00132374_0
Controller TAM


00132374_0

TAM

Adapterski modul za proširivanje EASYLAB sistema

Adapterski modul kao interfejs između regulacije otpadnog vazduha u digestoru i regulacije prostorije, ka centralnom sistemu za nadzor i upravljanje

 • Plug and play komunikacija sa do 23 EASYLAB regulatora, regulatora otpadnog vazduha u digestoru ili regulatora prostorije
 • Dodatna priključna mesta za integraciju drugih varijabilnih ili konstantnih zapreminskih protoka vazduha u balans prostorije, nrp. regulatori ili haube
 • Može se podesiti kao interfejs prostorije na centralni sistem za nadzor i upravljanje
 • Povezivanje sobnog komandnog panela za signalizaciju i rukovanje funkcijama prostorije


Mogućnosti za proširivanje

 • Priključak za strujnu mrežu (230 V)
 • Moduli za proširivanje sa LonWorks, BACnet ili Modbus standardnim interfejsima za centralni sistem za nadzor i upravljanje CSNU
 • Sobni komandni paneli za određivanje režima rada

Primena

Primena

 • Adapterski modul tip TAM za proširivanje EASYLAB sistema
 • Interfejs između regulacije otpadnog vazduha u digestoru i regulacije prostorije
 • Interfejs za centralni sistem za nadzor i upravljanje, naponski signali 0 – 10 V ili preko modula za proširivanje za LonWorks, BACnet, Modbus
 • Veoma jednostavno puštanje u rad: automatska identifikacija regulatora, bez adresiranja komponenata (plug and play komunikacija), konfiguracijski softver sa interaktivnom navigacijom preko menija i proširene funkcije dijagnostike
 • Konfiguracija u skladu sa specifikacijama za dati projekat korišćenjem modula za proširivanje i sobnih komandnih panela
 • Brojne opcije za integraciju dodatnih zapreminskih protoka u balans prostorije
 • Može se aktivirati funkcija upravljanja prostorijom (RMF - room management function)
 • Za primenu u laboratorijama, čistim sobama u farmaceutskoj ili industriji poluprovodnika, operacionim salama, odeljenjima za intenzivnu negu i kancelarijama sa veoma visokim zahtevima u pogledu regulacije

Posebne odlike

 • Plug and play komunikacija sa automatskim prepoznavanjem regulatora bez adresiranja komponenata
 • Modularni sistem za proširivanje funkcija
 • Priključci i prikazi statusa na spoljnoj strani kućišta regulatora
 • Prilagođavanje u skladu sa specifikacijama projekta zahvaljujući adaptibilnim sobnim komandnim panelima
 • Prilagođavanja u skladu sa specifikacijama projekta se mogu vršiti pomoću programabilnih specijalnih funkcija, nadzora i alarmne signalizacije
 • Permanentni nadzor funkcija sistema
 • Veoma jednostavno puštanje u rad, promena konfiguracije i dijagnostika
 • Centralizovano konfigurisanje i permanentno uključivanje funkcija prostorije (funkcija upravljanja prostorijom)
 • EasyConnect konfiguracijski softver sa interaktivnom navigacijom (takođe je moguća i bežična komunikacija)
 • Fabrički ispitan i konfigurisan sa parametrima u skladu sa specifikacijama za dati projekat

Opis

Režimi rada

 • LAB: Sistem koji se upravlja preko otpadnog vazduha za laboratorije
 • CLR: Sistem koji se upravlja preko dovodnog vazduha za čiste sobe
 • LAB/CLR-RMF: Sistem sa aktivnom funkcijom upravljanja prostorijom

Delovi i karakteristike

 • Mikroprocesorski sistem sa programskim i sistemskim podacima koji se čuvaju u permanentnoj memoriji
 • Dvostruki priključni blok za povezivanje naponskog napajanja
 • Priključci za dva komandna panela
 • Priključak za komunikacionu vezu kao utičnica ili klema sa zavrtnjem
 • Digitalni izlazi sa klemama sa zavrtnjem
 • Digitalni ulazi sa klemama sa zavrtnjem ili utičnicama
 • Analogni ulazi sa klemama sa zavrtnjem ili utičnicama
 • Analogni izlazi sa klemama sa zavrtnjem
 • Integrisani završni otpornik za komunikacionu vezu
 • Kontrolne lampice alarma na obe strane kućišta
 • Kontrolne lampice statusa (heartbeat, komunikacija i završni otpornik)

Dodatni pribor

Moduli za proširivanje su fabrički ugrađeni ili se mogu postaviti naknadno

 • T: EM-TRF, napojna jedinica za povezivanje regulatora na 230 V AC
 • U: EM-TRF-USV, napojna jedinica za povezivanje regulatora na 230 V AC i za obezbeđivanje neprekidnog napajanja
 • L: EM-LON, LonWorks FTT-10A interfejs
 • B: EM-BAC-MOD-01, interfejs konfigurisan za BACnet MS/TP
 • M: EM-BAC-MOD-01, interfejs konfigurisan za Modbus RTU

Korisni dodaci

 • BE-LCD-01: Komandni panel za regulaciju otpadnog vazduha u digestoru i regulaciju prostorije (samo za režim rada ...-RMF)
 • Transmiteri diferencijalnog pritiska: Statički transmiteri diferencijalnog pritiska -za regulaciju pritiska u prostoriji ili regulaciju pritiska u kanalu
 • EasyConnect: Konfiguracijski softver za puštanje u rad i dijagnostiku EASYLAB komponenata

Konstrukcijske karakteristike

 • Glavna PCB ploča i moduli za proširivanje u jednom kućištu
 • Ugaoni profil za fiksiranje kućišta u priključni orman ili na zid ili plafon
 • Kućište regulatora se može otvarati bez alata, osim TAM sa EM-TRF ili EM-TRF-USV
 • Igličasta utičnica za povezivanje modula za proširivanje
 • Utičnice na spoljnoj strani kućišta za najvažnije priključke

Materijali i površine

 • Kućište izrađeno od ABS plastike, plavo (RAL 5002)

Tehničke informacije

 • Order code
Tilkoblinger og tilstandsdisplay – TAM 00134137_0

① Indikatorlampe alarm

② Digital inngang

③ Tilkoblinger romkontrollpaneler eller service

④ Analog inngang

⑤ Tilkobling kommunikasjonskabel

⑥Indikatorlamper kommunikasjon, aktiv endemotstand, regulatorfunksjon (heartbeat)

tam

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150