Sistemi senzora

layer

Transmiter diferencijalnog pritiska

Transmiteri diferencijalnog pritiska na bazi principa statičkog merenja za regulaciju priotiska u prostoriji ili regulaciju pritiska u vazdušnim kanalima u kombinaciji sa EASYLAB regulatorima TCU3 ili LABCONTROL regulatorima TCU-LON-II

 • Podesno za vazduh i neagresivne medijume
 • Za primenu u laboratorijama, čistim sobama u farmaceutskoj ili industriji poluprovodnika, operacionim salama, odeljenjima za intenzivnu negu i kancelarijama sa veoma visokim zahtevima u pogledu regulacije
 • Izvedbe sa sertifikatom o kalibraciji za zadovoljavanje GMP zahteva

više o tome

layer

DS-TRD

Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards

 • Sash distance measurement
 • For fume cupboards with vertical sashes only; also for walk-in fume cupboards
 • Ideal for rooms with high airflow velocities or levels of turbulence
 • Multiple possibilities to couple the sensor with the sash movement
 • Measuring range 0 – 1750 mm or 350 – 2100 mm

više o tome

layer

VS-TRD

Transmiter brzine za varijabilnu regulaciju u zavisnosti od potrebe protoka otpadnog vazduha u digestorima

 • Beskontaktno merenje brzine na ulazu, dakle nije podložno habanju
 • Za digestore sa vertikalnim i horizontalnim prozorom
 • Automatska detekcija toplotnog opterećenja
 • Jednostavna ugradnja u izbušeni otvor u kupoli digestora, takođe i za više digestora u nizu
 • Plug-in kabl
 • Opseg merenja 0 – 1 m/s


Dodatna primena transmitera

 • Za nadzor brzine na ulazu pomoću uređaja za nadzor TFM-2/TPM

više o tome

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150