Spoljnje protivkišne žaluzine

layer

WG-KUL

Kombinacija spoljne protivkišne žaluzine sa nepovratnom klapnom kao zaštita od direktnog prodora kiše, lišća ili ptica, kao i za sprečavanje strujanja vazduha suprotno od željenog smera protoka vazduha

 • Maksimalna širina 2000 mm, maksimalna visina 1665 mm
 • Nizak diferencijalni pritisak zahvaljujući aerodinamičnim lopaticama
 • Nizak nivo buke generisane vazduhom
 • Svi aerodinamički podaci su izmereni u aerodinamičkim i akustičkim laboratorijama
 • Maksimalni diferencijalni pritisak: 100 Pa
 • Dostupna u standardnim veličinama i mnogim prelaznim veličinama
 • Unapred sastavljena kombinacija, stoga brza i jednostavna ugradnja


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Ram za ugradnju
 • Rešetka za zaštitu od insekata
 • Praškasto obojena ili eloksirana površina

više o tome

layer

WGF

Spoljne protivkišne žaluzine - specijalno za ugradnju na fasade - kao zaštita sistema za klimatizaciju od direktnog prodora kiše, lišća ili ptica u otvore za svež vazduh i otpadni vazduh

 • Maksimalna širina 2000 mm, maksimalna visina 2500 mm po sekciji
 • Za ugradnju na fasade ili za izradu oplata za mašine ili električnu opremu
 • Nizak diferencijalni pritisak zahvaljujući aerodinamičnim lopaticama
 • Nizak nivo buke generisane vazduhom
 • Svi aerodinamički podaci su izmereni u aerodinamičkim i akustičkim laboratorijama
 • Varijante izrađene od aluminijuma ili pocinkovanog čeličnog lima
 • Fleksibilan raspored segmenata za pokrivanje velikih površina (koji se pričvršćuju na podkonstrukciju koja je u obavezi drugih)


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Ugaoni element
 • Rešetka za zaštitu od insekata
 • Praškasto obojeno ili eloksirano

više o tome

layer

WG

Spoljne protivkišne žaluzine kao zaštita sistema za klimatizaciju od direktnog prodora kiše, lišća ili ptica u otvore za svež vazduh i otpadni vazduh

 • Maksimalna širina 2400 mm, maksimalna visina 2310 mm, maksimalna površina 4 m² (aluminijumska varijanta takođe kao linijska izvedba)
 • Nizak diferencijalni pritisak zahvaljujući aerodinamičnim lopaticama
 • Nizak nivo buke generisane vazduhom
 • Svi aerodinamički podaci su izmereni u aerodinamičkim i akustičkim laboratorijama
 • Dostupne u standardnim veličinama i mnogim prelaznim veličinama
 • Jednostavna i brza ugradnja zahvaljujući prednjem okviru duž oboda
 • Varijante izrađene od pocinkovanog čeličnog lima, aluminijuma ili od čeličnog lima
 • Fleksibilan raspored segmenata za pokrivanje velikih površina (koji se pričvršćuju na podkonstrukciju koja je u obavezi drugih)


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Ram za ugradnju
 • Mogućnost kombinovanja sa kanalskim regulacionim demperima ili nepovratnim klapnama
 • Rešetka za zaštitu od insekata
 • Praškasto obojeno ili eloksirano

više o tome

layer

NL

Spoljna protivkišna žaluzina sa zvučnom izolacijom kao zaštita sistema za klimatizaciju od direktnog prodora kiše, lišća ili ptica u otvore za svež vazduh i otpadni vazduh

 • Maksimalna širina 1800 mm, maksimalna visina 2250 mm
 • Nizak diferencijalni pritisak zahvaljujući aerodinamičnim lopaticama
 • Nizak nivo buke generisane vazduhom
 • Svi aerodinamički podaci su izmereni u aerodinamičkim i akustičkim laboratorijama
 • Materijal za apsorpciju zvuka kaširan sa tkaninom od staklenih vlakana i sa perforiranim limom
 • Dva reda lopatica žaluzina za stroge zahteve u pogledu zaštite od buke
 • Neaktivna sekcija, bez akustične funkcije, za jednoobrazan izgled
 • Višedelne izvedbe za velike dimenzije


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Praškasto obojeno ili eloksirano

više o tome

layer

WG-JZ

Kombinacija spoljne protivkišne žaluzine sa kanalskim regulacionim demperom kao zaštita od direktnog prodora kiše, lišća ili ptica, kao i za zatvaranje i regulaciju

 • Maksimalna širina 2000 mm, maksimalna visina 1995 mm
 • Nizak diferencijalni pritisak zahvaljujući aerodinamičnim lopaticama
 • Nizak nivo buke generisane vazduhom
 • Svi aerodinamički podaci su izmereni u aerodinamičkim i akustičkim laboratorijama
 • Paralelne ili suprotnosmerne aerodinamične šuplje lopatice
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C
 • Dostupna u standardnim veličinama i mnogim prelaznim veličinama
 • Unapred sastavljena kombinacija, stoga brza i jednostavna ugradnja


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Ram za ugradnju
 • Rešetka za zaštitu od insekata
 • Praškasto obojena ili eloksirana površina
 • Pokretači: Otvoreno/zatvoreno pokretači, kontinualni pokretači

više o tome

layer

WGK

Spoljne protivkišne žaluzine kao zaštita sistema za klimatizaciju od direktnog prodora kiše, lišća ili ptica u otvore za svež vazduh i otpadni vazduh

 • Maksimalna širina 1997 mm, maksimalna visina 1997 mm
 • Nizak diferencijalni pritisak zahvaljujući aerodinamičnim lopaticama
 • Nizak nivo buke generisane vazduhom
 • Svi aerodinamički podaci su izmereni u aerodinamičkim i akustičkim laboratorijama
 • Dostupne u standardnim veličinama i mnogim prelaznim veličinama
 • Jednostavna i brza ugradnja zahvaljujući prednjem okviru duž oboda


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Ram za ugradnju
 • Rešetka za zaštitu od insekata
 • Praškasto obojeno ili eloksirano

više o tome

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150