small_tab1_Serie AKK
AKK_1
AKK_2
small_tab1_Serie AKK
AKK_1
AKK_2

AKK

Za kontaminirani vazduh

Plastične okrugle zatvorne klapne za zatvaranje zapreminskog protoka agresivnih medija u ventilacionim kanalima sistema za klimatizaciju

 • Mehanizam klapne ne zahteva održavanje
 • Zatvorena klapna zaptiva prema EN 1751, klasa 3
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  B


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Elektropokretač
 • Motor sa povratnom oprugom
 • Pneumatski pokretač
 • Pomoćni prekidač sa podesivim uklopnim tačkama za detekciju krajnjeg položaja

Primena

Primena

 • Plastične okrugle zatvorne klapne tipa AKK za zatvaranje ili prigušenje zapreminskog protoka u ventilacionim kanalima sistema za klimatizaciju
 • Podesno za kontaminirani vazduh

Posebne odlike

 • Pokretanje regulacione klapna može biti ručno, električno ili pneumatsko
 • Hermetičko zatvaranje
 • Sigurnosna funkcija uz opcioni pokretač sa povratnom oprugom

Opis

Varijante

 • AKK: Zatvorna klapna
 • AKK-FL: Zatvorna klapna sa prirubnicama na oba kraja

Delovi i karakteristike

 • Zatvorna klapna spremna za ugradnju
 • Klapna sa mehanizmom

Dodatni pribor

 • Min/Maks pokretači: Pokretači za prebacivanje između minimalne i maksimalne zadate vrednosti zapreminskog protoka
 • Pomoćni prekidač za detekciju krajnjeg položaja

Konstrukcijske karakteristike

 • Okruglo kućište
 • Priključna prirubnica pogodna za sistem vazdušnih kanala u skladu sa DIN 8077
 • Indikator položaja regulacione klapne spolja na nastavku osovine
 • Sve komponente koje dolaze u kontakt sa protokom vazduha su izrađene od plastike (bez metalnih delova u unutrašnjosti)

Materijali i površine

 • Kućište i regulacioni demper (klapna) izrađeni su od vatrootpornog polipropilena (PPs)
 • Klizni ležajevi izrađeni su od polipropilena (PP)
 • Zaptivka regulacione klapne izrađena od hloroprenske gume (CR)

Tehničke informacije

 • Order code
akk
akk
akk
akk

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150