TROX LIFE. VAZDUH I ŽIVOT

nazad na pregled
Datum

24.04.2018

Rubrika

Kompanija / Štampa

Najnovije izdanje brošure TROX life posvećeno vazduhu i životu, biće Vam dostupno za par dana. Tema ovog izdanja je kvalitet vazduha u zatvorenim prostorima.

Izvestićemo Vas o značajnim projektima klimatizacije, koji su kao najvažniji cilj imali poboljšanje osećaja ugodnosti, zdravlja i komfora korisnika. Takođe ćemo Vam predstaviti najnovija naučna otkrića i istraživačke projekte koji su koncentrisani na postizanje najboljeg mogućeg kvaliteta vazduha u prostorijama i okruženju namenjenom životu, radu i učenju. Podelićemo sa Vama i neke zabavne činjenice i anegdote, koje su povezane sa vazduhom. U članku koji se bavi disanjem u svemiru pružićemo Vam mogućnost da saznate fascinantne stvari o najnovijoj tehnologiji za održavanje života, koja se koristi u svemirskoj industriji. Vodimo Vas i na put do novog glavnog grada Egipta, koji se nalazi na Nilu.

Šira javnost do sada nije u potpunosti sagledala značaj istinski kvalitetnog i zdravog vazduha u zatvorenim prostorima. Nadamo se da će ovo izdanje brošure TROX life pomoći podizanju svesti i doprineti širem razumevanju koliko je kvalitet vazduha u zatvorenim prostorima zaista značajan.

Sve u svemu, pred Vama je još jedno zanimljivo štivo!

Nadamo se da ćete uživati u najnovijem izdanju brošure TROX life

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150