small_tab1_Serie JZ luftdicht
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
small_tab1_Serie JZ luftdicht
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3

JZ – Hermetičko zatvaranje

Za hermetičko zatvaranje u sistemima za klimatizaciju

Pravougaoni kanalski regulacioni demperi za regulaciju zapreminskog protoka i regulaciju pritiska kao i za hermetičko zatvaranje kanala i otvora u zidovima i plafonima

 • Maksimalne dimenzije varijanata od čelika i nerđajućeg čelika: 2000 × 1995 mm; varijanta od aluminijuma: 1200 × 1050 mm
 • Zatvorena klapna zaptiva prema EN 1751, klase 1-4, zavisno od varijante
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C
 • Aerodinamične suprotnosmerne lopatice
 • Bočne zaptivke sa zatvorenim ćelijama zadovoljavaju povišene higijenske zahtevi
 • Varijanta od čelika i nerđajućeg čelika: lopatice su međudsobno povezane preko sistema spoljnih poluga
 • Varijanta od aluminijuma: lopatice su povezane preko zupčanika
 • Dostupni u standardnim veličinama i mnogim prelaznim veličinama


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Pokretači: Otvoreno/zatvoreno pokretači, kontinualni pokretači
 • Izvedba u Ex zaštiti sa pneumatskim pokretačem ili pokretačem sa povratnom oprugom (ne za JZ-*L-AL)
 • Praškasto obojena izvedba
 • Varijanta od aluminijuma takođe i kao eloksirana izvedba

Primena

Primena

 • Kanalski regulacioni demperi, tipa JZ-Low leakage (hermetičko zatvaranje) se koriste kao izvršni elementi u regulaciji zapreminskog protoka i pritiska u sistemima za klimatizaciju
 • Za hermetičko zatvaranje kanala i otvora u zidovima i plafonima
 • Izvedbe od nerđajućeg čelika i praškasto obojene izvedbe sa povećanom otpornošću na koroziju po potrebi
 • Otpornost na temperaturu do 100 °C (varijante izvedbe od čelika i nerđajućeg čelika)
 • Varijante od čelika i nerđajućeg čelika sa zupčanicima od mesinga ili nerđajućeg čelika su podesne za primenu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX)

Posebne odlike

 • Aerodinamične lopatice
 • Neznatna potreba za održavanjem, robustna izvedba
 • Nema silikonskih delova
 • Dostupni u standardnim veličinama i mnogim prelaznim veličinama
 • Bočne zaptivke sa zatvorenim ćelijama zadovoljavaju povišene higijenske zahtevi

Opis

Varijante

 • JZ-LL: Kanalski regulacioni demper sa suprotnosmernim lopaticama, izrađen od pocinkovanog čeličnog lima u skladu sa EN 1751, klase 3 - 4
 • JZ-HL: Kanalski regulacioni demper sa suprotnosmernim lopaticama, izrađen od pocinkovanog čeličnog lima u skladu sa EN 1751, klase 1 - 2
 • JZ-LL-A2: Kanalski regulacioni demper sa suprotnosmernim lopaticama, izrađen od nerđajućeg čelika skladu sa EN 1751, klase 3 - 4
 • JZ-LL-AL: Kanalski regulacioni demper sa suprotnosmernim lopaticama, izrađen od aluminijuma, u skladu sa EN 1751, klasa 4
 • JZ-HL-AL: Kanalski regulacioni demper sa suprotnosmernim lopaticama, izrađen od aluminijuma, u skladu sa EN 1751, klasa 2

Dodatni pribor

 • Fiksirajuća poluga i krajnji prekidači: Poluga za podešavanje lopatica dempera (kontinuirano podešavanje) i za fiksiranje krajnjeg položaja
 • Pokretači otvoreno/zatvoreno: Pokretači za otvaranje i zatvaranje kanalskih regulacionih dempera
 • Kontinualni pokretači: Pokretači za kontinuirano podešavanje lopatica
 • Pneumatski pokretači: Pneumatski pokretači za otvaranje i zatvaranje kanalskih regulacionih dempera
 • Ex-zaštićeni pokretači: Pokretači za otvaranje i zatvaranje kanalskih regulacionih dempera koji se ugrađuju u potencijalno eksplozivnoj atmosferi

Dodaci

 • Ram za ugradnju: Ram za ugradnju za brzu i jednostavnu ugradnju kanalskih regulacionih dempera

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150