Farmaceutski krajnji filteri za čiste sobe

layer

TFP

Farmaceutski krajnji filteri za čiste sobe kao krajnji stepen filtracije sa plisiranim panelnim filterima za odvajanje lebdećih čestica. Primena u izuzetno osetljivim područjima u farmaciji, medicini i biologiji.

  • Plisirani panelni filteri sa gel zaptivkom niz struju zadovoljavaju najviše higijenske zahteve
  • Jednostavna, brza i sigurna zamena filtera
  • Prednja maska difuzora je fiksirana pomoću magneta i može se preklopiti na dole radi čišćenja i provere; zamena filtera bez upotrebe alata
  • Robustna, zavarena izvedba
  • Kompaktna izvedba, podesna za niske visine plafona
  • Različite prednje maske difuzora u cilju idealnog ispunjenja individualnih zahteva
  • Horizontalni ili vertikalni priključak
  • Priključna prirubnica se može skidati za ugradnju u zatvorene plafone u slučaju horizontalnog priključka
  • Za klase čistoće 5 do 8 prema ISO 14644-1
  • Zadovoljava higijenske zahteve u skladu sa VDI 6022

više o tome

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150