Vrhunski komfor za tri nove poslovne zgrade

nazad na pregled
Datum

22.05.2019

Rubrika

Štampa / пројекти

Novi kompleks “THE ICON VIENNA" sa svoje tri višespratnice predstavlja novu znamenitost Beča i nalazi se u blizini glavne železničke stanice. Za najbolji mogući kvalitet vazduha i zaštitu od požara pobrinula se kompanija TROX Austria.


Spektakularan kompleks “THE ICON VIENNA" obogatio je novu gradsku četvrt Belvedere trima višespratnicama bruto spratne površine od oko 134.500 m2, koje se nalaze u blizini glavne železničke stanice i delo su arhitektonskog biroa HNP architects. Kompleks zgrada, koji je izgradila kompanija SIGNA, na trouglastoj parceli sa centralnim trgom pruža mogućnost direktne veze sa železničkom stanicom i mrežom podzemne železnice. Centralni trg između zgrada istovremeno predstavlja javnu površinu i prolaz do nove bečke gradske četvrti. On u stvari predstavlja logičnu vezu između struktura javnih površina od Erste Campus i četvrti Belvedere do glavne železničke stanice. Najviša poslovna kula ima visinu od 88 m, sledeća po visini 66 m, a treća 38,5 m. Sve tri zajedno čine kompaktnu, ali istovremeno i prozračnu celinu, koja teži da podstakne protok ljudi kroz ovu centralnu gradsku četvrt, pri čemu pruža spektakularne poglede. U unurašnjosti zgrada pažnja je posvećena najvećoj mogućoj fleksibilnosti u korišćenju i komforu.

Čist vazduh
Kvalitet vazduha je jedan od izuzetno važnih činilaca koji doprinose osećaju ugodnosti na radnom mestu. TROX Austria je kao ekspert u oblasti ventilacije i klimatizacije isporučio 13 klima komora iz svoje uspešne serije X-CUBE, koje će pokretati do 700.000  m3 vazduha na sat, kako bi isporučile vazduh najboljeg mogućeg kvaliteta. Modularno postavljene klima komora serije X-CUBE, koje su isporučene već montirane sa ožičenjem, automatikom i razvodnim ormanom, nude niz prednosti na ovom projektu. Zahvaljujući izuzetno glatkim površinama i načinu na koji se komponente ugrađuju, već i osnovna verzija serije X-CUBE ispunjava najstrožije higijenske zahteve (VDI 6022 ili H6020 i u znatnoj meri i DIN 1946-4). Osim toga, specijalni način konstrukcije sa dobrom akustičkom izolacijom, zaptivenošću, rekuperacijom, energetski efikasnim pokretačima i inteligentnom regulacionom tehnikom  pruža potencijal za uštedu energije, koji se može izraziti dvocifrenim procentima, u poređenju sa uobičajenim klima komorama. TROX je takođe isporučio 70 ventilatora za odimljavanje i presurizaciju i time doprineo maksimalnoj bezbednosti u ovom kompleksu višespratnica.

Fotografije TROX/Robert Fritz: snimak spoljašnjosti kompleksa „THE ICON Vienna" kod glavne železničke stanice u Beču.

Pametne i štede vreme
Predmontaža i precizna modularna konstrukcija klima komora u značajnoj meri štedi vreme na gradilištima, a takođe smanjuje troškove održavanja. “Zahvaljujući predmontaži smanjuju se preklapanja sa drugim firmama i značajno se štedi vreme", dobro zna rukovodilac projekta, Diter Bauer. Za kompletno postavljanje i montažu ovako je po pravilu potrebno još samo oko dva dana. Time su obavljena tri važna koraka: montaža, povezivanje žicama i priključivanje na integrisani razvodni orman, koje se uglavnom vrši utičnim konektorima. Stoga je potreba za koordinacijom na gradilištu značajno smanjena. „Doneli smo odluku da odaberemo integrisano rešenje ventilcionog sistema, kako bismo značajno redukovali vreme potrebno za puštanje u rad. Svaki sistem je projektovan kao samostalna jedinica i tako je i puštan u rad. Na taj način smo bili nezavisni od raznih preliminarnih radova na gradilištu i ništa nas nije ometalo da napredujemo u svom poslu. To je sve jako dobro funkcionisalo“, dodaje Jirgen Kokola, direktor firme GTS Automation GmbH, koja je bila zadužena za automatiku.
Generalni izvođač je bila kompanija DI Anton Hofstätter Geselschaft m.b.h. iz Graca. Za snabdevanje toplotnom energijom  zadužena je toplana grada Beča, kao i toplotne pumpe sa energetskim stubovima, a za snabdevanje rashladnom energijom takođe grad Beč, kao i rashladne mašine, uz funkciju aktiviranja građevinskih komponenti. Hlađenje se dalje vrši pomoću sistema ventilacije i rashladnih tavanica. 

Fleksibilne
Modularna struktura klima komora X-CUBE je takođe predstavljala veliku prednost na ovako velikom gradilištu koje se nalazi tik uz metež oko glavne železničke stanice. Zbog ograničenog prostora neke klima komore su morale biti rastavljene i ponovo sastavljene u tehničkoj centrali za ventilaciju. Modularna struktura je omogućila da se to obavi za vrlo kratko vreme. Zahvaljujući svojim fleksibilnim dimenzijama, ovi uređaji su mogli savršeno da se prilagode prilikama na licu mesta, a zahvaljujući specijalnom osnovnom ramu bilo je moguće podići pet klima koje su otporne na atmosferske prilike kao celinu ili kao dve jedinice direktno na krov. Pri tom su neke klima komore samo specijalnim mini kranovima i posebnim dizalicama mogle biti smeštene u centralu na četvrti sprat ispod zemlje. Lepoj slici krova ovog poslovnog kompleksa, spektakularnoj novoj znamenitosti Beča, doprinosi i činjenica da se provodnice kanala nalaze u unutrašnjosti klima komora.

Fotografije TROX: 13 klima komora X-CUBE (od kojih je 5 klima komora X-CUBE otpornih na atmosferske prilike instalirano na krovu) obezbeđuju najbolji kvalitet vazduha unutar kompleksa poslovnih zgrada ICON VIENNA kod glavne železničke stanice u Beču.

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150