Attachments

layer

Otvoreno/zatvoreno pokretači

Pokretači za tip JZ i JZ-hermetičko zatvaranje kanalskih regulacionih dempera

 • Promena položaja lopatice klapne za dve različite situacije rada
 • Radni napon 24 V AC/DC ili 230 V AC
 • Ulazni komandni signal: 1-žična regulacija ili 2-žična regulacija (3-tačke)
 • Mehanički graničnici
 • Moguća nadogradnja


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Pokretači brzog dejstva i pokretači sa povratnom o prugom
 • Pomoćni prekidač

više o tome

layer

Fiksirajuća poluga i krajnji prekidači

Fiksirajuća poluga za kontinuirano podešavanje i zabravljivanje kanalskih regulacionih dempera bez pokretača. Krajnji prekidači za pozicije OTVORENO i ZATVORENO mogu se nakandno ugraditi

 • Mikro prekidač sa priključnim kablom
 • Fiksirajuća poluga sa indikatorom položaja
 • Izvedbe od čelika i čeličnog lima
 • Krajnji prekidači za detekciju krajnjih položaja kanalskih regulacionih dempera

više o tome

layer

Ex-zaštićeni pokretači

Ex-zaštićeni pokretači za tip JZ i JZ-hermetičko zatvaranje kanalskih regulacionih dempera

 • Delovi i izvedba u skladu sa standardom ATEX
 • Odobreno za gasove, magle i isparenja u zonama 1, 2, kao i za prašinu u zonama 21 i 22
 • Radni napon 24 V AC/DC ili 230 V AC
 • Pneumatski pokretači sa obrtnim momentom 8 – 70 Nm
 • Elektropokretač sa obrtnim momentom 15 ili 30 Nm
 • Pneumatski: Pokretač jednostrukog ili dvostrukog dejstva za usko naleganje na kanalski regulacioni demper
 • Električni: Pokretač sa povratnom oprugom za usko naleganje na kanalski regulacioni demper


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Magnetni ventil 24 V ili 230 V
 • Krajnji prekidači

više o tome

layer

Kontinualni pokretači

Varijabilni pokretači za tip JZ i JZ-hermetičko zatvaranje kanalskih regulacionih dempera

 • Različiti položaji lopatica klapne
 • Radni napon 24 V AC/DC
 • Ulazni komandni signal: naponski signal 2 – 10 V DC za varijabilne pokretače
 • Mehanički graničnici
 • Moguća nadogradnja

više o tome

layer

Pneumatski pokretači

Pneumatski pokretači za tip JZ i JZ-hermetičko zatvaranje kanalskih regulacionih dempera

 • Promena položaja lopatice klapne za dve različite situacije rada
 • Ulazni komandni signal: Radni pritisak od 1,2 – 6 bara
 • Pneumatski pokretač, jednostrukog dejstva ili dvostrukog dejstva
 • Obrtni moment 8 – 70 Nm
 • Moguća nadogradnja


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Magnetni ventil 24 V ili 230 V
 • Krajnji prekidači

više o tome

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150