small_tab1_Serie MD
small_tab2_Serie MD
small_tab1_Serie MD
small_tab2_Serie MD

MD

Za prikaz i praćenje diferencijalnog pritiska

Merni uređaji za prikaz i praćenje diferencijalnog pritiska gasovitih, ne agresivnih medijuma

 • Mehanički i elektrosni uređaji za merenje

Analogni:

 • Manometar sa U-cevi ili kosi manometar

Dugitalni:

 • Sa digitalnim displejom u skladu sa DIN 1946 deo 4 i VDI 3803
 • Kontinuirano podešavanje granične vrednosti diferencijalnog pritiska
 • Optički signal kod dostizanja granične vrednosti
 • Signalni izlaz bez potencijala za integraciju u centralni sistem za nadzor i upravljanje CSNU
 • Osvetljeni displej sa funkcijom upozorenja

Primena

Primena

 • Uređaji za merenje pritiska tipa MD za ugradnju u sisteme za ventilaciju
 • Za prikaz i praćenje diferencijalnog pritiska u gasovitim medijumima, kao što su vazduh i inertni gasovi
 • Za obezbeđenje pravilnog održavanja filtera

Posebne odlike

 • Kompaktna izvedba
 • Jednostavan za rad
 • Varijanta APC, prikaz 2 opsega merenja u skladu sa položajem ugradnje
 • Varijanta DPC, standardizovano merenje u skladu sa DIN 1946-4 i VDI 3803
 • Varijanta DPC, može se integrisati u centralni sistem za nadzor i upravljanje CSNU

Opis

Varijante

 • UT: Manometar sa U-cevi
 • APC: Analogni kontrolor pritiska
 • DPC: Digitalni kontrolor pritiska

Konstrukcija

 • Analogne izvedne: Manometar sa U-cevi i kosi manometar sa mernom tečnošću
 • Digitalna izvedba: Sa elektronikom
 • Radni napon 230 V ili 24 V AC/DC

Korisni dodaci

 • Merna tečnost se naručuje posebno

Tehničke informacije

 • Order code
md

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150