Plafonski vrtložni difuzor

Opcije

 • D: Prečnik priključne prirubnice
 • M: Klapna za balansiranje zapreminskog protoka
 • 2: Ram za ugradnju sa 2 tačke fiksiranja
 • 4: Ram za ugradnju sa 4 tačke fiksiranja
 • T: Vešanje i merna mesta gore
 • S: Vepanje i merna mesta bočno

Korisni dodaci

 • Plisirani panelni filteri (MFP)
 • Odgovarajući filterski elementi se naručuju posebno

Konstrukcijske karakteristike

 • Mehanizam za zatezanje sa 2 tačke za fiksiranje filterskih elemenata; 4 tačke za fiksiranje kao opcija
 • Uređaj za testiranje kontakta zaptivke za proveru funkcije filtera
 • Mesta za merenje pritiska za praćenje diferencijalnog radnog pritiska

Materijali i površine

 • Kućište je izrađeno ili od čeličnog lima, praškasto obojeno RAL 9010, čisto bela ili od nerđajućeg čelika za varijante SC, TC i SR
 • Difuzori su izrađeni od čeličnog lima, praškasto obojeno RAL 9010, čisto bela (tipovi DLQ, FD, TDF, VDW, DLQLF, DLQL), od eloksiranih aluminijumskih profila (tip ADLQ), ili od nerđajućeg čelika (tip FDF)
 • Difuzor je izrađen od čeličnog lima, praškasto obojeno RAL 9010 (čisto bela, mat); tip PCD sa unutrašnjim delom izrađenim od PP plastike, RAL 9010 (čisto bela)
 • Difuzor je izrađen od visoko kvalitetne ABS plastike, RAL 9010 (čisto bela), tip AIRNAMIC

Tehničke informacije

 • Order code
tfc
tfc

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150