Zidni / parapetni difuzori

Product selection A-Z
Productname
layer

IDB

Parapetni indukcioni uređaj sa 2-cevnim ili 4-cevnim izmenjivačem toplote, kompaktne visine, za parapetnu ili zidnu ugradnju. Posuda za kondenzat je korisna ukoliko temperatura privremeno padne ispod tačke rošenja.

 • Visok kapacitet grejanja i hlađenja sa malim zapreminskim protokom kondicioniranog primarnog vazduha i niskim nivoom zvučne snage
 • Visok stepen komfora zahvaljujući maloj brzini strujanja vazduha u zoni boravka
 • Četiri varijante mlaznica za optimalnu indukciju u skladu sa zahtevima


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Paket za regulaciju
 • Linter-sito za zaštitu izmenjivača toplote od kontaminacije
 • Praškasto bojenje u više različitih boja, npr. RAL CLASSIC ili NCS

Kühlleistung: bis 800 W Heizleistung: bis 1000 W

više o tome

layer

QLI

Indukcioni difuzor sa potisnom ventilacijom sa 2-cevnim ili 4-cevnim izmenjivačem toplote, za parapetnu ugradnju. Posuda za kondenzat je korisna ukoliko temperatura privremeno padne ispod tačke rošenja.

 • Visok kapacitet grejanja i hlađenja sa malim zapreminskim protokom kondicioniranog primarnog vazduha i niskim nivoom zvučne snage
 • Visok stepen komfora zahvaljujući maloj brzini strujanja vazduha u zoni boravka
 • Tri varijante mlaznica za optimalnu indukciju u skladu sa zahtevima
 • Dve različite pozicije izmenjivača toplote


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Paket za regulaciju
 • Sistemi za pričvršćivanje na podu i zidu
 • Praškasto bojenje u više različitih boja, npr. RAL CLASSIC ili NCS

Kühlleistung: bis 1.100 W Heizleistung: bis 1.730 W

više o tome

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150