small_tab1_Serie ST
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
marketing_image_4
marketing_image_5
small_tab1_Serie ST
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
marketing_image_4
marketing_image_5

Type ST

Jednokrilna i dvokrilna vrata sa šarkama za tehnička odeljenja, skladišta, klima komore, plenumska kućišta filtera ili oplate za mašine i električnu opremu

Pravougaona jednokrilna ili dvokrilna vrata su robustna i obezbeđuju minimalno curenje, čak i u slučaju velikog diferencijalnog pritiska

 • Maksimalna širina 1100 mm, maksimalna visina 2115 mm
 • Maksimalni pritisak opterećenja od 1000 Pa, u smeru zatvaranja; ojačana izvedba za do 2000 Pa
 • Curenje vazduha pribl. 0,6 l/s ili 2 m³/h pri 1000 Pa (za svako krilo vrata)
 • Ojačano krilo vrata za viši pritisak opterećenja
 • Krilo vrata sa dvostrukim zidom je izrađeno od pocinkovanog čeličnog lima i sa ispunom od minealne vune
 • Štok vrata je izrađen od ugaonih profila ili U-profila
 • Dva mehanizma za zabravljivanje sa dve poluge, može se koristiti sa obe strane
 • APT gumena zaptivka, otporna na temperature do 90 °C
 • Dostupna u standardnim veličinama i mnogim prelaznim veličinama


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Ispuna za zvučnu izolaciju
 • Sve kombinacije cilindrične brave, kutijaste brave, ventila za ispuštanje pritiska, revizionog okna i spoljnih poluga za zabravljivanje koje se skidaju
 • Praškasto obojeno za ugradnju na otvorenom

Primena

Primena

 • Zaptivajuća čelična vrata tipa ST koriste se kao elementi za razdvajanje za tehnička odeljenja, skladišta, klima komore, plenumska kućišta filtera ili oplate za mašine i električnu opremu.
 • Robustna izvedba sa veoma malim curenjem čak i u slučaju velikog diferencijalnog pritiska
 • Praškasto obojena izvedba sa povećanom otpornosti na koroziju
 • Maksimalni pritisak na strani otvaranja je 1000 Pa (2000 Pa za ojačanu izvedbu)

Posebne odlike

 • Varijante sa dodatnom ispunom za zvučnu izolaciju (X varijante izvedbe) pružaju dobru apsorpcijom zvuka
 • U-vrednost: 1,02 W/(m²K) pri 8 W/(m²K) za unutrašnje prostorije (vazduh miruje) i 25 W/(m²K) na otvorenom (kretanje vazduha)
 • Opcionalni štok vrata bez ankera za zid (-21) ali sa otvorima na prirubnici

Opis

Varijante

 • ST: Zaptivajuća čelična vrata
 • ST-V: Zaptivajuća čelična vrata sa ojačanim krilom
 • ST-X: Zaptivajuća čelična vrata sa ispunom za zvučnu izolaciju
 • ST-X-V: Zaptivajuća čelična vrata sa ispunom za zvučnu izolaciju i elementima za ojačanje
 • ST-D: Dvokrilna zaptivajuća čelična vrata
 • ST-D-V: Dvokrilna zaptivajuća čelična vrata sa ojačanim krilima
 • ST-D-X: Dvokrilna zaptivajuća čelična vrata sa ispunom za zvučnu izolaciju
 • ST-D-X-V: Dvokrilna zaptivajuća čelična vrata sa ispunom za zvučnu izolaciju i elementima za ojačanje
 • R: Desna šarka
 • L: Leva šarka

Dodatni pribor

 • 11: Štok od ugaonih profila sa zavarenim ankerima za zid
 • 13: Štok od U-profila 115 × 40 × 4 mm
 • 15: Štok od U-profila 240 × 40 × 4 mm sa zavarenim ankerima za zid
 • 21: Štok od ugaonih profila bez ankera za zid
 • Brave, ventil za ispuštanje pritiska, reviziono okno i prednja poluga za zabravljivanje: za unapređenje i proširivanje oblasti primene

Materijali i površine

 • Krilo vrata i elementi za ukrućivanje od pocinkovanog čeličnog lima
 • Materijal za apsorpciju zvuka je mineralna vuna
 • Štok vrata izrađen od pocinkovanog čelika
 • Mehanizam za zabravljivanje sa dve poluge od aluminijuma livenog pod pritiskom
 • APT gumena zaptivka
 • Zvučna izolacija ploče od bitumena K57
 • P1: Praškasto obojeno, RAL CLASSIC boja
 • PS: Praškasto obojeno, NCS ili DB boja


Mineralna vuna

 • U skladu sa EN 4102, klasa građevinskog materijala A2, nezapaljivo
 • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
 • Biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU
 • Inertna na rast gljivica i bakterija

Tehničke informacije

 • Order code
st
st
st

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150