small_tab1_Serie BS
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
marketing_image_4
small_tab1_Serie BS
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
marketing_image_4

Type BS

Vrata za revizione otvore za plenumska kućišta filtera, klima komore ili oplate za mašine i električnu opremu

Pravougaona jednokrilna vrata za revizione otvore su robustna i obezbeđuju minimalno curenje, čak i u slučaju velikog diferencijalnog pritiska

 • Maksimalna širina 800 mm, maksimalna visina 800 mm
 • Maksimalni pritisak opterećenja 2000 Pa, u smeru zatvaranja
 • Curenje vazduha pribl. 1,1 l/s ili 4 m³/h pri 2000 Pa
 • Krilo vrata sa dvostrukim zidom je izrađeno od pocinkovanog čeličnog lima i sa ispunom od minealne vune
 • Štok vrata je izrađen od ugaonih profila
 • Mehanizam za zabravljivanje sa dve poluge, može se koristiti sa obe strane
 • APT gumena zaptivka, otporna na temperature do 90 °C
 • Dostupna u standardnim veličinama i mnogim prelaznim veličinama


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Cilindrična brava, kutijasta brava, reviziono okno i spoljna poluga za zabravljivanje koja se skida
 • Praškasto obojeno za ugradnju na otvorenom

Primena

Primena

 • Zaptivajuća vrata za revizioni otvor tipa BS koriste se kao elementi za razdvajanje za klima komore, plenumska kućišta filtera ili oplate za mašine i električnu opremu.
 • Robustna izvedba sa veoma malim curenjem čak i u slučaju velikog diferencijalnog pritiska
 • Praškasto obojena izvedba sa povećanom otpornosti na koroziju
 • Maksimalni pritisak na strani otvaranja je 2000 Pa

Posebne odlike

 • U-vrednost: 1,02 W/(m²K) pri 8 W/(m²K) za unutrašnje prostorije (vazduh miruje) i 25 W/(m²K) na otvorenom (kretanje vazduha)
 • Opcionalni štok vrata bez ankera za zid (-21) ali sa otvorima na prirubnici

Opis

Varijante

 • R: Desna šarka
 • L: Leva šarka

Delovi i karakteristike

 • Vrata sa zaptivkom duž oboda
 • Mehanizmi za zabravljivanje sa dve poluge
 • Materijal za apsorpciju zvuka
 • Šarke
 • Štok

Dodatni pribor

 • Brave, reviziono okno, prednja poluga za zabravljivanje: za unapređenje i proširivanje oblasti primene

Konstrukcijske karakteristike

 • Krilo vrata sa dvostrukim zidom; debljina zida od 1 mm i 1,25 mm (na strani otvaranja)
 • Elementi za ukrućivanje u nivou mehanizma za zabravljivanje sa dve poluge
 • Mehanizam za zabravljivanje sa dve poluge, može se koristiti sa obe strane
 • Zaptivka je otporna na temperature do 90 °C
 • Maksimalni pritisak opterećenja 2000 Pa, u smeru zatvaranja; curenje vazduha iznosi 1,1 l/s ili 4 m³/h

Materijali i površine

 • Krilo vrata i elementi za ukrućivanje od pocinkovanog čeličnog lima
 • Materijal za apsorpciju zvuka je mineralna vuna
 • Štok vrata izrađen od pocinkovanog čelika
 • Mehanizam za zabravljivanje sa dve poluge od aluminijuma livenog pod pritiskom
 • APT gumena zaptivka
 • P1: Praškasto obojeno, RAL CLASSIC boja
 • PS: Praškasto obojeno, NCS ili DB boja


Mineralna vuna

 • U skladu sa EN 4102, klasa građevinskog materijala A2, nezapaljivo
 • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
 • Biorazgradivo i stoga higijenski bezbedno u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 i EU direktivom 97/69/EU
 • Inertna na rast gljivica i bakterija

Tehničke informacije

 • Order code
bs
bs
bs

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150