small_tab1_Serie WG-JZ
small_tab2_Serie WG-JZ
small_tab1_Serie WG-JZ
small_tab2_Serie WG-JZ

WG-JZ

Kombinacija sa kanalskim regulacionim demperom

Kombinacija spoljne protivkišne žaluzine sa kanalskim regulacionim demperom kao zaštita od direktnog prodora kiše, lišća ili ptica, kao i za zatvaranje i regulaciju

 • Maksimalna širina 2000 mm, maksimalna visina 1995 mm
 • Nizak diferencijalni pritisak zahvaljujući aerodinamičnim lopaticama
 • Nizak nivo buke generisane vazduhom
 • Svi aerodinamički podaci su izmereni u aerodinamičkim i akustičkim laboratorijama
 • Paralelne ili suprotnosmerne aerodinamične šuplje lopatice
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C
 • Dostupna u standardnim veličinama i mnogim prelaznim veličinama
 • Unapred sastavljena kombinacija, stoga brza i jednostavna ugradnja


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Ram za ugradnju
 • Rešetka za zaštitu od insekata
 • Praškasto obojena ili eloksirana površina
 • Pokretači: Otvoreno/zatvoreno pokretači, kontinualni pokretači

Primena

Primena

 • Kombinacija spoljne protivkišne žaluzine tipa WG i kanalskog regulacionog dempera tipa JZ za zaštitu otvora za svež vazduh i otpadni vazduh u sistemima za klimatizaciju
 • Zaštita od direktnog prodora kiše kao i od lišća i ptica
 • Preporučena brzina na ulazu za otvore za svež vazduh: 2 – 2,5 m/s maks.
 • Kao izvršni organi u regulaciji zapreminskog protoka i pritiska
 • Za zatvaranje kanala i otvora u zidovima
 • Preporučujemo korišćenje izvedbe sa paralelnim lopaticama za otvaranje/zatvaranje
 • Zbog njenih karakteristika preporučujemo korišćenje izvedbe sa suprotnosmernim lopaticama za različite operacije

Posebne odlike

 • Dostupna su sve prelazne veličine u okviru standardnog opsega dimenzija
 • Jednostavna ugradnja na licu mesta jer su spoljne protivkišne žaluzine i kanalski regulacioni demperi fabrički ukombinovani i sastavljeni
 • Paralelne ili suprotnosmerne aerodinamične šuplje lopatice
 • Otporno na temperature do 100 °C
 • Za veoma velike dimenzije, moguće je postavljanje više kombinacija jedne do druge ili jedne na drugu
 • Neznatna potreba za održavanjem, robustna izvedba
 • Nizak diferencijalni pritisak i nizak nivo buke zahvaljujući aerodinamičnim lopaticama
 • Podeljena izvedba ili izvedba od nerđajućeg čelika na zahtev

Opis

Varijante

 • WG-JZ-S: Spoljna protivkišna žaluzina i kanalski regulacioni demper sa suprotnosmernim lopaticama, oboje izrađeni od pocinkovanog čeličnog lima
 • WG-JZ-P: Spoljna protivkišna žaluzina i kanalski regulacioni demper sa paralelnim lopaticama, oboje izrađeni od pocinkovanog čeličnog lima
 • WG-AL-JZ-S: Spoljna protivkišna žaluzina od aluminijuma i kanalski regulacioni demper sa suprotnosmernim lopaticama od pocinkovanog čeličnog lima
 • WG-AL-JZ-P: Spoljna protivkišna žaluzina od aluminijuma i kanalski regulacioni demper sa paralelnim lopaticama od pocinkovanog čeličnog lima

Dodatni pribor

 • Fiksirajuća poluga i krajnji prekidači: Poluga za podešavanje lopatica dempera (kontinuirano podešavanje) i za fiksiranje krajnjeg položaja
 • Pokretači otvoreno/zatvoreno: Pokretači za otvaranje i zatvaranje kanalskih regulacionih dempera
 • Kontinualni pokretači: Pokretači za kontinuirano podešavanje lopatica
 • Pneumatski pokretači: Pneumatski pokretači za otvaranje i zatvaranje kanalskih regulacionih dempera
 • Ex-zaštićeni pokretači: Pokretači za otvaranje i zatvaranje kanalskih regulacionih dempera koji se ugrađuju u potencijalno eksplozivnoj atmosferi

Dodaci

 • Ram za ugradnju: Ram za ugradnju za brzu i jednostavnu ugradnju spoljnih protivkišnih žaluzina

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150