00258811_0


00258811_0

EK-JZ

ZA UPOTREBU U MEHANIČKIM SISTEMIMA ZA ODVOĐENJE DIMA, SISTEMIMA PRESURIZACIJE I PRIRODNIM SISTEMIMA ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE; TAKOĐE ZA UPOTREBU KAO DODATNI IZVOR DOVODNOG VAZDUHA

Pravougaone klapne za odvođenje dima sa funkcijom ventilacije; mala dubina ugradnje i veliki poprečni preseci; za odvođenje toplote i dima u mehaničkim sistemima odimljavanja; za obezbeđivanje dodatnog izvora dovodnog vazduha; takođe za upotrebu u sistemima presurizacije.
 • Nominalne veličine 200 × 430 – 1200 × 2030 mm, za protoke dimnih gasova do 87.700 m³/h ili 24.360 l/s na 10 m/s
 • Brza i jednostavna ugradnja u građevinske strukture ili na njih, za odvođenje dima i toplote; daljinsko upravljanje pomoću elektropokretača
 • Kućište, lopatice klapne i kućište pokretača su izrađeni od kalcijum silikata otpornog na visoke temperature
 • Nivo pritiska 2 (radni pritisak –1000 do 500 Pa)
 • Automatsko okidanje (AA), opcija za ručno premošćavanje (MA)
 • Za kanale za odvođenje dima od 35 mm debljine zida naviše
 • C10.000 = za kombinovane sisteme odimljavanja i ventilacije
 • Zatvorena klapna zaptiva prema EN 1751, klasa 3.
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C

Opciona oprema i dodatni pribor

 • Zaštitna rešetka (različite konstrukcije)
 • Priključni okvir za povezivanje sa kanalima za odvođenje dima, koji su izrađeni od kalcijum silikata i pocinkovanog čelika
 • Integracija u centralni sistem za nadzor i upravljanje (CSNU) preko TROXNETCOM

PRIMENA

Primena

 • Klapna za odvođenje dima EK-JZ, koja poseduje CE oznaku i Deklaraciju o karakteristikama, za odvođenje toplote i dima u mehaničkim sistemima za odvođenje dima
 • Za obezbeđivanje svežeg vazduha (dodatnog dovodnog vazduha) u mehaničkim sistemima za odvođenje dima
 • U sistemima za presurizaciju
 • Može da se koristi za ventilaciju, ukoliko je mehanički sistem za odvođenje dima odobren za upotrebu u kombinovanim sistemima
 • Integracija u centralni sistem za nadzor i upravljanje (CSNU) preko TROXNETCOM


Posebne odlike

 • C10.000 za kombinovane sisteme odimljavanja i ventilacije
 • U skladu sa zahtevima EN 12101-8
 • Ispitane na protivpožarne karakteristike prema EN 1366-2 i 1366-10
 • Propuštanje na zatvorenoj klapni prema EN 1751, klasa 3; propuštanje na kućištu prema EN 1751, klasa C
 • Nizak nivo zvučne znage i nizak diferencijalni pritisak
 • Bilo koji smer strujanja vazduha
 • Ručno okidanje je takođe moguće uz pomoć TROXNETCOM
 • Integracija u centralni sistem za nadzor i upravljanje (CSNU) preko bus sistema
 • Ispitivanje na dugovečnost prema EN 1366-10 pomoću tega koji je pričvršćen na lamele; 10.000 ciklusa otvaranja i zatvaranja

Klasifikacija

 • EI 120/90 (vedw, i ↔ o) S1000 C10,000 MA multi

Nominalne veličine

 • 200 × 430 do 1200 × 2030 mm
 • Dužina kućišta D = 240 mm

OPIS

Delovi i karakteristike

 • Smer strujanja vazduha nije od značaja
 • Nivo pritiska 2 (radni pritisak –1000 do 500 Pa)
 • Za automatsko i mehaničko okidanje
 • Klapna za odvođenje dima sa funkcijom ventilacije

Dopunski uređaji 1

 • Priključni okvir za povezivanje sa kanalima za odvođenje dima, koji su izrađeni od kalcijum silikata i pocinkovanog čelika
 • Zaštitna rešetka - žičana mreža ili četvrtasta perforirana metalna ploča
 • Zaštitna rešetka - rešetka sa pravim ili kosim lamelama

Dopunski uređaji 2

 • Pokretači otvoreno/zatvoreno napona 24 V AC/DC ili 230 V AC
 • Mrežni moduli za integraciju u AS-i mreže
 • Mrežni moduli za druge standardne bus sisteme


Korisni dodaci

TROXNETCOM

 • AES kontroler za izvlačenje vazduha i dima

X-FANS ventilatori za odimljavanje

 • BVDAX/BVD ventilator za odimljavanje, koji se ugrađuju na krov
 • BVW/BVWAXN ventilator za odimljavanje koji se ugrađuje na zid
 • BVREH/BVRA centrifugalni ventilator za odimljavanje
 • Ventilatori za odiimljavanje BVGAX/BVGAXN


Svi ventilatori za odimljavanje ispitani su prema EN 12101-3, za F200/F300/F400 i F600, u zavisnosti od tipa. Poseduju CE oznaku, deklaraciju o karakteristikama i dozvolu za upotrebu na nemačkom tržištu.


Podešavanje brzine na ventilatorima za odimljavanje

 • Ispitana jedinica frekventnog pretvarača - X FAN Control

Bezbedno i precizno podešavanje brzine ventilatora za odimljavanje u jednozonskim i višezonskim sistemima.

Konstrukcijske karakteristike

 • Pravougaona konstrukcija
 • Reverzibilni pokretač otvoreno/zatvoreno
 • Daljinsko upravljanje preko pokretača
 • Moguće povezivanje sa zaštitnim rešetkama ili priključnim okvirima

Materijali i površine

 • Kućište, lopatice klapne i oklop pokretača su izrađeni od kalicijum silikata otpornog na visoke temperature
 • Ležajevi od mesinga
 • Osovine lopatica, pogonska poluga i eksterni mehanizam sa polugama su izrađeni od pocinkovanog čelika


Standardi i smernice

 • Propisi za građevinske proizvode (CPR)
 • EN 12101-8 Sistemi za kontrolu dima i toplote - Klapne za odvođenje dima
 • EN 1366-10 Ispitivanje otpornosti servisnih instalacija na požar – Klapne za odvođenje dima
 • EN 1366-2 – Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar – Protivpožarne klapne
 • EN 13501-4: Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih komponenti korišćenjem podataka iz testova za ispitivanje otpornosti na požar
 • EN 1751 Ventilacija u zgradama – Uređaji za distribuciju vazduha

Održavanje

Klapne za odvođenje dima moraju biti funkcionalne u svakom trenutku i moraju redovno da se održavaju tako da obezbeđuju zahtevanu funkciju.

 • Održavanje je neophodno najmanje jednom u 6 meseci
 • Potrebno je sastaviti izveštaj o održavanju; dokumenta je potrebno čuvati
 • Funkcionalna pouzdanost klapne za odvođenje dima mora da se ispituje najmanje svakih šest meseci; ispitivanje organizuje vlasnik sistema za odimljavanje; ispitivanje funkcionalnosti mora da se vrši u skladu sa osnovnim principima održavanja, koji su navedeni u EN 13306 i DIN 31051. Ukoliko dva ispitivanja zaredom, pri čemu se jedno vrši 6 meseci nakon prethodnog, budu uspešna, sledeće ispitivanje se može vršiti posle godinu dana.
 • Zavisno od toga gde se klapne ugrađjuju, moguća je neophodna primena propisa odgovarajuće države.
 • Detalje u vezi testa za proveru ispravnosti i održavanja možete pronaći u uputstvu za ugradnju i rukovanje

Tehničke informacije

FUNKCIJA, TEHNIČKE IINFORMACIJE, BRZI IZBOR, OPIS PROIZVODA, Šifra za naručivanje

 • FUNKCIJA
 • TEHNIČKE IINFORMACIJE
 • BRZI IZBOR
 • OPIS PROIZVODA
 • ŠIFRA ZA NARUČIVANJE

① Casing
② Blades
③ Blade tip seal (special profile seal)
④ Side seal
⑤ Travel stop, bottom
⑥ Rating plate
⑦ Actuator
⑧ Cover fixing
⑨ Linkage
⑩ Actuator encasing
⑪ Cover of the actuator encasing (sectional view)
⑫ Handle (to remove the cover)
⑬ Travel stop, top

Opis rada

Klapne za odvođenje dima se koriste u mehaničkim sistemima za odimljavanje.

One se koriste za odvođenje dimnog gasa, kao i radi dovođenja dodatnog dovodnog vazduha u jednu ili više požarnih zona.

Klapne su izrađene od panela od kalcijum silikata i otvaraju se pomoću pokretača koji se nalazi u kućištu; kada se otkrije dim, pokretač se okida putem signala koji se šalje iz kanalskog detektora dima ili iz protivpožarnog sistema.

Klapne za odvođenje dima imaju dva bezbednosna položaja: otvoreno i zatvoreno.

U slučaju da se radi o vatroopornim klapnama za odvođenje dima, koje su predviđene za više zona, bezbednosni položaj je ili otvoreno ili zatvoreno, u zavisnosti od mesta požara i načina prostiranja dima koji se odvodi.

Ukoliko je bezbednosni položaj "otvoreno", slobodan prostor mora da se održava i u slučaju vatre.

Lamele klapne EK-JZ se pokreću do definisanog bezbednosnog položaja nakon što su primile signal koji je poslat automatski ili ručno. U skladu sa specificiranom krivom vreme-temperatura, EK-JZ i dalje može u potpunosti da se otvori ili zatvori nakon 25 minuta (MA, manuelno okidanje)

Da bi se obezbedilo pouzdano funkcionisanje neophodno je redovno održavanje klapne za odvođenje dima.

Nominalne veličine Š x V B × H

200 × 430 mm – 1200 × 2030 mm

Dužina kućišta

250 mm

Opseg zapreminskog protoka

do 24361 l/s / do 87700 m³/h

Opseg diferencijalnog pritiska

stepen pritiska 2: -1000 Pa Do 500 Pa

Radna temperatura

–30 Do 50 °C; the temperature should not fall below the dew point

Brzina uz vazdušnu struju*

≤ 10 m/s with the largest size, > 10 – 15 m/s with smaller sizes; 87700 m³/h max.

* Podaci se odnose na uravnotežene uslove uz i niz vazdušnu struju za klapne za odvođenje dima


EK-JZ, br. lamela, slobodna površina i indeks redukcije buke

Nominalne veličine
Lamele
Slobodna površina
Indeks redukcije buke
BHnAfreeAgeoRW
mmdB

200

430

2

0.06

0.09

37

250

430

2

0.08

0.11

36

300

430

2

0.09

0.13

36

350

430

2

0.11

0.15

35

400

430

2

0.12

0.17

34

450

430

2

0.14

0.19

34

500

430

2

0.15

0.22

33

550

430

2

0.17

0.24

33

600

430

2

0.18

0.26

33

650

430

2

0.20

0.28

32

700

430

2

0.22

0.30

32

750

430

2

0.23

0.32

32

800

430

2

0.25

0.34

31

850

430

2

0.26

0.37

31

900

430

2

0.28

0.39

31

950

430

2

0.29

0.41

31

1000

430

2

0.31

0.43

30

1050

430

2

0.32

0.45

30

1100

430

2

0.34

0.47

30

1150

430

2

0.35

0.49

30

1200

430

2

0.37

0.52

30

200

630

3

0.09

0.13

36

250

630

3

0.12

0.16

35

300

630

3

0.14

0.19

34

350

630

3

0.16

0.22

33

400

630

3

0.19

0.25

33

450

630

3

0.21

0.28

32

500

630

3

0.23

0.32

32

550

630

3

0.26

0.35

31

600

630

3

0.28

0.38

31

650

630

3

0.30

0.41

31

700

630

3

0.33

0.44

30

750

630

3

0.35

0.47

30

800

630

3

0.37

0.50

30

850

630

3

0.40

0.54

29

900

630

3

0.42

0.57

29

950

630

3

0.44

0.60

29

1000

630

3

0.47

0.63

29

1050

630

3

0.49

0.66

28

1100

630

3

0.51

0.69

28

1150

630

3

0.54

0.72

28

1200

630

3

0.56

0.76

28

200

830

4

0.13

0.17

35

250

830

4

0.16

0.21

34

300

830

4

0.19

0.25

33

350

830

4

0.22

0.29

32

400

830

4

0.25

0.33

31

450

830

4

0.28

0.37

31

500

830

4

0.31

0.42

31

550

830

4

0.35

0.46

30

600

830

4

0.38

0.50

30

650

830

4

0.41

0.54

29

700

830

4

0.44

0.58

29

750

830

4

0.47

0.62

29

800

830

4

0.50

0.66

28

850

830

4

0.53

0.71

28

900

830

4

0.57

0.75

28

950

830

4

0.60

0.79

28

1000

830

4

0.63

0.83

27

1050

830

4

0.66

0.87

27

1100

830

4

0.69

0.91

27

1150

830

4

0.72

0.95

27

1200

830

4

0.75

1.00

27

200

1030

5

0.16

0.21

34

250

1030

5

0.20

0.26

33

300

1030

5

0.24

0.31

32

350

1030

5

0.28

0.36

31

400

1030

5

0.32

0.41

31

450

1030

5

0.35

0.46

30

500

1030

5

0.39

0.52

30

550

1030

5

0.43

0.57

29

600

1030

5

0.47

0.62

29

650

1030

5

0.51

0.67

28

700

1030

5

0.55

0.72

28

750

1030

5

0.59

0.77

28

800

1030

5

0.63

0.82

28

850

1030

5

0.67

0.88

27

900

1030

5

0.71

0.93

27

950

1030

5

0.75

0.98

27

1000

1030

5

0.79

1.03

27

1050

1030

5

0.83

1.08

26

1100

1030

5

0.87

1.13

26

1150

1030

5

0.91

1.18

26

1200

1030

5

0.95

1.24

26

200

1230

6

0.19

0.25

33

250

1230

6

0.24

0.31

32

300

1230

6

0.28

0.37

31

350

1230

6

0.33

0.43

30

400

1230

6

0.38

0.49

30

450

1230

6

0.43

0.55

29

500

1230

6

0.47

0.62

29

550

1230

6

0.52

0.68

28

600

1230

6

0.57

0.74

28

650

1230

6

0.62

0.80

28

700

1230

6

0.66

0.86

27

750

1230

6

0.71

0.92

27

800

1230

6

0.76

0.98

27

850

1230

6

0.81

1.05

26

900

1230

6

0.85

1.11

26

950

1230

6

0.90

1.17

26

1000

1230

6

0.95

1.23

26

1050

1230

6

1.00

1.29

26

1100

1230

6

1.04

1.35

25

1150

1230

6

1.09

1.41

25

1200

1230

6

1.14

1.48

25

200

1430

7

0.22

0.29

32

250

1430

7

0.28

0.36

31

300

1430

7

0.33

0.43

30

350

1430

7

0.39

0.50

30

400

1430

7

0.44

0.57

29

450

1430

7

0.50

0.64

29

500

1430

7

0.55

0.72

28

550

1430

7

0.61

0.79

28

600

1430

7

0.66

0.86

27

650

1430

7

0.72

0.93

27

700

1430

7

0.78

1.00

27

750

1430

7

0.83

1.07

26

800

1430

7

0.89

1.14

26

850

1430

7

0.94

1.22

26

900

1430

7

1.00

1.29

26

950

1430

7

1.05

1.36

25

1000

1430

7

1.11

1.43

25

1050

1430

7

1.16

1.50

25

1100

1430

7

1.22

1.57

25

1150

1430

7

1.27

1.64

25

1200

1430

7

1.33

1.72

24

200

1630

8

0.25

0.33

32

250

1630

8

0.32

0.41

31

300

1630

8

0.38

0.49

30

350

1630

8

0.44

0.57

29

400

1630

8

0.51

0.65

29

450

1630

8

0.57

0.73

28

500

1630

8

0.63

0.82

28

550

1630

8

0.70

0.90

27

600

1630

8

0.76

0.98

27

650

1630

8

0.82

1.06

26

700

1630

8

0.89

1.14

26

750

1630

8

0.95

1.22

26

800

1630

8

1.01

1.30

26

850

1630

8

1.08

1.39

25

900

1630

8

1.14

1.47

25

950

1630

8

1.20

1.55

25

1000

1630

8

1.27

1.63

25

1050

1630

8

1.33

1.71

24

1100

1630

8

1.39

1.79

24

1150

1630

8

1.46

1.87

24

1200

1630

8

1.52

1.96

24

200

1830

9

0.29

0.37

31

250

1830

9

0.36

0.46

30

300

1830

9

0.43

0.55

29

350

1830

9

0.50

0.64

29

400

1830

9

0.57

0.73

28

450

1830

9

0.64

0.82

28

500

1830

9

0.71

0.92

27

550

1830

9

0.79

1.01

27

600

1830

9

0.86

1.10

26

650

1830

9

0.93

1.19

26

700

1830

9

1.00

1.28

26

750

1830

9

1.07

1.37

25

800

1830

9

1.14

1.46

25

850

1830

9

1.21

1.56

25

900

1830

9

1.29

1.65

25

950

1830

9

1.36

1.74

24

1000

1830

9

1.43

1.83

24

1050

1830

9

1.50

1.92

24

1100

1830

9

1.57

2.01

24

1150

1830

9

1.64

2.10

23

1200

1830

9

1.71

2.20

23

200

2030

10

0.32

0.41

31

250

2030

10

0.40

0.51

30

300

2030

10

0.48

0.61

29

350

2030

10

0.56

0.71

28

400

2030

10

0.64

0.81

28

450

2030

10

0.71

0.91

27

500

2030

10

0.79

1.02

27

550

2030

10

0.87

1.12

26

600

2030

10

0.95

1.22

26

650

2030

10

1.03

1.32

25

700

2030

10

1.11

1.42

25

750

2030

10

1.19

1.52

25

800

2030

10

1.27

1.62

25

850

2030

10

1.35

1.73

24

900

2030

10

1.43

1.83

24

950

2030

10

1.51

1.93

24

1000

2030

10

1.59

2.03

24

1050

2030

10

1.67

2.13

23

1100

2030

10

1.75

2.23

23

1150

2030

10

1.83

2.33

23

1200

2030

10

1.91

2.44

23


 • Tabela za brzi izbor daje dobar pregled protoka za različite brzine strujanja vazduha i diferencijalne pritiske
 • Prikazani diferencijalni pritisci važe za klapne za odvođenje dima bez zaštitne rešetke; primer ugradnje C
 • Diferencijelni pritisci za klapne za odvođenje dima sa zaštitnom rešetkom ili za druge vrste ugradnje mogu da se izračunavaju uz korektivni faktor
 • Tačne vrednosti koje počivaju na podacima koji su specifični za dati projekat mogu se odrediti pomoću našeg programa za izbor Easy Product Finder
 • Na našoj internet stranici možete pronaći program za izbor Easy Product Finder.

Primer za odabir veličine 1

Zadati podaci

V = 1000 l/s (3600 m3/h)

Maksimalna visina 1030 mm

Odvođenje dima, 2,5 m/s, kanal za odvođenje dima sa jedne strane, zaštitna rešetka D (vrsta ugradnje C)

Brzi izbor

EK-JZ/650×630, Afree = 0.30 m², Δpt = 3 Pa

Korektivni faktor za Afree up to 0.37 m²: 3.99

Ukupan diferencijalni pritisak za klapnu za odvođenje dima sa zaštitnom rešetkom: Δpt = 3 Pa × 3.99 = 12 Pa


EK-JZ/500×830, Afree = 0.31 m², Δpt = 3 Pa

Korektivni faktor za Afree up to 0.37 m²: 3.99

Ukupan diferencijalni pritisak za klapnu za odvođenje dima sa zaštitnom rešetkom: Δpt = 3 Pa × 3.99 = 12 Pa


EK-JZ/400×1030, Afree = 0.32 m², Δpt = 3 Pa

Korektivni faktor za Afree up to 0.37 m²: 3.99

Ukupan diferencijalni pritisak za klapnu za odvođenje dima sa zaštitnom rešetkom: Δpt = 3 Pa × 3.99 = 12 Pa

Primer za odabir veličine 2

Zadati podaci

V = 4000 l/s (14400 m3/h)

Maksimalna visina 1030 mm

Odvođenje dima, 5 m/s, kanal za odvođenje dima sa jedne strane, zaštitna rešetka (vrsta ugradnje A)

Brzi izbor

EK-JZ/1000×830, Afree = 0.63 m², Δpt = 12 Pa

Korektivni faktor za Afree up to 0.78 m²: 0.59

Ukupan diferencijalni pritisak za klapnu za odvođenje dima sa zaštitnom rešetkom: Δpt = 12 Pa × 0.59 = 7 Pa


EK-JZ/800×1030, Afree = 0.63 m², Δpt = 12 Pa

Korektivni faktor za Afree up to 0.78 m²: 0.59

Ukupan diferencijalni pritisak za klapnu za odvođenje dima sa zaštitnom rešetkomr: Δpt = 12 Pa × 0.59 = 7 Pa

EK-JZ, zapreminski protoci i padovi pritiska

Nominalne veličine
2.5 m/s5 m/s10 m/s
BHVΔptVΔptVΔpt
mml/sm³/hPal/sm³/hPal/sm³/hPa

200

430

215

774

4

430

1548

18

860

3096

71

250

430

269

968

4

538

1935

17

1075

3870

68

300

430

323

1161

4

645

2322

17

1290

4644

66

350

430

376

1355

4

753

2709

16

1505

5418

65

400

430

430

1548

4

860

3096

16

1720

6192

63

450

430

484

1742

4

968

3483

15

1935

6966

62

500

430

538

1935

4

1075

3870

15

2150

7740

61

550

430

591

2129

4

1183

4257

15

2365

8514

60

600

430

645

2322

4

1290

4644

15

2580

9288

59

650

430

699

2516

4

1398

5031

15

2795

10062

58

700

430

753

2709

4

1505

5418

14

3010

10836

58

750

430

806

2903

4

1613

5805

14

3225

11610

57

800

430

860

3096

4

1720

6192

14

3440

12384

56

850

430

914

3290

3

1828

6579

14

3655

13158

56

900

430

968

3483

3

1935

6966

14

3870

13932

55

950

430

1021

3677

3

2043

7353

14

4085

14706

55

1000

430

1075

3870

3

2150

7740

14

4300

15480

54

1050

430

1129

4064

3

2258

8127

13

4515

16254

54

1100

430

1183

4257

3

2365

8514

13

4730

17028

53

1150

430

1236

4451

3

2473

8901

13

4945

17802

53

1200

430

1290

4644

3

2580

9288

13

5160

18576

52

200

630

315

1134

4

630

2268

17

1260

4536

66

250

630

394

1418

4

788

2835

16

1575

5670

64

300

630

473

1701

4

945

3402

15

1890

6804

62

350

630

551

1985

4

1103

3969

15

2205

7938

60

400

630

630

2268

4

1260

4536

15

2520

9072

59

450

630

709

2552

4

1418

5103

14

2835

10206

58

500

630

788

2835

4

1575

5670

14

3150

11340

57

550

630

866

3119

3

1733

6237

14

3465

12474

56

600

630

945

3402

3

1890

6804

14

3780

13608

55

650

630

1024

3686

3

2048

7371

14

4095

14742

54

700

630

1103

3969

3

2205

7938

13

4410

15876

54

750

630

1181

4253

3

2363

8505

13

4725

17010

53

800

630

1260

4536

3

2520

9072

13

5040

18144

52

850

630

1339

4820

3

2678

9639

13

5355

19278

52

900

630

1418

5103

3

2835

10206

13

5670

20412

51

950

630

1496

5387

3

2993

10773

13

5985

21546

51

1000

630

1575

5670

3

3150

11340

13

6300

22680

50

1050

630

1654

5954

3

3308

11907

12

6615

23814

50

1100

630

1733

6237

3

3465

12474

12

6930

24948

50

1150

630

1811

6521

3

3623

13041

12

7245

26082

49

1200

630

1890

6804

3

3780

13608

12

7560

27216

49

200

830

415

1494

4

830

2988

16

1660

5976

63

250

830

519

1868

4

1038

3735

15

2075

7470

61

300

830

623

2241

4

1245

4482

15

2490

8964

59

350

830

726

2615

4

1453

5229

14

2905

10458

57

400

830

830

2988

4

1660

5976

14

3320

11952

56

450

830

934

3362

3

1868

6723

14

3735

13446

55

500

830

1038

3735

3

2075

7470

13

4150

14940

54

550

830

1141

4109

3

2283

8217

13

4565

16434

53

600

830

1245

4482

3

2490

8964

13

4980

17928

52

650

830

1349

4856

3

2698

9711

13

5395

19422

52

700

830

1453

5229

3

2905

10458

13

5810

20916

51

750

830

1556

5603

3

3113

11205

13

6225

22410

50

800

830

1660

5976

3

3320

11952

12

6640

23904

50

850

830

1764

6350

3

3528

12699

12

7055

25398

49

900

830

1868

6723

3

3735

13446

12

7470

26892

49

950

830

1971

7097

3

3943

14193

12

7885

28386

48

1000

830

2075

7470

3

4150

14940

12

8300

29880

48

1050

830

2179

7844

3

4358

15687

12

8715

31374

47

1100

830

2283

8217

3

4565

16434

12

9130

32868

47

1150

830

2386

8591

3

4773

17181

12

9545

34362

47

1200

830

2490

8964

3

4980

17928

12

9960

35856

46

200

1030

515

1854

4

1030

3708

15

2060

7416

61

250

1030

644

2318

4

1288

4635

15

2575

9270

58

300

1030

773

2781

4

1545

5562

14

3090

11124

57

350

1030

901

3245

3

1803

6489

14

3605

12978

55

400

1030

1030

3708

3

2060

7416

13

4120

14832

54

450

1030

1159

4172

3

2318

8343

13

4635

16686

53

500

1030

1288

4635

3

2575

9270

13

5150

18540

52

550

1030

1416

5099

3

2833

10197

13

5665

20394

51

600

1030

1545

5562

3

3090

11124

13

6180

22248

50

650

1030

1674

6026

3

3348

12051

12

6695

24102

50

700

1030

1803

6489

3

3605

12978

12

7210

25956

49

750

1030

1931

6953

3

3863

13905

12

7725

27810

48

800

1030

2060

7416

3

4120

14832

12

8240

29664

48

850

1030

2189

7880

3

4378

15759

12

8755

31518

47

900

1030

2318

8343

3

4635

16686

12

9270

33372

47

950

1030

2446

8807

3

4893

17613

12

9785

35226

46

1000

1030

2575

9270

3

5150

18540

12

10300

37080

46

1050

1030

2704

9734

3

5408

19467

11

10815

38934

46

1100

1030

2833

10197

3

5665

20394

11

11330

40788

45

1150

1030

2961

10661

3

5923

21321

11

11845

42642

45

1200

1030

3090

11124

3

6180

22248

11

12360

44496

45

200

1230

615

2214

4

1230

4428

15

2460

8856

59

250

1230

769

2768

4

1538

5535

14

3075

11070

57

300

1230

923

3321

3

1845

6642

14

3690

13284

55

350

1230

1076

3875

3

2153

7749

13

4305

15498

53

400

1230

1230

4428

3

2460

8856

13

4920

17712

52

450

1230

1384

4982

3

2768

9963

13

5535

19926

51

500

1230

1538

5535

3

3075

11070

13

6150

22140

50

550

1230

1691

6089

3

3383

12177

12

6765

24354

49

600

1230

1845

6642

3

3690

13284

12

7380

26568

49

650

1230

1999

7196

3

3998

14391

12

7995

28782

48

700

1230

2153

7749

3

4305

15498

12

8610

30996

47

750

1230

2306

8303

3

4613

16605

12

9225

33210

47

800

1230

2460

8856

3

4920

17712

12

9840

35424

46

850

1230

2614

9410

3

5228

18819

11

10455

37638

46

900

1230

2768

9963

3

5535

19926

11

11070

39852

45

950

1230

2921

10517

3

5843

21033

11

11685

42066

45

1000

1230

3075

11070

3

6150

22140

11

12300

44280

45

1050

1230

3229

11624

3

6458

23247

11

12915

46494

44

1100

1230

3383

12177

3

6765

24354

11

13530

48708

44

1150

1230

3536

12731

3

7073

25461

11

14145

50922

43

1200

1230

3690

13284

3

7380

26568

11

14760

53136

43

200

1430

715

2574

4

1430

5148

14

2860

10296

57

250

1430

894

3218

3

1788

6435

14

3575

12870

55

300

1430

1073

3861

3

2145

7722

13

4290

15444

53

350

1430

1251

4505

3

2503

9009

13

5005

18018

52

400

1430

1430

5148

3

2860

10296

13

5720

20592

51

450

1430

1609

5792

3

3218

11583

12

6435

23166

50

500

1430

1788

6435

3

3575

12870

12

7150

25740

49

550

1430

1966

7079

3

3933

14157

12

7865

28314

48

600

1430

2145

7722

3

4290

15444

12

8580

30888

47

650

1430

2324

8366

3

4648

16731

12

9295

33462

47

700

1430

2503

9009

3

5005

18018

12

10010

36036

46

750

1430

2681

9653

3

5363

19305

11

10725

38610

46

800

1430

2860

10296

3

5720

20592

11

11440

41184

45

850

1430

3039

10940

3

6078

21879

11

12155

43758

45

900

1430

3218

11583

3

6435

23166

11

12870

46332

44

950

1430

3396

12227

3

6793

24453

11

13585

48906

44

1000

1430

3575

12870

3

7150

25740

11

14300

51480

43

1050

1430

3754

13514

3

7508

27027

11

15015

54054

43

1100

1430

3933

14157

3

7865

28314

11

15730

56628

43

1150

1430

4111

14801

3

8223

29601

11

16445

59202

42

1200

1430

4290

15444

3

8580

30888

10

17160

61776

42

200

1630

815

2934

3

1630

5868

14

3260

11736

56

250

1630

1019

3668

3

2038

7335

13

4075

14670

54

300

1630

1223

4401

3

2445

8802

13

4890

17604

52

350

1630

1426

5135

3

2853

10269

13

5705

20538

51

400

1630

1630

5868

3

3260

11736

12

6520

23472

50

450

1630

1834

6602

3

3668

13203

12

7335

26406

49

500

1630

2038

7335

3

4075

14670

12

8150

29340

48

550

1630

2241

8069

3

4483

16137

12

8965

32274

47

600

1630

2445

8802

3

4890

17604

12

9780

35208

46

650

1630

2649

9536

3

5298

19071

11

10595

38142

46

700

1630

2853

10269

3

5705

20538

11

11410

41076

45

750

1630

3056

11003

3

6113

22005

11

12225

44010

45

800

1630

3260

11736

3

6520

23472

11

13040

46944

44

850

1630

3464

12470

3

6928

24939

11

13855

49878

44

900

1630

3668

13203

3

7335

26406

11

14670

52812

43

950

1630

3871

13937

3

7743

27873

11

15485

55746

43

1000

1630

4075

14670

3

8150

29340

11

16300

58680

42

1050

1630

4279

15404

3

8558

30807

10

17115

61614

42

1100

1630

4483

16137

3

8965

32274

10

17930

64548

42

1150

1630

4686

16871

3

9373

33741

10

18745

67482

41

1200

1630

4890

17604

3

9780

35208

10

19560

70416

41

200

1830

915

3294

3

1830

6588

14

3660

13176

55

250

1830

1144

4118

3

2288

8235

13

4575

16470

53

300

1830

1373

4941

3

2745

9882

13

5490

19764

51

350

1830

1601

5765

3

3203

11529

12

6405

23058

50

400

1830

1830

6588

3

3660

13176

12

7320

26352

49

450

1830

2059

7412

3

4118

14823

12

8235

29646

48

500

1830

2288

8235

3

4575

16470

12

9150

32940

47

550

1830

2516

9059

3

5033

18117

12

10065

36234

46

600

1830

2745

9882

3

5490

19764

11

10980

39528

45

650

1830

2974

10706

3

5948

21411

11

11895

42822

45

700

1830

3203

11529

3

6405

23058

11

12810

46116

44

750

1830

3431

12353

3

6863

24705

11

13725

49410

44

800

1830

3660

13176

3

7320

26352

11

14640

52704

43

850

1830

3889

14000

3

7778

27999

11

15555

55998

43

900

1830

4118

14823

3

8235

29646

11

16470

59292

42

950

1830

4346

15647

3

8693

31293

10

17385

62586

42

1000

1830

4575

16470

3

9150

32940

10

18300

65880

41

1050

1830

4804

17294

3

9608

34587

10

19215

69174

41

1100

1830

5033

18117

3

10065

36234

10

20130

72468

41

1150

1830

5261

18941

3

10523

37881

10

21045

75762

40

1200

1830

5490

19764

3

10980

39528

10

21960

79056

40

200

2030

1015

3654

3

2030

7308

13

4060

14616

54

250

2030

1269

4568

3

2538

9135

13

5075

18270

52

300

2030

1523

5481

3

3045

10962

13

6090

21924

50

350

2030

1776

6395

3

3553

12789

12

7105

25578

49

400

2030

2030

7308

3

4060

14616

12

8120

29232

48

450

2030

2284

8222

3

4568

16443

12

9135

32886

47

500

2030

2538

9135

3

5075

18270

11

10150

36540

46

550

2030

2791

10049

3

5583

20097

11

11165

40194

45

600

2030

3045

10962

3

6090

21924

11

12180

43848

44

650

2030

3299

11876

3

6598

23751

11

13195

47502

44

700

2030

3553

12789

3

7105

25578

11

14210

51156

43

750

2030

3806

13703

3

7613

27405

11

15225

54810

43

800

2030

4060

14616

3

8120

29232

11

16240

58464

42

850

2030

4314

15530

3

8628

31059

10

17255

62118

42

900

2030

4568

16443

3

9135

32886

10

18270

65772

41

950

2030

4821

17357

3

9643

34713

10

19285

69426

41

1000

2030

5075

18270

3

10150

36540

10

20300

73080

41

1050

2030

5329

19184

3

10658

38367

10

21315

76734

40

1100

2030

5583

20097

2

11165

40194

10

22330

80388

40

1150

2030

5836

21011

2

11673

42021

10

23345

84042

40

1200

2030

6090

21924

2

12180

43848

10

24360

87696

39

Smoke extract, no cover grille (installation type C)


Vrsta ugradnje A, za uzimanje vazduha, korektivni faktori

EK-JZZaštitna rešetka
AfreeAgeoBez
ABCDEGH

0.06

0.10

0.56

1.55

2.40

2.94

3.59

3.70

1.69

1.94

0.17

0.25

0.57

1.75

2.76

3.39

4.17

4.30

1.91

2.21

0.37

0.50

0.58

1.93

3.08

3.80

4.69

4.84

2.11

2.45

0.57

0.75

0.58

2.04

3.28

4.06

5.02

5.18

2.23

2.60

0.78

1.00

0.59

2.12

3.44

4.26

5.27

5.44

2.33

2.72

1.16

1.50

0.59

2.24

3.65

4.53

5.62

5.80

2.46

2.88

1.57

2.00

0.60

2.34

3.82

4.75

5.90

6.09

2.57

3.01

1.91

2.44

0.60

2.40

3.94

4.90

6.09

6.29

2.65

3.10


Vrsta ugradnje A, za izvlačenje vazduha, korektivni faktori

EK-JZZaštitna rešetka
AfreeAgeoBez
ABCDEGH

0.06

0.10

0.56

1.22

1.90

3.13

3.71

3.86

1.44

1.76

0.17

0.25

0.57

1.35

2.16

3.62

4.31

4.49

1.62

2.00

0.37

0.50

0.58

1.47

2.39

4.06

4.85

5.06

1.78

2.21

0.57

0.75

0.58

1.54

2.54

4.34

5.19

5.41

1.88

2.34

0.78

1.00

0.59

1.60

2.66

4.56

5.46

5.69

1.95

2.45

1.16

1.50

0.59

1.68

2.81

4.85

5.81

6.07

2.06

2.59

1.57

2.00

0.60

1.75

2.94

5.09

6.11

6.37

2.14

2.70

1.91

2.44

0.60

1.79

3.03

5.25

6.31

6.58

2.20

2.78


Vrsta ugradnje B, za izvlačenje vazduha, korektivni faktori

EK-JZZaštitna rešetka
AfreegeoBez
ABCDEGH

0.06

0.10

2.14

2.33

2.58

3.30

3.83

4.02

2.21

2.41

0.17

0.25

2.25

2.46

2.85

3.79

4.41

4.64

2.35

2.58

0.37

0.50

2.35

2.57

3.08

4.22

4.92

5.19

2.46

2.71

0.57

0.75

2.40

2.64

3.21

4.49

5.23

5.52

2.53

2.79

0.78

1.00

2.44

2.68

3.32

4.69

5.47

5.78

2.58

2.85

1.16

1.50

2.49

2.74

3.45

4.96

5.79

6.12

2.64

2.92

1.57

2.00

2.53

2.79

3.56

5.18

6.05

6.40

2.69

2.98

1.91

2.44

2.56

2.82

3.63

5.33

6.22

6.59

2.72

3.02


Vrsta ugradnje C, za ubacivanje vazduha, korektivni faktori

EK-JZZaštitna rešetka
AfreeAgeoBez
ABCDEGH

0.06

0.10

1

1.18

1.80

2.68

3.18

3.55

1.62

1.89

0.17

0.25

1

1.19

1.93

3.02

3.61

4.07

1.72

2.09

0.37

0.50

1

1.20

2.02

3.31

3.99

4.52

1.80

2.27

0.57

0.75

1

1.20

2.08

3.48

4.22

4.79

1.85

2.37

0.78

1.00

1

1.20

2.12

3.62

4.39

5.00

1.89

2.45

1.16

1.50

1

1.20

2.18

3.79

4.62

5.28

1.93

2.56

1.57

2.00

1

1.21

2.22

3.93

4.81

5.50

1.97

2.64

1.91

2.44

1

1.21

2.25

4.03

4.93

5.65

1.99

2.70


Pravougaone ili kvadratne klapne za odvođenje dima prema standardu za proizvode EN 12101-8, ispitane prema EN 1366-10 i EN 1366-2, za upotrebu u sistemima za odimljavanje. Klapne za odvođenje dima se ne koriste samo za odvođenje dima, toplote i proizvoda sagorevanja, već i za kontrolisano odstranjivanje opasnih i toksičnih gasova koji nastaju tokom gašenja požara.

Klapne za odvođenje dima EK-JZ takođe mogu da se koriste u sistemima za presurizaciju i kao klapne za rasterećenje pritiska u sistemima za gašenje požara gasom. Takođe se koriste za odvođenje dimnih gasova i dovođenje dodatnog dovodnog vazduha u jednu ili više požarnih zona.

Klapna za odvođenje dima EK-JZ može da se koristi u kombinovanim sistemima za odvođenje dima, koji smeju da se koriste za kontrolisanu ventilaciju. Vatrootporna klapna za odvođenje dima za više zona pogodna je za ugradnju u kanale za odvođenje dima i na njih, kao i u standardne vatrootporne noseće konstrukcije. Kontroliše se pokretačima otvoreno/zatvoreno, koji se mogu kombinovati sa kontrolnim modulima koji su fabrički povezani žicama i postavljeni unutar kućišta pokretača, koje je otporno na visoke temperature.

Klasifikacija

 • EI 120/90 (vedw, i ↔ o) S1000 C10,000 MA multi

Posebne odlike

 • C10.000 za kombinovane sisteme odimljavanja i ventilacije
 • U skladu sa zahtevima EN 12101-8
 • Ispitane na protivpožarne karakteristike prema EN 1366-2 i 1366-10
 • Propuštanje na zatvorenoj klapni prema EN 1751, klasa 3; propuštanje na kućištu prema EN 1751, klasa C
 • Nizak nivo zvučne znage i nizak diferencijalni pritisak
 • Bilo koji smer strujanja vazduha
 • Ručno okidanje je takođe moguće uz pomoć TROXNETCOM
 • Integracija u centralni sistem za nadzor i upravljanje (CSNU) preko bus sistema
 • Ispitivanje na dugovečnost prema EN 1366-10 pomoću tega koji je pričvršćen na lamele; 10.000 ciklusa otvaranja i zatvaranja

Materijali i površine

 • Kućište, lopatice klapne i oklop pokretača su izrađeni od kalicijum silikata otpornog na visoke temperature
 • Ležajevi od mesinga
 • Osovine lopatica, pogonska poluga i eksterni mehanizam sa polugama su izrađeni od pocinkovanog čelika

TEHNIČKE IINFORMACIJE
 • Nominalne veličine B × H: 200 × 430 mm – 1200 × 2030 mm
 • Dužina kućišta: 250 mm
 • Opseg zapreminskog protoka: Up to 24361 l/s or 87700 m³/h
 • Opseg diferencijalnog pritiska, pressure level 2: –1000 to 500 Pa
 • Radna temperatura: –30 to 50 °C; the temperature should not fall below the dew point
 • Brzina uz vazdušnu struju ≤ 10 m/s with the largest size, > 10 – 15 m/s with smaller sizes; 87700 m³/h max.

* Podaci se odnose na uravnotežene uslove uz i niz vazdušnu struju za klapne za odvođenje dima

Dopunski uređaji

Priključni ram i zaštitna rešetka na strani za opsluživanje i/ili na strani ugradnje.

 • Priključni okvir za povezivanje sa kanalima za odvođenje dima, koji su izrađeni od kalcijum silikata i pocinkovanog čelika
 • Zaštitna rešetka - žičana mreža ili četvrtasta perforirana metalna ploča
 • Zaštitna rešetka - rešetka sa pravim ili kosim lamelama


Pokretači otvoreno/zatvoreno za upravljanje klapnama za kontrolu dima, sa automatskim (AA) ili ručnim okidanjem (MA).

Opcioni modul za upravljanje ili komunikaciju za integraciju sa centralnim sistemom nadzora i upravljanja.

 • Mrežni napon 24 V AC/DC ili 230 V AC
 • Krajnji prekidači za detekciju krajnjih položaja OTVORENO i ZATVORENO
 • Regulacija premošćavanja do 25 minuta
 • Modul za upravljanje klapnom za kontrolu dima (opcija)
 • Svetlosni indikatori za prikazivanje položaja lamele klapne
 • Osmatranje prijema signala

Podaci za izbor veličine

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpst _______________________ [Pa]

Buka generisana vazduhom

 • LPA _______________________ [dB(A)]

Ovaj opis proizvoda daje pregled opštih karakteristika proizvoda. Tekstovi za varijante se mogu generisati pomoću našeg programa za izbor i projektovanje Easy Product Finder.

 Type
EK-JZ Smoke control damper
 Actuator encasing as seen from the operating side
R       On the right (as standard)
 Country of destination
DE       Germany
       Other destination countries upon request
 Nominal size [mm]
B × H × L
 
 Attachments 1
       No entry: none
F0, 0F, FF       Connecting subframe, galvanised steel
       Cover grille
A0, 0A, AA       Crimped wire mesh, 20 × 20, galvanised steel
B0, 0B, BB       Square perforated metal plate, 10 × 10, galvanised steel
C0, 0C, CC       Grille with slanted blades, aluminium
D0, 0D, DD       Grille with slanted blades, aluminium, additionally with crimped wire mesh, 20 × 20, galvanised steel
E0, 0E, EE       Grille with slanted blades, aluminium, additionally with welded wire mesh, 6 × 6, galvanised steel
G0, 0G, GG       Grille with straight blades, aluminium, blade pitch 25 mm
H0, 0H, HH       Grille with straight blades, aluminium, blade pitch 16.7 mm
       The first character refers to the operating side, the second character refers to the installation side
       e.g. FA: Connecting subframe on the operating side, crimped wire mesh on the installation side
Any combination is possible
 Attachments 2
       Belimo actuators
B24       BE 24-12; BLE 24-12, 24 V AC/DC
B230       BE 230-12; BLE 230-12, 230 V AC
       Combinations of actuator and control module
B24A       BE 24-12 / BLE 24-12, with AS-EM/EK, 30 V DC (AS-i)
B24AS BE24-12 / BLE 24-12, with AS-EM/SIL2, 30 V DC (AS-i)
B24BKNE BE 24-12 / BLE 24-12, with BKNE230-24
B24C       BE 24-12 / BLE24-12, with BC24
B24D       BE 24-12 / BLE 24-12, with BRM-10-F-ST
B230D BE 230-12 / BLE 230-12, with BRM-10-F

Primer za poručivanje: EK-JZ-R/DE/800×1030×250/A0/B24A

Kućište pokretača

Strana za opsluživanje, desno

Odredišna zemlja

Nemačka

Nominalna veličina

800 × 1030 × 250 mm

Dopunski uređaj 1

Zaštitna rešetka na strani za opsluživanje

Dopunski uređaj 2

24 V AC/DC sa TROXNETCOM upravljačkim modulom AS-EM/EK

DOPUNSKI UREĐAJI 1, DOPUNSKI UREĐAJI 2, Dimensions and weight

 • DOPUNSKI UREĐAJI 1
 • DOPUNSKI UREĐAJI 2
 • Dimensions and weight

F, A, B, C, D, E, G, H – Priključni okvir i zaštitne rešetke

Primena

 • Priključni okvir (F) je potreban za kanale za odvođenje dima od čeličnog lima
 • Zaštitne rešetke su pričvršćene na klapnu ili na kraj kanala; ova primena je dozvoljena na osnovu protivpožarnog ispitivanja prema EN 1366-10
 • Slobodan presek zaštitne rešetke je oko 80% za žičanu verziju (A), a oko 70% za verziju od perforirane metalne ploče
 • Varijante zaštitnih rešetki C, D, E, G, H pokrivaju lamele klapne EK-JZ, ali ne i kućišta pokretača
 • Ukoliko posebno naručite zaštitnu rešetku, možete da odaberete veličinu koja pokriva lamele klapne i kućište pokretača i pričvrstite rešetku duž oboda zida šahta
 • Priključni okviri zaštitne rešetke su fabrički montirani na klapne
 • Priključne okviri i zaštitne rešetke možete odvojeno naručiti

Materijali i površine

 • F: Priključni okvir izrađen od pocinkovanog čeličnog lima


Zaštitna rešetka

 • A: Žičana mreža izrađena od pocinkovanog čelika
 • B: Perforirana metalna ploča izrađena od pocinkovanog čelika
 • C: Rešetka sa kosim lopaticama od aluminijuma
 • D: Rešetka sa kosim lopaticama od aluminijuma, žičana mreža izrađena od pocinkovanog čelika
 • E: Rešetka sa kosim lopaticama od aluminijuma i talasastom žičanom mrežom od pocinkovanog čelika
 • G, H: rešetka sa pravim lamelama od aluminijuma

Priključni okviri i zaštitne rešetke
Connection SideStrana ugradnje
Šifra za naručivanje

Priključni okvir

F0

Priključni okvir

0F

Priključni okvir

Priključni okvir

FF

Zaštitna rešetka A

A0

Zaštitna rešetka A

0A

Zaštitna rešetka A

Zaštitna rešetka A

AA

Zaštitna rešetka B

B0

Zaštitna rešetka B

0B

Zaštitna rešetka B

Zaštitna rešetka B

BB

Zaštitna rešetka C

C0

Zaštitna rešetka C

0C

Zaštitna rešetka C

Zaštitna rešetka C

CC

Zaštitna rešetka D

D0

Zaštitna rešetka D

0D

Zaštitna rešetka D

Zaštitna rešetka D

DD

Zaštitna rešetka E

E0

Zaštitna rešetka E

0E

Zaštitna rešetka E

Zaštitna rešetka E

EE

Zaštitna rešetka G

G0

Zaštitna rešetka G

0G

Zaštitna rešetka G

Zaštitna rešetka G

GG

Zaštitna rešetka H

H0

Zaštitna rešetka H

0H

Zaštitna rešetka H

Zaštitna rešetka H

HH

A: žičana mreža, 20 × 20 × 1,8 mm, pocinkovani čelik (AG-E)

B: kvadrtna perforirana metalna ploča, 10 x 10 mm, pocinkovani čelik (AG-E)

C: rešetka sa kosim lopaticama, aluminijum (ALG-E)

D: rešetka sa kosim lopaticama, aluminijum, dodatno sa žičanom mrežom 20 x 20 x 1,8 mm, pocinkovani čelik (ALG-E)

E: rešetka sa kosim lopaticama, aluminijum, dodatno sa talasastom žičanom mrežom, 6 x 6 mm, pocinkovani čelik (ALG-E)

G: rešetka sa pravim lopaticaa, aluminijuma, širina lamela 25 mm (AL-E)

H: rešetka sa pravim lopaticama, aluminijum, širina lamela 16,7 mm (AL-E)

Moguća je bilo koja kombinacija


B24, B230 – Pokretači otvoreno/zatvoreno

Primena

 • Pokretači otvoreno/zatvoreno za otvaranje i zatvaranje klapni za odvođenje dima, sa automatskim (AA) ili ručnim okidanjem (MA).
 • Sa integrisanim krajnjim prekidačima za indikaciju krajnjih položaja
 • Regulacija premošćavanja do 25 minuta
 • Temperatura okoline za normalan rad: –30 do 50 °C, do 95% rv, bez kondenzacije (EN 60730-1)
 • Dva integrisana krajnja prekidača sa beznaponskim kontaktima mogu da pokazuju položaje lamele klapne (OTVORENO i ZATVORENO)
 • Kablovi za povezivanje sa motorom od 24V na sebi imaju konektore, tako da je moguće vrlo brzo izvršiti povezivanje na TROX AS-i i bus sistem.
 • Kablovi za povezivanje sa motorom na 230 V AC na sebi imaju čaure na krajevima žica

Varijante

B24

 • 24 V AC/DC supply voltage
 • BE24-12-ST TR: Obrtni momenat40 Nm
 • BLE24-ST TR: Obrtni momenat15 Nm


B230

 • Supply voltage 230 V AC
 • BE230-12 TR: Obrtni momenat40 Nm
 • BLE230 TR: Obrtni momenat15 Nm


Obrtni momenat koji je potreban za rad klapne za odvođenje dima zavisi od veličine, što je razlog zbog čega nije moguće odabrati bilo koji tip pokretača.

Informacije o ugradnji

 • Za provlačenje električnog priključnog kabla kroz kućište pokretača potrebno je napraviti otvor tačne veličine (Ø max. + 1 mm)
 • Potreban je nosač kabla
 • Detalje u vezi testa za proveru ispravnosti i održavanja možete pronaći u uputstvu za ugradnju i rukovanje

B24A – AS-EM/EK

Primena

 • Modul za regulaciju klapne za odvođenje dima
 • Detekcija položaja klapne OTVORENO i ZATVORENO
 • Pokretači se mogu aktivirati i bez komunikacije sa kontrolerom
 • LED diode za položaje OTVORENO i ZATVORENO; osmatranje grešaka u izvođenju (runtime errors)
 • Integrisani AS-interfejs slave
 • Osmatranje prijema signala
 • Master se može koristiti za osmatranje vremena kretanja pokretača lamele klapne od jednog krajnjeg položaja do drugog
 • Mrežno napajanje modula i pokretača od 24 V DC korišćenjem AS-interfejsa (dvožilna kontrola)
 • Plug-in povezivanje za Belimo pokretače (fabrički povezani i povezani žicama)

B24AS – AS-EM/SIL2

Application

 • Modul za regulaciju klapne za odvođenje dima
 • Detekcija položaja klapne OTVORENO i ZATVORENO
 • Pokretači se mogu aktivirati i bez komunikacije sa kontrolerom
 • LED diode za položaje OTVORENO i ZATVORENO; osmatranje grešaka u izvođenju (runtime errors)
 • Integrisani AS-interfejs slave
 • Osmatranje prijema signala
 • Master se može koristiti za osmatranje vremena kretanja pokretača lamele klapne od jednog krajnjeg položaja do drugog
 • Mrežno napajanje modula i pokretača od 24 V DC korišćenjem AS-interfejsa (dvožilna kontrola)
 • Plug-in povezivanje za Belimo pokretače (fabrički povezani i povezani žicama)

B24BKNE – Modul za komunikaciju

Primena

 • Jedinica za komunikaciju i snabdevanje el. energijom za pokretače od 24 V kod primene za odvođenje dima, status LED dioda, zadržavanje ulaznog kontrolnog signala za klapnu, povezivanje 230 V AC, 1 m kabla, bez halogena

B24C – Modul za komunikaciju

Primena

SLC tehnologija

Modul BC 24 se koristi za kontrolisanje pokretača klapne

Mrežni napon i komunikacija se obezbeđuje zamenljivim dvožilnim kablom, SLC24-16B sistem.

Termoelektrični mehanizam za okidanje i/ili kanalski detektor dima može da se poveže bez dodatnog pribora.

B24D, B230D – Modul za komunikaciju

Primena

AGNOSYS sistem

BRM-F-ST modul se koristi za osmatranje i regulaciju klapni za odvođenje dima

Do 126 modula se može povezati u topologiju prstena

Napomena

Pokretači i moduli za komunikaciju su fabrički ispitani u kompletu; smeju da se koriste samo ispitane kombinacije

24 V AC/DC mrežni napon

Pokretači
BE24-12-ST TRBLE24-ST TR

Mrežni napon (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Mrežni napon (DC)

24 V DC –10 %, +20 %

24 V DC –10 %, +20 %

Potrošnja struje - kada je u funkciji

12 W

7.5 W

Potrošnja struje - kada nije u funkciji

0.5 W

< 0.5 W

Priključna snaga za veličinu kabla

18 VA, Imax. 8.2 A @ 5 ms

9 VA, Imax. 2.7 A @ 5 ms

Obrtni momenat

40 Nm

15 Nm

Vreme potrebno motoru do položaja 90°

< 60 s

< 30 s

Kontakti krajnjih prekidača

2 preklopna kontakta

2 preklopna kontakta

Maksimalni uklopni napon (AC)

250 V AC/5 V DC

250 V AC/5 V DC

Max. switching voltage (DC)

110 V DC

110 V DC

Uklopna struja

1 mA – 6 A

1 mA – 3 A

Priključni kabl - pokretač

3 × 0,75 mm², dužina 1 m, baz halogena

3 × 0,75 mm², dužina 1 m, baz halogena

Priključni kabl - krajnji prekidači

6 × 0,75 mm², dužina 1 m, bez halogena

6 × 0,75 mm², dužina 1 m, bez halogena

IEC klasa zaštite

III (zaštitni posebno niski napon)

III (zaštitni posebno niski napon)

Stepen zaštite

IP 54

IP 54

EU usklađenost

EMC prema 2014/30/EU, niski napon prema 2014/35/EU

EMC prema 2014/30/EU, niski napon prema 2014/35/EU

Radna temperatura

–30 tdo 50 °C

–30 do 50 °C

Težina

2.7 kg

1.7 kg


230 V AC pokretači otvoreno<zatvorno

Pokretač
BE230-12 TRBLE230 TR

Mrežni napon

230 V AC ± 15 %, 50/60 Hz

230 V AC ± 15 %, 50/60 Hz

Potrošnja struje - kada je u funkciji

8 W

5 W

Potrošnja struje - kada nije u funkciji

0.5 W

< 1 W

Priključna snaga za veličinu kabla

15 VA, Imax. 7.9 A @ 5 ms

12 VA, Imax. 6 A @ 5 ms

Obrtni momenat

40 Nm

15 Nm

Vreme potrebno motoru do položaja 90°

< 60 s

< 30 s

Kontakti krajnjih prekidača

2 preklopna kontakta

2 preklopna kontakta

Maksimalni uklopni napon (AC)

250 V AC/5 V DC

250 V AC/5 V DC

Max. switching voltage (DC)

110 V DC

110 V DC

Uklopna struja

1 mA – 6 A

1 mA – 3 A

Priključni kabl - pokretač

3 × 0,75 mm², dužina 1 m, baz halogena

3 × 0,75 mm², dužina 1 m, baz halogena

Priključni kabl - krajnji prekidači

6 × 0,75 mm², dužina 1 m, bez halogena

6 × 0,75 mm², dužina 1 m, bez halogena

IEC klasa zaštite

II (zaštitna izolacija)

II (zaštitna izolacija)

Stepen zaštite

IP 54

IP 54

EU usklađenost

EMC prema 2014/30/EU, niski napon prema 2014/35/EU

EMC prema 2014/30/EU, niski napon prema 2014/35/EU

Radna temperatura

–30 do 50 °C

–30 do 50 °C

Težina

2.7 kg

1.7 kg


Moduli za upravljanje i komunikaciju, za klapne za kontrolu dima

Tip
B24AB24ASB24BKNEB24CB230DB24D
Tip
AS-EM/EKAS-EM-SIL2BKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-ST

EK-EU

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×


Dodaci za klapne (montirani)

Dodaci za klapne (montirani)
Primena

B24A

Montirani na klapnu za kontrolu dima


Opis

Opis
AS-EM/EK

Električni pojekat

4 ulaza / 3 izlaza

Funkcija izlaza

PNP tranzistor

Mrežni napon

26.5 – 31.6 V DC

Trenutna potrošnja, uklj. pokretač

450 mA

Ulazi


Preklop

DC PNP

Senzor mrežnog napona

AS-i

Opseg napona

18 – 30 V DC

Sa zaštitom od kratkog spoja

Da

Nivo prebacianja - visok sistem1

10

Trenutni ulaz visok/nizak

> 7 mA/< 2 mA

Karakteristike ulaza

IEC 61131-2 tie 2

Izlazi, PNP


Galvanski izolovani

Ne

Sa zaštitom od kratkog spoja

Da

Maksimalno opterećenje napona po izlazu

400 mA po izlazu 400 ukupno (od AS-i)

Izlazi, relej


Galvanski izolovani

Da

Maksimalni napon

32 V

Maksimalno treutno optereženje

500 mA

Temperatura okoline

–5 do 75 °C

Stepen zaštite

IP 42

AS-i profil

S-7.A.E

I/O konfiguracija

7 Hex

ID code

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


Dodaci za klapne (montirani)

Dodaci za klapne (montirani)
Primena

B24AS

Montirani na klapnu za kontrolu dima


Opis

Opis
AS-EM/SIL2

Mrežni napon

26.5 – 31.6 V DC

Trenutna potrošnja

< 400 mA from AS-i

Maksimalno opterećenje napona po izlazu

340 mA

Maksimalno opterećenje po modulu

340 mA

Status LED


AS-i snaga

1 × zeleno

Greška na periferiji

1 × crveno, trepćuće

Greška u komunikaciji

1 × crveno, statično

Izlaz Q0

1 × žuta (DO0)

Izlaz Q1

1 x žuta (DO1)

Status inputa LED SI-1

1 × žuta

Stauts inputa LED SI-2

1 × žuta

Status inputa DI0

1 × žuto (DI0)

Status inputa DI1

1 x žuto (DI1)

Status inputa DI2

1 × žuto (DI2)

Binarni inputi

2 izlaza sa tranzistorom (tipični 24 V DC od AS-i, raspon napona 18 – 30 V)

Radna temperatura

–20 do 70 °C

Temperatura skladištenja

–20 do 75 °C

Stepen zaštite

IP 54

Materijal kućitšta

Plastika

AS-i profil

S-7.B.E (Bezbednost na radu) i S7.A.E (motorni modul)

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


Šifra za naručivanje

Šifra za naručivanje
Primena

B24BKNE

Communication module BKNE230-24


Opis

Opis
BKNE230-24

Nominal voltage

230 V AC 50/60 Hz

Functional range

198 – 264 V AC

Rating

19 VA (including actuator)

Power consumption

10 W (including actuator)

Length / cross section

On the actuator = 1 m, 3 (6*) × 0.75 mm² (free of halogens)

IEC protection class

II (protective insulation)

Ambient temperature

–30 to 50 °C

Storage temperature

–40 to 80 °C

Protection level

IP 54

EC conformity

EMC to 89/336/EEC, 73/23/EEC

Mode of action

Type 1 (EN60730-1)

Software class

A (EN60730-1)

Maintenance

Maintenance-free

Weight

680 g


Šifra za naručivanje

Šifra za naručivanje
Primena

B24C

BC24 Modul za komunikaciju from BV-Control AG


Opis

Opis
B24C

Nominani napon

Od upravljačkog modula SLC® control module

Potrošnja struje

1 W

Veze

Plag konekcije, terminali sa zavrtnjima

Napajanje klapne

24 V

Temperatura okoline

–20 do 50 °C

Temperatura skladištenja

–20 do 80 °C

Vlažnost

95% rv, bazkondenzacije

Težina

255 g

B × H × T

114 × 153 × 54 mm

Maksimalni impulsni napon

2.5 kV (EN60730-1)


Šifra za naručivanje

Šifra za naručivanje
Primena

B24D

AGNOSYS BRM10FST komunikacioni modul

B230D

AGNOSYS BRM10F komunikacioni modul


Opis

Opis
B24D/B230D

Nominani napon

18 – 32 V DC (typically 24 V)

Veze

Plag konekcije, terminali sa zavrtnjima

Napajanje klapne

24/230 V AC 24 V DC

Temperatura okoline

0 – 45 °C

Vlažnost

90% rv, bazkondenzacije

Težina

510 g

B × H × T

158 × 180 × 65 mm


a Installation side
b Operating side
① Subframe for connection to the duct (steel, operating side only, optional)
② Keep clear to provide access to the actuator encasing

EK-JZ, weight [kg]

L [mm] H [mm] B [mm]B [mm]
L [mm] H [mm] 200 250 3003504004505005506006507007508008509009501000 1050 1100 1150 1200 

250

430

29

31

32

33

35

36

38

39

41

42

44

45

47

48

49

51

52

54

55

57

58

250

630

37

39

41

43

44

46

48

50

51

53

55

57

58

60

62

64

65

67

69

71

72

250

830

46

48

50

53

54

56

58

61

62

64

66

69

70

72

75

77

78

80

83

85

87

250

1030

54

56

59

61

63

66

68

70

73

75

77

80

82

84

87

89

91

94

96

98

101

250

1230

62

65

67

70

73

75

78

81

83

86

89

91

94

97

99

102

104

107

110

112

115

250

1430

71

73

76

79

82

85

88

91

94

97

100

103

106

109

112

115

117

120

123

126

129

250

1630

79

82

85

88

92

95

98

101

105

108

111

114

118

121

124

127

130

134

137

140

143

250

1830

87

91

94

98

101

105

108

112

115

119

122

126

129

133

136

140

143

147

150

154

158

250

2030

95

99

103

107

111

114

118

122

126

130

134

137

141

145

149

153

156

160

164

168

172


PRAVILNA UPOTREBA, Installation details, Basic information and nomenclature

 • PRAVILNA UPOTREBA
 • DETALJI UGRADNJE
 • OSNOVNE DIMENZIJE

informacije o konstrukciji

 • Dozoljeno za upotrebu u mehaničkim sistemima za odvođenje dima
 • Za upotrebu u sistemima za presurizaciju
 • Za upotrebu u prirodnim sistemima za odvođenje dima i toplote
 • Za odvođenje toplote
 • Zaštitnu rešetku je potrebno predvideti ili na klapne ili na kraju kanala za odvođenje dima
 • Ukoliko je klapna ugrađena u masivni zid šahta, na vatrootporni kanal za odvođenje dima ili u vatrootporni kanal za odvođenje dima sa nižom klasom vatrootpornosti nego što je poseduje klapna za odvođenje dima, klasa vatrootpornosti zida šahta se odnosi i na klapnu EK-JZ (detalji na zahtev)
 • Vatrootporne kanale za odvođenje dima je potrebno postaviti tako da u slučaju požara nema značajnijeg delovanja sila na klapnu za odvođenje dima
 • Kanali za odvođenje dima od čeličnog lima prema EN 1366-9 moraju biti povezani sa fleksibilnim vezama prema uputstvu proizvođača kanala od čeličnog lima.
 • Klapne za odvođenje dima moraju biti ugrađene, povezane i priključene u skladu sa uputstvom za upotrebu i ugradnju

Deklaracija o karakteristikama i uputstvo za upotrebu i ugradnju

 • Detalje u vezi ispravne upotrebe i stepena karakteristika možete pronaći u Deklaraciji o karakteristkama.
 • Ispravna ugradnja klapne za odvođenje dima je opisana u uputstvu za upotrebu i ugradnju
 • Oba dokumenta možete učitati sa naše internet stranice

Ugradnja i puštanje u rad

 • Ugradnja na/u betonske ili zidane zidove šahta
 • Ugradnja u ili na ispitane, vatrootporne vertikalne ili horizontalne kanale za odvođenjej dima
 • Ugradnja u vatrootporne zidove REI 90 ili EI 90
 • Za kanale za odvođenje dima, koji su izređeni od kalcijum silikata debljine od 35 mm
 • Klapna nakon ugradnje mora da bude prisupačna za potrebe revizije, čišćenja i popravke
 • Povezani kanal za odvođenje dima mora da ima pristup za potrebe revizije
 • Mehanički sistemi za odvođenje dima zahtevaju da se snabdevanje električnom energijom održava i u slučaju požara

Klapne za odvođenje dima moraju biti ugrađene, povezane i priključene u skladu sa uputstvom za upotrebu i ugradnju

Osnovne dimenzije

D [mm]

Dužina klapne za odiljavanje

Š [mm]

Širina dempera za kontrolu dima

V [mm]

Visina dempera za kontrolu dima

Legenda

V [m³/h] i [l/s]

Zapreminski protok

LWA [dB(A)]

Nivo zvučne snage buke koju generiše vazduh za klapnu za kontrolu dima

A [m²]

Slobodna površina

Δpt [Pa]

Ukupan pad pritiska

v [m/s]

Brzina vazduha, koja se zasniva na poprečnom preseku uz vazdušnu struju (Š x V)

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Uputstva za rukovanje

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150