small_tab1_Serie Universal, dynamisch
small_tab1_Serie Universal, dynamisch

Univerzalni, dinamički

Za različite pokretače

Modularne regulacione komponente za uređaje za regulaciju promenljivog protoka vazduha

 • Izbor modula prema primeni
 • Pokretači sa podešenom snagom pokretača

Opciona oprema

 • Pokretači sa sigurnosnom funkcijom za 'klapna OTVORENA' i 'klapna ZATVORENA' (pokretači sa povratnom oprugom)

Primena

Primena

 • Elektronski regulatori protoka vazduha tipa Universal (dinamički) su namenjeni za primenu sa uređajima. za regulaciju promenljivog protoka vazduha.
 • Dinamički transmiter diferencijalnog pritiska i elektronski regulator su objedinjeni u jednom kućištu
 • Pokretač ili povratna opruga su odvojeni
 • Preko izlaznih signala regulatora temperature u prostoriji, centralnih sistema za nadzor i upravljanje CSNU, regulatora kvaliteta vazduha ili sličnih uređaja, vrši se regulacija zadate vrednosti zapreminskog protoka
 • Prinudna regulacija promoću prekidača ili releja
 • Stvarna vrednost zapreminskog protoka je dostupna kao linearni naponski signal.
 • Parametri regulatora su podešeni u fabrici
 • Nije potrebno podešavanje na licu mesta

Standardna filtracija u sistemima za klimatizaciju omogućava primenu regulatora u dovodnom vazduhu bez dodatne zaštite od kontaminacije prašinom. Kako deo zapreminskog protoka prolazi kroz transmiter radi merenja zapreminskog protoka vazduha, imajte u vidu sledeće:

 • U slučaju velike kontaminacije prašinom u prostoriji, moraju se obezbediti odgovarajući filteri otpadnog vazduha.
 • Ukoliko je vazduh kontaminiran paperjastim ili lepljivim česticama, ili ukoliko sadrži agresivne medije, Universal (dinamički) regulator se ne može koristiti

Tehničke informacije

universal_dyn
universal_dyn

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150