Kanalski apsolutni filteri za najstrože zahteve

layer

KSFS

Kanalski apsolutni filteri za plisirane panelne filtere, plisirane filterske ćelije i filterske ćelije sa aktivnim ugljem. Za ugradnju u vazdušne kanale sistema za ventilaciju. Primena u medicini, biologiji, farmaciji i osetljivim tehnološkim područjima.

  • Kanalski apsolutni filter izrađen od čeličnog lima sa dekontaminirajućim slojem, praškasto obojeno RAL 9010 i sa mehanizmom za zatezanje od nerđajućeg čelika
  • Robustna, zavarena izvedba kućišta sa dvostruko kantovanim priključnim prirubnicama na obodu sa unapred pripremljenim otvorima obezbeđuje sigurno zaptivanje
  • Jednostepeno ili dvostepeno kućište, za postavljanje filtera za finu prašinu kao faze predfiltracije i apsolutnih filtera kao druge faze filtracije
  • Sigurno zaptivanje i praktično rukovanje zahvaljujući zateznoj poluzi koja vrši stalni pritisak i time obezbeđuje kontakt zaptivke između kućišta i filterskog elementa
  • Sa integrisanim uređajem za testiranje kontakta zaptivke filterskih elemenata


Opciona oprema i dodatni pribor

  • Opcionalna reviziona ploča sa dva žljeba za zamenu filtera bez kontaminacije ('safe change')
  • Plastična servisna kesa sa zaptivnim kanapom za zamenu filtera bez kontaminacije

više o tome

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150