small_tab1_Serie WGF
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
small_tab1_Serie WGF
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3

Type WGF

Specijalno za ugradnju na fasade

Spoljne protivkišne žaluzine - specijalno za ugradnju na fasade - kao zaštita sistema za klimatizaciju od direktnog prodora kiše, lišća ili ptica u otvore za svež vazduh i otpadni vazduh

 • Maksimalna širina 2000 mm, maksimalna visina 2500 mm po sekciji
 • Za ugradnju na fasade ili za izradu oplata za mašine ili električnu opremu
 • Nizak diferencijalni pritisak zahvaljujući aerodinamičnim lopaticama
 • Nizak nivo buke generisane vazduhom
 • Svi aerodinamički podaci su izmereni u aerodinamičkim i akustičkim laboratorijama
 • Varijante izrađene od aluminijuma ili pocinkovanog čeličnog lima
 • Fleksibilan raspored segmenata za pokrivanje velikih površina (koji se pričvršćuju na podkonstrukciju koja je u obavezi drugih)


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Ugaoni element
 • Rešetka za zaštitu od insekata
 • Praškasto obojeno ili eloksirano

Primena

Primena

 • Spoljne protivkišne žaluzine tipa WGF za otvore za svež vazduh i otpadni vazduh u sistemima za klimatizaciju vazduha
 • Zaštita od direktnog prodora kiše kao i od lišća i ptica
 • Preporučena brzina na ulazu za otvore za svež vazduh: 2 – 2,5 m/s maks.

Posebne odlike

 • Nizak diferencijalni pritisak i nizak nivo buke zahvaljujući aerodinamičnim lopaticama
 • Pokrivanje velikih dimenzija kompletnih fasada ili usisnih odnosno ispusnih otvora za vazduh na spoljnim zidovima; jednoobrazan izgled sa običnim lopaticama, bez prirubnica
 • Robustna izvedba
 • Dostupne su veoma velike dimenzije (visina i širina), jer se neograničeni broj sekcija može postavljati jedna do druge ili jedna na drugu (potrebna podkonstrukcija)
 • Slobodan poprečni presek pribl. 50 %, na osnovu Š × (V – 0,125 m)

Opis

Varijante

 • WGF-T: Fasadne protivkišne žaluzine od pocinkovanog čeličnog lima, središnja sekcija
 • WGF-E: Fasadne protivkišne žaluzine od pocinkovanog čeličnog lima, ugaoni element
 • WGF-AL-T: Fasadne protivkišne žaluzine od aluminijuma, središnja sekcija
 • WGF-AL-E: Fasadne protivkišne žaluzine od aluminijuma, ugaoni element

Konstrukcija

 • Žičana mreža je izrađena od pocinkovanog čelika
 • 2: Žičana mreža, nerđajući čelik (samo WGF-AL)

Delovi i karakteristike

 • Testerasta ivična šina (desna i leva)
 • Obične lopatice i donja lopatica
 • Žičana mreža
 • Opcionalna rešetka za zaštitu od insekata
 • Elementi za pričvršćivanje lopatica, testerasta ivična šina (ako Š > 2000 mm: kombinacija više testerastih ivičnih šina) i žičana mreža

Konstrukcijske karakteristike

 • Lopatice, debljina materijala 1,25 mm za čelik, 2 mm za aluminijum
 • Slobodan poprečni presek pribl. 50 %, na osnovu Š × (V – 0,125 m)
 • Testerasta ivična šina, sa otvorima za fiksiranje bočno i sa zadnje strane, debljina materijala  3 mm
 • Žičana mreža sa zadnje strane, veličina okca 20 × 20 × 1,8 mm
 • Opcionalna rešetka za zaštitu od insekata sa zadnje strane, veličina okca 1,25 × 1,25 × 0,4 mm

Materijali i površine

WGF (čelik)

 • Lopatice i testeraste ivične šine izrađene od profilisanog pocinkovanog čeličnog lima, materijal br. DX51D+Z150-200-NAC
 • Žičana mreža je izrađena od pocinkovanog čelika
 • Testeraste ivićne šine, praškasto obojene crno (RAL 9005)
 • P1: Praškasto obojeno, RAL CLASSIC boja
 • PS: Praškasto obojeno, NCS ili DB boja


WGF-AL (aluminijum)

 • Aluminijumske lopatice, materijal br. EN AW-6060 T66
 • Testeraste ivične šine izrađene od profilisanog pocinkovanog čeličnog lima, materijal br. DX51D+Z150-200-NAC
 • Žičana mreža je izrađena od pocinkovanog čelika
 • Testeraste ivićne šine, praškasto obojene crno (RAL 9005)
 • P1: Praškasto obojeno, RAL CLASSIC boja
 • PS: Praškasto obojeno, NCS ili DB boja
 • S2: Eloksirano u skladu sa EURAS standardom, E6-C-31...35
 • S3: Eloksirano u skladu sa EURAS standardom, E6-C-0

Tehničke informacije

 • Order code
wgf
wgf
wgf

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150