Filterski paneli za tehnologiju čistih soba | TROX Austria GmbH Predstavništvo Srbija

Filterski paneli za tehnologiju čistih soba

layer

MFPCR

HEPA i ULPA filteri kao visoko efikasni apsolutni filteri za odvajanje lebdećih čestica u sistemima čiste sobe. Primena u oblastima kao što su industrija, istraživanje, medicina, farmacija i nuklearni inženjering.

  • Klase filtera H14, U15, U16
  • Karakteristike ispitane u skladu sa EN 1822
  • Zadovoljava higijenske zahteve u skladu sa VDI 6022
  • Filterski medijum za specijalne zahteve, papir od staklenih vlakana sa distancerima od termoplastičnog topljenog lepka
  • Perfektno prilagođavanje individualnim potrebama zahvaljujući varijabilnim dubinama falti
  • Nizak inicijalni diferencijalni pritisak zahvaljujući idealnom položaju falti i najvećoj mogućoj površini filtera
  • Automatski Scan test filtera
  • Postavljanje u filterske ventilatore, radne površine u čistim sobama ili u plafone sala za operaciju

više o tome

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150