FHD | TROX Austria GmbH Predstavništvo Srbija
small_tab1_Serie FHD
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
small_tab1_Serie FHD
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3

FHD

Za najstrožije zahteve u pogledu područja čiste sobe

Krajnji filteri za separaciju odvajanje lebdećih čestica, podesni za oblasti kao što su industrija, istraživanje, medicina, farmacija i nuklearni inženjering.

 • Klase filtera: E11, H13, H14, U15
 • Karakteristike fabrički ispitane u skladu sa EN 1822
 • Filterski medijum za specijalne zahteve, papir od staklenih vlakana sa distancerima od termoplastičnog topljenog lepka
 • Nizak inicijalni diferencijalni pritisak zahvaljujući idealnom položaju falti i najvećoj mogućoj površini filtera
 • Perfektno prilagođavanje individualnim potrebama zahvaljujući različitim izvedbama
 • Filteri sa haubom dostupni u različitim veličinama i uobičajenim veličinama rastera
 • Automatski Sken test filtera za sve filtere počev od klase filtera H14


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Mehanizam za podešavanje zapreminskog protoka

Primena

Primena

 • Plisirani panelni filter sa haubom, tip FHD za odvajanje lebdećih čestica kao što su aerosoli, toksična isparenja, virusi i bakterije iz dovodnog i otpadnog vazduha u sistemima čiste sobe sa kontrolisanom čistoćom vazduha i protokom vazduha
 • Apsolutni filteri: Krajnji filteri koji se koriste za najstrožije zahteve u pogledu čistoće vazduha i sterilnosti u područjima kao što su industrija, istraživanje, medicina, farmacija i nuklearni inženjering.

Posebne odlike

 • Idealna geometrija falti filterskog medijuma
 • Male turbulencije protoka vazduha na strani niz vazdušnu struju
 • Ispitivanje zaptivanja se standardno obavlja za sve apsolutne filtere klase H13, H14, U15

Opis

Klase filtera

 • Apsolutni filteri E11, E13, H14, U15

Konstrukcija

 • Bez centralne prečke, priključna prirubnica sa fiksnim deflektorom
 • D: Centralna prečka sa mestom za merenje pritiska na strani niz vazdušnu struju, priključna prirubnica sa fiksnim deflektorom
 • R: Centralna prečka sa mestom za merenje pritiska na strani niz vazdušnu struju, priključna prirubnica sa podesivim deflektorom za balansiranje protoka
 • V: Centralna prečka sa mestom za merenje pritiska na strani niz vazdušnu struju, priključna prirubnica sa klapnom za balansiranje protoka

Opcije

 • D: Prečnik priključne prirubnice
 • PD: Zaštitna rešetka na strani niz vazdušni mlaz
 • SD: Zaštitna rešetka od nerđajućeg čelika na strani niz vazdušni mlaz
 • SPD: Perforirana prednja maska od nerđajućeg čelika na strani niz vazdušni mlaz
 • APD: Perforirana prednja maska od aluminijuma na strani niz vazdušni mlaz
 • FND: Ravna zaptivka na strani niz vazdušnu struju
 • WS: Bez zaptivke
 • OT: Ispitivanje zaptivanja pomoću uljane pare (samo za filtere klase H13, H14)
 • OTC: Ispitivanje zaptivanja pomoću uljane pare sa sertifikatom (samo za filtere klase H13, H14)
 • ST: Sken test (samo za filtere klase H13, H14, U15)

Konstrukcijske karakteristike

 • Hauba sa gornjom ulaznom okruglom priključnom prirubnicom
 • Prečnik priključne prirubnice dostupan u uobičajenim veličinama
 • Neke izvedbe sa opcionom ravnom zaptivkom na strani niz vazdušnu struju
 • Zaštitna rešetka na strani niz vazdušni mlaz: rešetka od ekspandiranog metala ili nerđajućeg čelika
 • Perforirana prednja maska od nerđajućeg čelika ili aluminijuma na strani niz vazdušni mlaz

Materijali i površine

 • Filterski medijum izrađen od visoko kvalitetnog papira od staklenih vlakana, otpornog na vlagu, plisiran
 • Distanceri izrađeni od termoplastičnog topljenog lepka za ravnomeran razmak između falti
 • Masa za zaptivanje spojeva izrađena od trajno elastičnog dvokomponentog poliuretanskog lepka
 • Ram izrađen od ekstrudiranih aluminijumskih profila
 • Hauba sa priključnom prirubnicom od pocinkovanog čeličnog lima

Tehničke informacije

 • Order code
fhd
fhd

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150