X-Grille-Modular_gc_01png.png
EPF_Screenshot_gc_01_2017_12_DE_depsd.psd.link

Odabir veličine pomoću programa za projektovanje Easy Product Finder

 

 

h-f0_425x225_gc_02_detailpng.png

Horizontalne ili vertikalne lamele i jezgro od perforiranog lima

h-f0-l_425x225-a_gc_02_detailpng.png

6 različitih geometrija frontalnog okvira

Fixing-A11_gc_02_detailpng.png

6 različitih varijanti ugradnje

Kopie_von_Einbaurahmen_gc_01ai.png

3 različita ugradbena rama


X-Grille-Modular_gc_01png.png
EPF_Screenshot_gc_01_2017_12_DE_depsd.psd.link
h-f0_425x225_gc_02_detailpng.png
h-f0-l_425x225-a_gc_02_detailpng.png
Fixing-A11_gc_02_detailpng.png
Kopie_von_Einbaurahmen_gc_01ai.png

X-GRILLE modular

Ventilacione rešetke izrađene od aluminijuma, sa modularnom konstrukcijom - takođe i kao linijske rešetke


Individualni dizajn i jednostavno konfigurisanje sa preko 3000 varijanti

 

 • Različit dizajn dopušta ugradnju u svakom okruženju: od reprezentativnih objekata do skladišta
 • Brza i jednostavna ugradnja pod uobičajenim građevinskim uslovima u 6 varijanti ugradnje
 • Vazdušni difuzor za ubacivanje i izvlačenje vazduha sa velikim brojem različitih dimenzija
 • Linijska ugradnja je moguća zahvaljujući posebnim krajnjim i središnjim komadima
 • Može se kombinovati sa već poznatim TROX dopunskim priborom 
 • Jednostavna zamena postojećih TROX ventilacionih rešetki zahvaljujući identičnim dimenzijama otvora za ugradnju
 • Program za projektovanje odgovarajućih veličina
 • Setovi podataka za projektovanje koje počiva na BIM-u

Opšte informacije

Primena

 • Ventilaciona rešetka za ubacivanje ili izvlačenje vazduha
 • Podesna za oblast komfora i industrije
 • Element za uobličavanje prostora, koji je atraktivan za investitore, arhitekte i sve one koji imaju visoka estetske zahteve
 • Mešovita distribucija vazduha sa usmerenim ubacivanjem vazduha
 • Fiksne ili podesive lamele ili frontovi od perforiranog lima različitog dizajna dopuštaju prilagođavanje specifičnim zahtevima svakog projekta
 • Za sisteme promenljivog i konstantnog protoka
 • Za razlike između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji od -12 do +15K
 • Za ugradnju u zidove, parapete i pravougaone kanale


Posebne odlike

 • Energetski efikasna i akustički optimalna distribucija vazduha
 • 6 opcija frontalnog okvira: S, M, L, A, C, H
 • Više opcija jezgra rešetke: horizontalne lamele, vertikalne lamele i različiti dizajni
 • Lamele od eloksiranih eluminijumskih sekcija - podesive, fiksne sa istrujavanjem koje je izravno (0°) ili pod uglom (15°)
 • Konstrukcija od perforiranog lima sa opcijom okruglih ili pravougaonih otvora
 • Jednostavna ugradnja sa skrivenim pričvršćivanjem zavrtnjima sa ili bez ugradbenog rama, sa vidljivim zavrtnjima, završnim elementima ili okvirom koji je skriven ispod maltera
 • Estetska konstrukcija okvira, skoro potpuno u ravni sa površinom na koju se ugrađuje
 • Linearan izgled, sa fiksnim lamelama, idealne za horizontalne linijske rešetke
 • Upotreba postojećeg dodatnog pribora
 • Jednostavna zamena postojećih TROX rešetki zahvaljujući standardnim dimenzijama za ugradnju  

Nominalne veličine

Pojedinačna rešetka

 • Nominalne dužine: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225, 1425, 1625, 1825, 2025 mm
 • Nominalne visine: 75, 125, 225, 325, 425, 525 mm

Horizontalne linijske sekcije

 • Nominalna dužina završne sekcije: 950 – 2025 mm
 • Nominalna dužina središnje sekcije: 2000 mm
 • Nominalne visine: 75, 125, 225, 325, 425, 525 mm
 • Druge dimenzije na zahtev


Varijante

 • X-GRILLE modular

Horizontalne linijske sekcije
 • X-GRILLE modular-E-R: Desna završna sekcija
 • X-GRILLE modular-E-L: Leva završna sekcija
 • X-GRILLE modular-M: Središnja sekcija

Konstrukcija jezgra rešetke
 • H: horizontalne lamele
 • V: vertikalne lamele
 • P: Dizajn šablona

Konstrukcija jezgra rešetke:
Jezgro sa lamelama
 • F0: fiksne lamele 0°, razmak između lamela 12,5 mm
 • F15: fiksne lamele 15°, razmak između lamela 12,5 mm
 • P0: fiksne lamele 0°, razmak između lamela 16,7 mm
 • P15: fiksne lamele 15°, razmak između lamela 16,7 mm
 • MO: podesive lamele
 • MO: podesive lamele

Jezgro od perforiranog lima

 • R: okrugli otvori
 • EG: pravougaoni otvori

Okvir rešetke

 • S: 7 mm širine (ravan)
 • M: 14 mm širine (ravan9
 • L: 20 mm širine (ravan)
 • A: 27 mm širine (pod uglom)
 • C: 27 mm pirine (zakrivljeno)
 • H: 20 mm širine (skriveno, vidljivo 4,7 mm)


Pričvršćivanje

 • Bez unosa: bez varijante za pričvršćivanje
 • VS: skriveno pričvišćivanje zavrtnjima
 • SP: skriveno pričvrošživanje zavrtnjima bez ugradbenog rama
 • A11: vidljivo pričvršćivanje zavrtnjima
 • HS: nevidljivo pričvršćivanje zavrtnjima
 • CF: Pričvršćivanje klipsama

Dopunski pribor

 • A: bez dopunskog pribora, samo ventilaciona rešetka
 • AG, D, DG: stražnji segmenti sa regulacionim elementom za balansiranje zapreminskog protoka i/ili dodatni red lamela za regulisanje smera istrujavanja vazduha kroz rešetku
 • EF: Kućište za grubi filterski medijum

Dodaci

Ugradbeni ram: Za brzu i jednostavnu ugradnju ventilacionih rešetki

 • Bez unosa: bez ugradbenog rama
 • A1: Ugradbeni ram sa potporom 12,5 mm (za frontalni ram A, C)
 • B1: Ugradbeni ram sa potporom 5,5 mm (za frontalni okvir L)
 • C1: Ugradbeni ram bez potpore (za vrontalni okvir M)

Materijali i površine

 • Okvir i lamele od aluminijuma
 • Jezgro od perforiranog pocinkovanog lima
 • Jezgro rešetke sa pravougaonim otvorima, izrađeno od aluminijuma
 • Veza i krajnji elementi za podesive lamele su izrađeni od specijalne plastike koja je otporna na plamen prema UL 94, V-0
 • Vertikalne prečke za povezivanje, od aluminijuma
 • Ugradbeni ram od pocinkovanog čeličnog lima
 • Okvir i lamele su eloksirane u prirodnu boju aluminijuma - E6-C-0
 • Eloksirano jezgro sa perforiranim pravougaonim otvorima, E6-C-0, prirodna boja aluminijuma
 • Jezgro od perforiranog čeličnog lima, bojeno pulverizacijom, RAL 9010 stepen sjaja 50
 • P1: okvir i jezgro rešetke bojeni pulverizacijom, RAL CLASSIC ton


Standardi i smernice

 • Nivo zvučne snage buke koju generiše vazduh meren je prema EN ISO 5135.

Održavanje

 • Ne zahteva održavanje, pošto konstrukcija i materijali nisu podložni habanju
 • Kontrola i čišćenje u skladu sa VDI 6022

Tehničke informacije

Funkcija, Tehnički podaci, Opis proizvoda, Šifra za naručivanje

 • Funkcija
 • TEHNIČKI PODACI
 • OPIS PROIZVODA
 • ŠIFRA ZA NARUČIVANJE

Ventilacione rešetke su proizvodi koji služe za ubacivanje i izvlačenje vazduha u sistemima za klimatizaciju i ventilaciju. One ubacuju dovodni vazduh u prostoriju. Ventilacione rešetke sa podesivim lamelama omogućavaju prilagođavanje smera ubacivanja vazduha potrebama na licu mesta. Rezultat toga je mešoviti tip ventilacije u zonama komfora i industrijskim zonama, sa dobrim provetravanjem čitavog prostora. Indukcija usporava vazdušni mlaz, tj. brzina vazdušnog mlaza se smanjuje povećanjem rastojanja od rešetke. Rastojanje na kojem je brzina vazduha dostigla određenu vrednost (npr. 0,2 m/s) naziva se dometom. Vazdušni mlaz koji se ubacuje kroz rešetke postavljene blizu plafona postiže veći domet nego slobodan vazdušni mlaz (bez uticaja plafona), zavaljujući uticaju plafona. Pojedinačne rešetke, grupe rešetaka i linearne rešetke postižu različite domete. U režimu hlađenja je potrebno uzeti u obzir skretanje vazdušnog mlaza prema zoni boravka, koje se povećava uvećavanjem razlike između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji i smanjivanjem brzine kojom se vazduh ubacuje. U režimu grejanja mlaz kojim se vazduh ubacuje skreće prema tavanici. To nema negativan uticaj na brzinu vazduha u zoni boravka, ali može da utiče na kompletnu ventilaciju u prostoriji.


Nominalne veličine225 × 75 – 2025 × 525 mm
Minimalni zapreminski protok
11 – 1013 l/s ili 40 – 3647 m³/h
Maksimalni zapreminski protok65 – 4370 l/s ili 234 – 15732 m³/h
Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji-12 do 15 K

Zapreminski protoci za pojedinačnu rešetku (konstrukcija bez podela) koja služi za ubacivanje vazduha.

Individualni odabir akustičkih i aerodinamčkih podataka za različite varijante možete izvršiti pomoću našeg besplatnog programa za projektovanje Easy Product Finder

H-F0/F15: horizontalne lamele – fiksne

Geometrijska slobodna površina Ageo [m2]

H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,0060,0090,0130,0160,0190,0250,0320,0380,0450,0510,0580,064
1250,0110,0170,0230,0290,0350,0470,0590,0710,0830,0950,1060,118
2250,0220,0330,0450,0560,0670,090,1130,1360,1580,1810,2040,227
3250,0490,0660,0830,10,1330,1670,2010,2340,2680,3020,335
4250,1320,1760,2210,2660,310,3550,3990,444
5250,2750,330,3860,4420,4970,553


Efektivna površina istrujavanja vazduha (dovodni vazduh) Aeff[m2]: H-F0

H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,0080,0110,0150,0190,0220,0290,0360,0430,050,0580,0650,072
1250,0140,0210,0270,0340,040,0530,0660,0790,0930,1060,1190,132
2250,0260,0390,0510,0640,0760,1010,1260,1520,1770,2020,2270,252
3250,0570,0760,0940,1130,150,1870,2240,2610,2980,3340,371
4250,1490,1980,2470,2960,3450,3930,4420,491
5250,3070,3680,4290,4890,550,611

br

Efektivna površina istrujavanja vazduha (dovodni vazduh) Aeff [m2]: H-F15

H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,0070,0110,0140,0170,0210,0270,0340,0410,0470,0540,060,067
1250,0130,0190,0250,0310,0370,0490,0610,0730,0860,0980,110,122
2250,0240,0360,0470,0590,070,0930,1160,1390,1620,1850,2080,231
3250,0520,0690,0860,1030,1370,1710,2050,2390,2730,3070,341
4250,1360,1810,2260,2710,3160,3610,4060,45
5250,2810,3370,3930,4480,5040,56


Efektivna površina izvlačenja vazduha (otpadni vazduh) Aeff [m2]: H-F0

H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,0110,0150,020,0250,030,0390,0490,0590,0680,0780,0870,097
1250,0190,0270,0360,0450,0530,070,0880,1050,1220,1390,1560,174
2250,0350,0510,0670,0840,10,1320,1650,1970,230,2620,2950,327
3250,0750,0990,1220,1460,1940,2420,290,3370,3850,4330,481
4250,1930,2560,3190,3820,4450,5080,5710,634
5250,3960,4740,5530,6310,7090,788

 

Efektivna površina izvlačenja vazduha (otpadni vazduh) Aeff [m2]: H-F15

H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,0110,0160,020,0250,030,040,050,0590,0690,0790,0880,098
1250,0190,0270,0360,0440,0530,070,0870,1050,1220,1390,1560,173
2250,0340,0510,0670,0830,0990,1310,1630,1950,2280,260,2920,324
3250,0740,0970,1210,1450,1920,2390,2860,3330,380,4280,475
4250,190,2520,3150,3770,4390,5010,5630,625
5250,390,4680,5450,6220,6990,776


H-P0/P15: horizontalne lamele – fiksne

Geometrijska slobodna površina Ageo [m²]

H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,0070,0110,0150,0180,0220,030,0370,0450,0520,060,0670,075
1250,0130,0210,0270,0350,0410,0550,0690,0830,0980,1120,1260,14
2250,0260,040,0530,0670,080,1070,1340,1610,1880,2150,2420,269
3250,0590,0780,0990,1180,1590,1990,2390,2790,3190,3590,399
4250,1570,210,2630,3170,370,4230,4760,529
5250,3280,3940,460,5270,5930,659


Efektivna površina istrujavanja vazduha (dovodni vazduh) Aeff [m2]: H-P0

H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,010,0140,0180,0230,0270,0360,0440,0530,0620,070,0790,088
1250,0160,0230,0310,0380,0450,060,0740,0890,1040,1180,1330,148
2250,0280,0420,0550,0680,0810,1080,1350,1610,1880,2140,2410,267
3250,060,0790,0980,1180,1560,1950,2330,2720,310,3490,387
4250,1540,2040,2550,3050,3560,4060,4560,507
5250,3150,3770,440,5020,5640,627


Efektivna površina istrujavanja vazduha (dovodni vazduh) Aeff [m2]: H-P15

H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,010,0140,0180,0220,0270,0350,0440,0520,0610,070,0780,087
1250,0150,0230,030,0370,0440,0580,0720,0860,1010,1150,1290,143
2250,0270,040,0530,0650,0780,1030,1290,1540,180,2050,2310,256
3250,0570,0750,0940,1120,1490,1860,2220,2590,2960,3330,369
4250,1460,1940,2420,290,3380,3860,4340,482
5250,2990,3580,4180,4770,5360,595


Efektivna površina izvlačenja vazduha (otpadni vazduh) Aeff [m2]: H-P0

H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,0120,0170,0230,0280,0330,0440,0540,0650,0760,0860,0970,108
1250,020,0290,0370,0460,0550,0730,0910,1090,1270,1450,1630,181
2250,0350,0510,0670,0840,10,1320,1650,1970,2290,2620,2940,327
3250,0740,0970,1210,1440,1910,2380,2850,3320,3790,4260,473
4250,1890,250,3120,3730,4340,4960,5570,619
5250,3850,4610,5370,6130,6890,765


Efektivna površina izvlačenja vazduha (otpadni vazduh) Aeff [m2]: H-P15

H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,0120,0180,0230,0280,0340,0450,0560,0660,0770,0880,0990,11
1250,020,0290,0380,0470,0560,0740,0920,110,1280,1460,1640,182
2250,0350,0510,0670,0830,10,1320,1640,1970,2290,2610,2940,326
3250,0730,0970,120,1430,190,2370,2830,330,3770,4240,47
4250,1870,2480,3090,370,4310,4920,5530,614
5250,3820,4570,5320,6080,6830,759


V-MO: vertikalne lamele - podesive

Geometrijska slobodna površina Ageo [m2]

H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,0070.010,0140,0170.020,0270,0340,0410,0480,0550,0610,068
1250,0140.0210,0280,0340.0410,0550,0690.0820,0960,110,1230,137
2250.0280,0410,0550,0690,0830,110,1370,1650,1920,220,2470,275
3250,0620,0830,1030,1240,1650,2060,2480,2890,330,3710,412
4250,1650,220,2750,330,3850,440,4950,55
5250,3410,4090,4770,5450,6130,681

br

Efektivna površina istrujavanja vazduha (dovodni vazduh) Aeff [m2]: V-MO

H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,010,0140,0190,0230,0270,0360,0450,0530,0620,0710,080,088
1250,0160,0240,0310,0380,0460,0610,0750,090,1050,120,1350,149
2250,0290,0420,0560,0690,0830,110,1370,1640,1910,2180,2450,272
3250,0610,0810,10,120,1590,1980,2370,2760,3150,3540,394
4250,1570,2080,2590,3110,3620,4130,4640,516
5250,3210,3840,4470,5110,5740,638

Efektivna površina izvlačenja vazduha (otpadni vazduh) Aeff [m2]: V-MO

H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,0120,0170,0220,0270,0320,0420,0530,0630,0730,0840,0940,104
1250,0190,0280,0370,0450,0540,0710,0890,1060,1240,1410,1590,176
2250,0340,050,0660,0820,0980,1290,1610,1930,2240,2560,2880,32
3250,0720,0950,1180,1410,1870,2330,2790,3250,3710,4170,463
4250,1850,2450,3050,3650,4260,4860,5460,606
5250,3770,4520,5260,6010,6750,75

H-MO: horizontalne lamele – podesive

Geometrijska slobodna površina Ageo [m2]

H/L22532542552562582510251225
1250,0140,0210,0290,0350,0430,0570,0710,085
2250,0270,0410,0550,0680,0820,1090,1370,165
3250,0610,0820,1010,1220,1620,2030,244
4250,1610,2140,2690,324
5250,3350,403

br

Efektivna površina istrujavanja vazduha (dovodni vazduh) Aeff [m2]: H-MO

H/L22532542552562582510251225
1250,0150,0220,0290,0360,0430,0570,070,084
2250,0270,040,0530,0660,0790,1050,1310,157
3250,0590,0780,0970,1160,1540,1920,23
4250,1520,2020,2520,302
5250,3130,375

br

Efektivna površina izvlačenja vazduha (otpadni vazduh) Aeff [m2]: H-MO

H/L22532542552562582510251225
1250,0190,0280,0370,0450,0540,0720,0890,107
2250,0350,0510,0680,0840,10,1330,1650,198
3250,0750,0980,1220,1460,1940,2410,289
4250,1920,2540,3170,38
5250,3930,471

P-R: jezgro od perforiranog lima – okrugli otvori

Geometrijska slobodna površina Ageo [m2]

H/L22532542552562582510251225
1250,0090,0140,0180,0230,0270,0360,0460,055
1650,0130,0190,0250,0320,0380,0510,0640,077
2250,0180,0270,0360,0460,0550,0730,0910,11
3250,0410,0550,0680,0820,110,1370,165
4250,110,1460,1830,22
5250,2290,275

br

P-EG: Jezgro od perforiranog lima – pravougaoni otvori

Geometrijska slobodna površina Ageo [m2]

H/L22532542552562582510251225
1250,0180,0270,0350,0440,0530,0710,0890,107
1650,0250,0370,050,0620,0750,10,1250,15
2250,0350,0530,0710,0890,1070,1430,1790,215
3250,080,1070,1340,1610,2150,2680,322
4250,2140,2860,3580,43
5250,4480,538

Opis proizvoda

Aluminijumske ventilacione rešetke sa pravougaonim ramom i različitim geometrijama profila. Ugradnja u zid, parapet sa ili bez ugradbenog rama. Ispitane i odobrene za ubacivanje i izvlačenje vazduha u sistemima ventilacije i klimatizacije. Sve varijante imaju identičnu veličinu ugradnje - velika fleksibilnost u fazi projektovanja i izgradnje. Nivo zvučne snage koju generiše vazduh meren je u skladu sa EN ISO 5135. Softver za onlajn izbor sa kalkulacijom i odabirom u skladu sa projektnim zahtevima: tehnički podaci i crteži. BIM podaci dostupni u uobičajenim formatima. Ventilacione rešetke sa dizajnom u skladu sa projektom - opcija My Grille Design. Pakovanje u skladu sa higijenskim zahtevima prema VDI 6022.

Posebne odlike

 • Energetski efikasna i akustički optimalna distribucija vazduha
 • 6 opcija frontalnog okvira: S, M, L, A, C, H
 • Više opcija jezgra rešetke: horizontalne lamele, vertikalne lamele i različiti dizajni
 • Aerodinamične aluminijumske lamele, podesive, fiksne sa izravnim ubacivanjem (0°) ili ubacivanjem pod uglom (15°)
 • Konstrukcija od perforiranog lima sa opcijom okruglih ili pravougaonih otvora
 • Jednostavna ugradnja sa skrivenim pričvršćivanjem zavrtnjima sa ili bez ugradbenog rama, sa vidljivim zavrtnjima, završnim elementima ili okvirom koji je skriven ispod maltera
 • Estetska konstrukcija okvira, skoro potpuno u ravni sa površinom na koju se ugrađuje
 • Linearni izgled - fiksne lamele su idealne za horizontalne postavke linijskih rešetki
 • Upotreba postojećeg dodatnog pribora
 • Jednostavna zamena postojećih rešetki zahvaljujući standardnim dimenzijama za ugradnju

Materijali i površine

 • Okvir i lamele od aluminijuma
 • Okvir i lamele su eloksirane u prirodnu boju aluminijuma - E6-C-0
 • Veza i krajnji elementi za podesive lamele su izrađeni od specijalne plastike koja je otporna na plamen prema UL 94, V-0
 • Vertikalne potpore su izrađene od aluminijuma
 • Šabloni izrađeni od pocinkovanog čeličnog lima
 • P1: Okvir, lamele i šabloni obojeni pulverizacijom, RAL CLASSIC boja

Tehnički podaci

 • Nominalne veličine: 225 × 75 – 2025 × 525 mm
 • Horizontalne linearne sekcije, visina: 75 – 525 mm
 • Minimalni zapreminski protok (ubacivanje vazduha): 11 – 1013 l/s ili 40 – 3647 m³/h
 • Maksimalni zapreminski protok (ubacivanje vazduha), pri LWA max. ​40 dB(A) bez dopunskog pribora: 65 – 4370 l/s ili ​234 – 15732 m³/h
 • Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji: -12 do +15 K


X-GRILLE-modularHF0LVS / L × H / AG / A1 / P1 – RAL …
|||||||||
123456789

1 TipX-GRILLE-modular 

2 Dizajn jezgra rešetke
H
horizontalne lamele
V vertikalne lamele
P perforirani lim 


3 Konstrukcija jezgra rešetke
Lamele:
F0
fiksne lamele 0° razmak između lamela 12,5 mm
F15
fiksne lamele 15° razmak između lamela 12,5 mm
P0 fiksne lamele 0° razmak između lamela 16,7 mm
P15
fiksne lamele 15° razmak između lamela 16,7 mm
MO podesive lamele
Perforirani lim:
R okrugli otvori
Prizemlje
pravougaoni otvori

4 Frontalni okvir
Bez unosa: nema
S
mali
M
srednji
L veliki
A
pod uglom
C
savijen
H
skriveno 

5 Pričvišćivanje
Bez unosa: nema
VS
Skriveno pričvršćivanje zavrtnjima
SP
skriveno pričvršćivanje zavrtnjima bez ugradbenog rama
A11
vidljivo pričvršćivanje zavrtnjima
HS Skriveno pričvršćivanje zavrtnjima
CF
Pričvršćivanje klipsama

6 Dimenzije
L:
225 – 2025
H:
 75 – 525

7 Dopunski pribor
A bez (samo frontalna rešetka)
AG Regulacioni element, suprotsnosmerne lamele
D
Regulisanje smera istrujavanja, lamele postavljene pod 90° u odnosu na frontalne lamele, nezavisno podesive
DG
D u kombinaciji sa AG
AS
Pomični regulator protoka
EF
grubi filterski medijum 

8 Ugradbeni ram
Nije potreban unos: Bez
A1
Ugradbeni ram 12,5 mm
B1  
Ugradbeni ram 5,5 mm
C1 
Ram za ugradnju u ravni sa površinom na koju se ugrađuje 0 mm 

9 Površina
Bez unosa: eloksirano, E6-C-0, prirodna boja aluminijuma
P1
Bojenje postupkom pulverizacije, navedite RAL Classic boju
Stepen sjaja:
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
sve ostale RAL boje 70 %


Primer za naručivanje: X-GRILLE-Modular -H-F0-L-VS/625×325/AG/A1/P1-RAL 9016
Konstrukcija jezgra rešetkehorizontalne lamele
Konstrukcija jezgra rešetkefiksne lamele 0° razmak između lamela 12,5 mm
Frontalni okvirveliki
UgradnjaSkriveno pričvršćivanje zavrtnjima
Nominalna veličina625 × 325 mm
Dopunski priborRegulacioni element, suprotsnosmerne lamele
Ugradbeni ram 12,5 mm
Korisnički interfejsRAL 9016, bela, stepen sjaja 70 %


X-GRILLE-modularERHF0LVS / L × H / AG / A1 / P1 – RAL …
|||||||||||
1234567891011

1 Tip
X-GRILLE-modular Horizontalne linijske sekcije 


2 Profil

E
Krajnja sekcija
M
Središnja sekcija

3 Krajnja sekcija
Specificirati samo za krajnje sekcije
R Desna krajnja sekcija
L Leva krajnja sekcija

4 Dizajn jezgra rešetke
H
horizontalne lamele
V
vertikalne lamele
P perforirani lim

5 Konstrukcija jezgra rešetke
Lamele:
F0 fiksne lamele 0° razmak između lamela 12,5 mm
F15 fiksne lamele 15° razmak između lamela 12,5 mm
P0 fiksne lamele 0° razmak između lamela 16,7 mm
P15
fiksne lamele 15° razmak između lamela 16,7 mm
MO
podesive lamele 

6 Frontalni okvir
S
mali
M
srednji
L
veliki
A
pod uglom
C savijen
H
skriveno

7 Pričvišćivanje
Nije potreban unos: Bez
VS skriveno pričvršćivanje zavrtnjima
SP
skriveno pričvršćivanje zavrtnjima bez ugradbenog rama
A11 vidljivo pričvršćivanje zavrtnjima
HS
Skriveno pričvršćivanje zavrtnjima
CF
Pričvršćivanje klipsama 

8 Dimenzije
Krajnja sekcija
L
: 950 – 2025
H
: 75 – 525
Središnja sekcija
L: 2000
H: 75 – 525 

9 Dopunski pribor
A
bez (samo frontalna rešetka)
AG Regulacioni element, suprotsnosmerne lamele
D
Regulisanje smera istrujavanja, lamele postavljene pod 90° u odnosu na frontalne lamele, nezavisno podesive
DG D u kombinaciji sa AG
AS
Pomični regulator protoka
EF
grubi filterski medijum 

10 Ugradbeni ram
Nije potreban unos: Bez
A1 Ugradbeni ram 12,5 mm
B1 Ugradbeni ram 5,5 mm
C1
Ram za ugradnju u ravni sa površinom na koju se ugrađuje 0 mm 

11 Površina
Bez unosa: eloksirano, E6-C-0, prirodna boja aluminijuma
P1
Bojenje postupkom pulverizacije, navedite RAL Classic boju
Stepen sjaja:
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %Sve ostale
RAL boje 70 %

Varijante, Težine

 • VARIJANTE
 • TEŽINE


Ukupna težina rešetke X-GRILLE modular se izračunava kao zbir individualnih težina pojedinačnih komponenti
m total = m jezgro + m frontalni okvir + m stražnji segment

Težine jezgra sa horizontalnim lamelama [kg]
H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,080,120,160,190,240,310,390,470,550,630,70,78
1250,180,270,360,450,550,730,911,091,271,451,631,81
2250,390,580,780,971,171,551,942,332,713,13,493,87
3250,891,191,481,782,382,973,564,164,755,345,93
4252,43,244,85,66,47,28
5255,036,047,048,059,0510,06

Težine jezgra rešetke sa vertikalnim lamelama [kg]
H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,110,170,230,280,340,460,570,690,80,921,041,15
1250,20,310,420,530,640,851,071,281,51,711,932,15
2250,390,60,811,011,221,642,052,472,893,33,724,13
3250,891,191,51,812,433,043,664,274,895,56,12
4252,43,214,034,855,666,487,298,11
5255,086,17,138,169,1910,21

Težine jezgra rešetke od perforiranog lima [kg]
H/L22532542552562582510251225
750,080,120,160,190,230,30,380,45
1250,140,20,260,320,380,50,620,74
2250,240,350,460,570,670,891,11,32
3250,510,660,820,971,281,591,9
4251,271,672,072,48
5252,563,05

Težine frontalnog okvira S, M [kg]
H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,140,180,210,250,290,370,450,520,60,680,760,84
1250,180,210,250,290,330,410,490,560,640,720,80,87
2250,210,250,290,330,370,450,530,60,680,760,840,91
3250,290,330,370,410,490,560,640,720,80,870,95
4250,450,530,60,680,760,840,910,99
5250,640,720,80,870,951,03

Težine frontalnog okvira L, A, C, H [kg]
H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,220,270,320,380,430,540,640,750,860,971,071,18
1250,260,320,370,420,480,580,690,80,911,011,121,23
2250,320,370,420,480,530,640,750,850,961,071,171,28
3250,420,480,530,580,690,80,911,011,121,231,34
4250,640,750,850,961,071,171,281,39
5250,911,011,121,231,341,44

Težina dopunskog pribora AG [kg]
H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,40,50,70,81,01,31,61,92,22,52,83,1
1250,50,60,81,01,21,51,92,32,62,93,23,6
2250,70,91,11,41,62,12,53,03,54,04,44,8
3251,21,41,72,02,63,23,84,34,95,56,1
4252,53,23,94,65,46,16,87,5
5254,55,36,47,17,88,6

Težine dopunskog pribora DG [kg]
H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,40,60,80,91,11,51,82,12,42,83,23,5
1250,60,811,21,51,92,42,83,23,64,14,6
2250,81,21,51,82,22,83,54,14,75,36,06,7
3251,622,42,93,74,65,56,27,07,98,8
4253,64,65,76,87,78,79,810,9
5256,88,19,110,111,412,9

Težine dopunskog pribora D [kg]
H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,20,30,40,40,50,70,91,01,11,31,51,7
1250,30,40,50,60,70,91,21,41,51,72,02,3
2250,40,60,70,911,41,722,22,63,03,3
3250,70,91,21,41,82,22,73,03,43,84,2
4251,72,32,83,33,74,34,95,4
5253,34,04,45,15,76,3

Težine dopunskog pribora AS [kg]
H/L225325425525625825102512251425162518252025
750,30,40,50,60,70,91,11,31,51,71,92,1
1250,40,60,80,91,11,41,82,12,42,73,03,4
2250,81,01,31,61,92,53,03,64,14,75,35,8
3251,51,92,32,73,54,35,15,86,67,48,2
4253,84,96,07,28,29,310,411,5
5257,38,710,511,813,014,1

Podaci o proizvodu

 • PODACI O PROIZVODU

 

Equivalence criteria

Poređenje - trenutne vrste rešetki i X-GRILLE Modular
TipVrsta konstrukcije jezgra rešetkeKonstrukcija jezgra Frontalni okvirX-GRILLE tipVrsta konstrukcije jezgra rešetkeKonstrukcija jezgra Frontalni okvir
ASLhorizontalnepodesivepod uglomX-GRILLE modularHMOA
AT
VATvertikalneV
AHhorizontalnefiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmravneHF0d
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmF15
fiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP15
vertikalnefiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmVF0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmF15
fiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP15
AEH11horizontalnefiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmbezHF0M
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmF15
fiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP15
vertikalnefiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmVF0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmF15
fiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP15
AEHhorizontalnefiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmHF0S
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmF15
fiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP15
vertikalnefiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmVF0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmF15
fiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP15
EFhorizontalnefiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmHF0-
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmF15
fiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP15
vertikalnefiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmVF0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmF15
fiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP15
ATLFhorizontalnefiksne, 45ºpod uglomHMOA
vertikalnefiksne, 45ºV
ARhorizontalnefiksne, 45ºH
VARvertikalnefiksne, 45ºV
AEperforirani limpravougaoni otvoriPEG
GLBokrugli otvoriR
AEPpravougaoni otvoriEGS
AHPhorizontalnefiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmmaliHF0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmF15
fiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP15
AHfiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmravneX-GRILLE modular-E/MF0d
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 12,5 mmF15
fiksne, 0º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP0
fiksne, 15º razmak između otvora za zavrtnje 16,7 mmP15
VATvertikalnepodesivepod uglomVMOA
VARfiksne, 45º

Mesto ugradnje

 • Preporučuje se ugradnja u zidove, parapete i pravougaone kanale
 • Preporučuje se ugradnja sa ugradbenim ramom
 • Kod ugradnje bez ugradbenog rama frontalni okvir se pričvršćuje nevidljivo pomoću zavrtanja, vidljivo pomoću zavrtanja ili jezičcima za fiksiranje

Balansiranje protoka

Ukoliko se više ventilacionih rešetki ugrađuje u isti kanal, može biti potrebno balansiranje zapreminskih protoka.
 • AG: regulacioni element sa podesivim suprotnosmernim lamelama, koji je obezbeđen zavrtnjem
 • AS: regulacioni element sa podesivim klizećim regulatorom protoka, koji je obezbeđen zavrtnjem

Istrujna slika

 
 • Podesive lamele: podesite regulacione lamele individualno ili zajedno u zavisnosti od potreba na mestu ugradnje
 • D, DG: regulacione lamele, postavljene pod uglom od 90° u odnosu na frontalne lamele; mogu se podešavati u zavisnosti od potreba na mestu ugradnje

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Brošure

Uputstva za rukovanje

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150