UREĐAJ ZA REGULISANJE VARIJABILNOG PROTOKA VAZDUHA TIP TVE

THE ART OF HANDLING AIR

INOVATIVNI NAČIN MERENJA

Sa novim uređajem za merenje protoka vazduha tip TVE, uslovi koji vladaju uz vazdušnu sruju, ugradnja koja zavisi od pravca strujanja vazduha i precizno ograničeni opsezi za regulaciju protoka vazduha postaju deo prošlosti.

Zahvaljujući patentiranom principu merenja, izmerene vrednosti se sada određuju direktno na lameli uređaja - bez mernih sondi ili drugih senzora - tačno i pouzdano! Veliki opseg zapreminskog protoka koji se reguliše za brzine vazduha od 0,5 m/s do 13 m/s omogućava visok stepen fleksibilnosti. Osim toga zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji TVE može bez teškoća da se ugradi čak i na ograničenom prostoru.

Kao što je uobičajeno, princip merenja može biti kako dinamičan, tako i statičan - na primer akoje u pitanju delimično zagađen vazduh.

REGULACIONA KOMPONENTA

DOSLEDAN MODULARNI DIZAJN OMOGUĆAVA:

 • Koncept u skladu sa proverenim Easy dizajnom
 • Kompaktnu varijantu sa opcijom za Modbus interfejs (najbolja moguća konekcija sa X-AIRCONTROL)
 • Varijanta sa statičkim transmiterom
 • Opcioni LCD displej

PREGLED SVIH PREDNOSTI

KRATAK, PRECIZAN I VARIJABILAN.

 • Ugradnja kojom se štedi prostor, pošto više nisu neophodne ravne sekcije uz vazdušnu struju
 • Veliki opseg regulacije zapreminskog protoka za brzine vazduha između 0,5 m/s i 13 m/s (opseg zapreminskog protoka oko 1:25)
 • Značajna ušteda troškova zahvaljujući nizu klema za električno povezivanje na uređaju za regulaciju
 • Predupređene su greške prilikom ugradnje zahvaljujući tome što je sada moguć smer strujanja vazduha u oba smera (sa dinamičkim transmiterom)
 • Jednostavno čišćenje, jer nema ometajućih mernih komponenti u i na kanalu
 • Pouzdano merenje, jer je odnos položaja lamele uređaja za regulaciju protoka i diferencijalnog pritiska memorisan unutar regulacione komponente
 • Veliki izbor regulacionih komponenti i interfejsa (kao i veza sa upravljačkim sistemom X-AIRCONTROL)
 • Jednostavna montaža i demontaža pokretača, uključujući integrisani sistem senzora
 • Kompaktna konstrukcija, od 310 mm

UREĐAJ ZA REGULISANJE VARIJABILNOG
PROTOKA VAZDUHA TIP TVE

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150