Cardinal Place - London (Velika Britanija)

Nazad na listu
Obim primene

Kancelarije

Tip

Izlog

  • PROJEKAT
  • ZADATAK
  • REŠENJE
TROX UK je uspešno savladao seriju izazova prilikom projektovanja i proizvodnje visokokvalitetnog integrisanog sistema klimatizacije i rasvete za poslovni kompleks Lend Sekjuritiz na trgu Kardinal u Londonu (Land Securities, Cardinal Place).

TROX se nalazio pred problemom kombinovanja klimatizacije i rasvete za 7000 integrisanih servisnih modula (ISM) koji je trebalo da budu ugrađeni u dve poslovne zgrade bez kompromisa u pogledu kvaliteta i komfora za zaposlene ili rasvete.

Da bi se obezbedila optimalna distribucija vazduha kako za zaposlene, tako i za rasvetu, korišćen je podesivi difuzor sa cilindrom za distribuciju vazduha u više pravaca. Time se vazdušni mlaz mogao usmeravati pod uglom od 45º nadole u središte jedinice.


TROX je ostvario tesnu saradnju sa dobavljačem rasvete, kompanijom Thorn Lighting, u cilju optimizacije osvetljenja i protoka vazduha iz difuzora, kako bi se njihov uticaj na osvetljenje sveo na minimum. 

Da bi se obezbedila optimalna distribucija vazduha kako za zaposlene, tako i za rasvetu, korišćen je podesivi difuzor sa cilindrom za distribuciju vazduha u više pravaca. Time se vazdušni mlaz mogao usmeravati pod uglom od 45º nadole u središte jedinice.

TROX je ostvario tesnu saradnju sa dobavljačem rasvete, kompanijom Thorn Lighting, u cilju optimizacije osvetljenja i protoka vazduha iz difuzora, kako bi se njihov uticaj na osvetljenje sveo na minimum. 

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150