small_tab1_Serie Feststellvorrichtung
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
small_tab1_Serie Feststellvorrichtung
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3

Fiksirajuća poluga i krajnji prekidači

Za zabravljivanje lopatica kanalskih regulacionih dempera posle ručnog aktiviranja

Fiksirajuća poluga za kontinuirano podešavanje i zabravljivanje kanalskih regulacionih dempera bez pokretača. Krajnji prekidači za pozicije OTVORENO i ZATVORENO mogu se nakandno ugraditi

  • Mikro prekidač sa priključnim kablom
  • Fiksirajuća poluga sa indikatorom položaja
  • Izvedbe od čelika i čeličnog lima
  • Krajnji prekidači za detekciju krajnjih položaja kanalskih regulacionih dempera

Primena

Primena

  • Za kanalske regulacione dempere bez pokretača
  • Fiksirajuća poluga za kontinuirano podešavanje lopatica
  • Zabravljivanje položaja lopatica posle ručnog aktiviranja
  • Kod dempera sa samo jednom lopaticom (bez sistema poluga), fiksirajuća poluga se takođe koristi kao graničnik kada se demper otvara ili zatvara
  • Krajnji prekidači za detekciju krajnjih položaja (OTVORENO i/ili ZATVORENO) kanalskih regulacionih dempera
  • Električni signali krajnjih prekidača su integrisani u upravljački sistem

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150