Plisirani filteri

Product selection A-Z
Productname
layer

FHD

Krajnji filteri za separaciju odvajanje lebdećih čestica, podesni za oblasti kao što su industrija, istraživanje, medicina, farmacija i nuklearni inženjering.

 • Klase filtera: E11, H13, H14, U15
 • Karakteristike fabrički ispitane u skladu sa EN 1822
 • Filterski medijum za specijalne zahteve, papir od staklenih vlakana sa distancerima od termoplastičnog topljenog lepka
 • Nizak inicijalni diferencijalni pritisak zahvaljujući idealnom položaju falti i najvećoj mogućoj površini filtera
 • Perfektno prilagođavanje individualnim potrebama zahvaljujući različitim izvedbama
 • Filteri sa haubom dostupni u različitim veličinama i uobičajenim veličinama rastera
 • Automatski Sken test filtera za sve filtere počev od klase filtera H14


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Mehanizam za podešavanje zapreminskog protoka

više o tome

layer

MFCA

Krajnji filteri za odvajanje lebdećih čestica za zadovoljavanje naviših zahteva

 • Klase filtera E11, H13
 • Karakteristike ispitane u skladu sa EN 1822
 • Filterski medijum za specijalne zahteve, papir od staklenih vlakana sa distancerima od termoplastičnog topljenog lepka
 • Nizak inicijalni diferencijalni pritisak zahvaljujući idealnom položaju falti i najvećoj mogućoj površini filtera

više o tome

layer

MFPCR

HEPA i ULPA filteri kao visoko efikasni apsolutni filteri za odvajanje lebdećih čestica u sistemima čiste sobe. Primena u oblastima kao što su industrija, istraživanje, medicina, farmacija i nuklearni inženjering.

 • Klase filtera H14, U15, U16
 • Karakteristike ispitane u skladu sa EN 1822
 • Zadovoljava higijenske zahteve u skladu sa VDI 6022
 • Filterski medijum za specijalne zahteve, papir od staklenih vlakana sa distancerima od termoplastičnog topljenog lepka
 • Perfektno prilagođavanje individualnim potrebama zahvaljujući varijabilnim dubinama falti
 • Nizak inicijalni diferencijalni pritisak zahvaljujući idealnom položaju falti i najvećoj mogućoj površini filtera
 • Automatski Scan test filtera
 • Postavljanje u filterske ventilatore, radne površine u čistim sobama ili u plafone sala za operaciju

više o tome

layer

MFC

Predfilteri ili krajnji filteri za separaciju fine prašine, ili apsolutni filteri za najstrožije zahteve u sistemima za ventilaciju

 • Klase filtera: M6, F7, F9; E11, H13, H14
 • Karakteristike ispitane u skladu sa EN 779 ili EN 1822
 • Sertifikat EUROVENT za filtere za finu prašinu
 • Filterski medijum za specijalne zahteve, izrađen od papira od staklenih vlakana, sa distancerima od tekstilnih vlakana
 • Nizak inicijalni diferencijalni pritisak zahvaljujući idealnom položaju falti i najvećoj mogućoj površini filtera
 • Kompaktna izvedba za male ugradne dubine
 • Postavljanje u kanalske apsolutne filtere (tip KSF, KSFS) i kanalska kućišta za apsolutne filtere (tip DCA)

više o tome

layer

MFI

Predfilteri ili krajnji filteri za separaciju fine prašine, ili apsolutni filteri za najstrožije zahteve u sistemima za ventilaciju

 • Klase filtera M5, M6, F7, F9, E10, E11, H13, H14
 • Karakteristike ispitane u skladu sa EN 779 ili EN 1822
 • Sertifikat EUROVENT za filtere za finu prašinu
 • Zadovoljava higijenske zahteve u skladu sa VDI 6022
 • Maksimalni stepen energetske efikasnosti u skladu sa Eurovent dokumentom 4/11
 • Filterski medijum za specijalne zahteve, papir od staklenih vlakana, sa distancerima izrađenim od termoplastičnog topljenog lepka ili tekstilnih vlakana
 • Nizak inicijalni diferencijalni pritisak zahvaljujući idealnom položaju falti i najvećoj mogućoj površini filtera
 • Kompaktna izvedba za male ugradne dubine
 • Postavljanje u standardni ram za filterski zid (tip SIF), u montažni ram (tip MF), ili u univerzalna kućišta (tip UCA) za ugradnju u vazdušne kanale

više o tome

layer

MFP

Predfilteri ili krajnji filteri za odvajanje fine prašine i lebdećih čestica. Primena u oblastima kao što su industrija, istraživanje, medicina, farmacija i nuklearni inženjering.

 • Klase filtera: M5, M6, F7, F9, E11, H13, H14
 • Karakteristike ispitane u skladu sa EN 779 ili EN 1822 Zadovoljava higijenske zahteve u skladu sa VDI 6022
 • Sertifikat EUROVENT za filtere za finu prašinu
 • Filterski medijum za specijalne zahteve, papir od staklenih vlakana sa distancerima od termoplastičnog topljenog lepka
 • Nizak inicijalni diferencijalni pritisak zahvaljujući idealnom položaju falti i najvećoj mogućoj površini filtera
 • Perfektno prilagođavanje individualnim potrebama zahvaljujući različitim dubinama falti, ram filtera se izrađuje od raznih materijala
 • Automatski Sken test filtera za sve filtere počev od klase filtera H14
 • Postavljanje u plafonske ili zidne apsolutne filtere (tip TFC, TFW, TFM, TFP), kanalne apsolutne filtere (tip KSF, KSFS), kanalska kućišta za apsolutne filtere (DCA) ili plafone sala za operaciju

više o tome

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150