small_tab1_Serie KSFS
marketing_image_1
marketing_image_2
small_tab1_Serie KSFS
marketing_image_1
marketing_image_2

KSFS

Postavljanje filterskih elemenata za odvajanje lebdećih čestica u područjima sa najstrožijim zahtevima

Kanalski apsolutni filteri za plisirane panelne filtere, plisirane filterske ćelije i filterske ćelije sa aktivnim ugljem. Za ugradnju u vazdušne kanale sistema za ventilaciju. Primena u medicini, biologiji, farmaciji i osetljivim tehnološkim područjima.

 • Kanalski apsolutni filter izrađen od čeličnog lima sa dekontaminirajućim slojem, praškasto obojeno RAL 9010 i sa mehanizmom za zatezanje od nerđajućeg čelika
 • Robustna, zavarena izvedba kućišta sa dvostruko kantovanim priključnim prirubnicama na obodu sa unapred pripremljenim otvorima obezbeđuje sigurno zaptivanje
 • Jednostepeno ili dvostepeno kućište, za postavljanje filtera za finu prašinu kao faze predfiltracije i apsolutnih filtera kao druge faze filtracije
 • Sigurno zaptivanje i praktično rukovanje zahvaljujući zateznoj poluzi koja vrši stalni pritisak i time obezbeđuje kontakt zaptivke između kućišta i filterskog elementa
 • Sa integrisanim uređajem za testiranje kontakta zaptivke filterskih elemenata


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Opcionalna reviziona ploča sa dva žljeba za zamenu filtera bez kontaminacije ('safe change')
 • Plastična servisna kesa sa zaptivnim kanapom za zamenu filtera bez kontaminacije

Primena

Primena

 • Kanalski apsolutni filter tipa KSFS za stroge zahteve
 • Kućište za ugradnju u vazdušni kanal
 • Za postavljanje filterskih elemenata za odvajanje lebdećih čestica kao što su aerosoli, toksične prašine, virusi i bakterije iz dovodnog i otpadnog vazduha
 • Postavljanje filterskih ćelija sa aktivnim ugljem za odvajanje gasovitih mirisnih materija i zagađivača iz dovodnog ili otpadnog vazduha

Opis

Varijante

 • M: Kućište bez predfiltera
 • PM: Kućište sa predfilterom

Konstrukcija

 • SPC: Čelik, praškasto obojeno RAL 9010, čisto bela
 • STA: Nerđajući čelik

Opcije

 • MD: Kućište sa revizionom pločom sa dva žljeba

Dodaci

 • Plastična servisna kesa sa zaptivnim kanapom

Korisni dodaci

 • Odgovarajući filterski elementi se naručuju posebno
 • Plisirani panelni filteri (MFP)
 • Plisirane filterske ćelije (MFC)
 • Filterske ćelije sa aktivnim ugljem (ACFI)
 • Ostali filterski elementi na zahtev
 • Priključna sekcija za izvođenje filterskih

Konstrukcijske karakteristike

 • Kućište sa robustnim, dvostruko kantovanim priključkom i sa unapred pripremljenim otvorima na obodu
 • Automatsko podešavanje mehanizma za zatezanje koji obezbeđuje kontakt zaptivke između kućišta i filterskog elementa; ovaj mehanizam za zatezanje se može zatvoriti samo kada filterski elemenat pravilno nalegne
 • Poklopac sa profilisanom zaptivkom i četiri zatezna zavrtnja sa zvezdastim drškama
 • Kućište predfiltera za postavljanje plisiranih panelnih filtera kao filtera za finu prašinu
 • Reviziona ploča sa dva žljeba i plastična servisna kesa sa zaptivnim kanapom za zamenu filtera bez kontaminacije
 • Uređaj za testiranje kontakta zaptivke plisiranih panelnih filtera kao apsolutnih filtera
 • Kućište sa utorima za obezbeđivanje preciznog spajanja sa ostalim filterskim elementima
 • Ispitivanje zaptivanja za svako kućište zasebno

Materijali i površine

 • Kućište izrađeno od čeličnog lima, praškasto obojeno RAL 9010, čisto bela ili od nerđajućeg čelika
 • Mehanizam za zatezanje od nerđajućeg čelika

Tehničke informacije

 • Order code
ksfs
ksfs

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150