Shopping air

TROX je savladao tehniku upravljanja vazduhom kao nijedna druga kompanija.

Još od svog osnivanja 1951. godine kompanija TROX razvija i proizvodi sofisticirane komponente, jedinice i sisteme za ventilaciju i klimatizaciju, kao i za zaštitu od požara.

Posvećeno istraživanje i razvoj su kompaniju TROX doveli na vodeće mesto u svetu na polju inovacija u ovim obastima.

Podsistem za klimatizaciju kao idealno rešenje za regulaciju.

Ritejl prodavnice obično troše veliku količinu energije usled velike frekvencije posetilaca, zahtevnog osvetljenja i drugih potrošača električne energije, kao i visokog stepena zagađenja, koji je tipičan za centralne gradske oblasti. Imajući to u vidu, sistemi ventilacije i klimatizacije moraju stalno da se prilagođavaju neprestanim promenama uslova u okruženju, a da istovremeno budu efikasni.

Još je važnije omogućiti savršenu interakcije među ugrađenim komponentama koje treba da nadziru i mere parametre u okruženju i ostanu u stalnoj međusobnoj komunikaciji, tako da mogu efektivno da reaguju na svaku pojedinačnu situaciju.

Kako bi se izbegli problemi u interfejsu u okviru sistema za centralno upravljanje i nadzor, TROX je razvio sofisticirano rešenje za upravljanje vazduhom uz pomoć „podsistema za klimatizaciju”.

Ovaj podsistem klijentima pruža kompletna rešenja koja su savršeno integrisana i osmišljena po zahtevu, sa posebnim osvrtom na strategiju regulacije.

Application brochure shopping climate

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150