EK-JZ_img_19psd.png
EK-JZ_img_02png.png

BVDAX za odimljavanje

rad sa frekventnim

pretvaračem koji poseduje CE sertifikat u skladu sa EN 12101-3

Kategorija temperature F400

img_pro_003742.jpg

Za mehaničke sisteme odimljavanja i sisteme za presurizaciju

EK-JZ_img_01psd.png

Maksimalna veličina, maksimalni učinak

B = 1,20 m, H = 2,03 m

EK-JZ_img_03psd.png

Minimalno propuštanje kako na visokim, tako i na niskim temperaturama zahvaljujući dvokomponentnom sistemu zaptivanja

 

EK-JZ_img_25ai.png

Moguć vertikalni položaj lamela

EK-JZ_img_19psd.png
EK-JZ_img_02png.png
img_pro_003742.jpg
EK-JZ_img_01psd.png
EK-JZ_img_03psd.png
EK-JZ_img_25ai.png

EK-JZ 

Za sisteme mehaničkog dimoudaljenja i sisteme za nadpritisak, kao i za obezbeđivanje dodatnog dovodnog vazduha

Pravougaone klapne za kontrolu dima sa funkcijom ventilacije, mala dubina ugradnje i veliki poprečni preseci, za odvođenje toplote i dima u mehaničkim sistemima odimljavanja, za obezbeđivanje dodatnog izvora dovodnog vazduha, kao i za upotrebu u sistemima za nadpritisak.


 • Nominalne veličine 200 × 230 – 1200 × 2030 mm, za protok dimnog gasa do 29230 m³/h ili 105235 m³/h pri 12 m/s; moguće su brzine uz vazdušnu struju i do 20 m/s  
 • Jednostavna i brza ugradnja u i na građevinske komponente
 • Kućište, lamele i poklopac pokretača su izrađeni od kalcijum silikata
 • Nivo pritiska 2 (radni pritisak -1000 do 500 Pa)
 • Automatsko aktiviranje (AA), opcija za ručno premošćavanje (MA)
 • Za kanale za odvođenje dima od 35 mm debljine zida naviše
 • Zatvorena lamela zaptiva prema EN 1751, klasa 3
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa C

Opciona oprema i dodatni pribor


 • Zaštitna rešetka (različite konstrukcije)
 • Priključni okvir za povezivanje sa kanalima za odvođenje dima, koji su izrađeni od kalcijum silikata i pocinkovanog čelika
 • Integracija u centralni sistem za nadzor i upravljanje (CSNU) preko TROXNETCOM
 • Premaz za upotrebu u spoljašnjim zidovima
 • Cmod = za funkciju dimoudaljenja i ventilacije u kombinovanim sistemima, što dopušta mogućnost pneumatskog balansiranja, pošto lamela klapne može da zauzme međupoložaje
 • Pribor za ugradnju

Opšte informacije

Primena

 • Klapna za kontrolu dima poseduje CE oznaku i Deklaraciju o performansama, služi za odvođenje toplote i dima u mehaničkim sistemima za dimoudaljenje
 • Može se koristiti za obezbeđivanje svežeg vazduha (dodatnog dovodnog vazduha) u mehaničkim sistemima za dimoudaljenje
 • Može se koristiti u sistemima za nadpritisak
 • Može da se koristi za ventilaciju, ukoliko je mehanički sistem za odvođenje dima odobren za upotrebu u kombinovanim sistemima
 • Integracija u centralni sistem za nadzor i upravljanje (CSNU) preko TROXNETCOM


Posebne odlike

 • Cmod za funkciju dimoudaljenja i ventilacije u kombinovanim sistemima, što daje mogućnost pneumatskog balansiranja protoka izborom međupoložaja lamele 
 • U skladu sa zahtevima EN 12101-8
 • Ispitane na protivpožarne karakteristike prema EN 1366-2 i 1366-10
 • Propuštanje na zatvorenoj lameli klapne prema EN 1751, klasa 3 i propuštanje na kućištu prema EN 1751, klasa C
 • Nizak nivo zvučne znage i nizak diferencijalni pritisak
 • Bilo koji smer strujanja vazduha
 • Ručno aktiviranje je takođe moguće uz pomoć TROXNETCOM
 • Ispitivanje na dugovečnost prema EN 1366-10; 20000 ciklusa otvaranja i zatvaranja


Klasifikacija

EI 120/90 (vedw-hodw, i↔o) S1000 Cmod HOT 400/30 MA multi


Nominalne veličine

 • 200 × 230 – 1200 × 2030 mm
 • Dužina kućišta L = 250 mm

Delovi i karakteristike

 • Položaj ugradnje ne zavisi od smera protoka vazduha
 • Nivo pritiska 2 (radni pritisak -1000 do 500 Pa)
 • Za automatsko i mehaničko okidanje
 • Klapna za kontrolu dima sa funkcijom ventilacije

Dopunski uređaji 1

 • Priključni okvir za povezivanje sa kanalima za odvođenje dima, koji su izrađeni od kalcijum silikata i pocinkovanog čelika
 • Zaštitna rešetka - žičana mreža ili četvrtasta perforirana metalna ploča
 • Zaštitna rešetka - rešetka sa pravim ili kosim lamelama

Dopunski uređaji 2

 • Pokretači otvoreno/zatvoreno mrežnog napona 24 V AC/DC ili 230 V AC
 • Mrežni moduli za integraciju u AS-i mreže
 • Mrežni moduli za druge standardne bus sisteme

Opcioni proizvodi

TROXNETCOM

 • X-FANS upravljačke jetinice za regulisanje otpadnog vazduha i dimoudaljenja

 

TROX-X ventilatori za odimljavanje iz porodice proizvoda X-FANS

 • Ventilator za dimoudaljenje, za ugradnju na krov BVDAX/BVD
 • Ventilator za dimoudaljenje, za uradnju na zid BVW/BVWAXN
 • Centrifugalni ventilator za dimoudaljenje BVREH/BVRA
 • Džet ventilatori za dimoudaljenje BVGAX/BVGAXN

 

Svi ventilatori za odimljavanje su ispitani prema EN 12101-3, za F200/F300/F400 i F600, u zavisnosti od tipa. Poseduju CE oznaku, deklaraciju o karakteristikama i dozvolu za upotrebu na nemačkom tržištu.

  Podešavanje brzine ventilatora za odimljavanje

  • Sertifikovana jedinica frekventnog pretvarača X-FANS control
  • Bezbedno i precizno podešavanje brzine ventilatora za odimljavanje u jednozonskim i višezonskim sistemima.

  Konstrukcijske karakteristike

  • Pravougaona konstrukcija
  • Pokretačem klapne za kontrolu dima se upravlja pomoću reverzibilnog pokretača otvoreno/zatvoreno
  • Daljinsko upravljanje preko pokretača
  • Moguće povezivanje sa zaštitnim rešetkama ili priključnim okvirima

  Materijali i površine

  • Kućište, lamela i poklopac pokretača su izrađeni od kalcijum silikata
  • Ležajevi od mesinga
  • Osovine lopatica, pogonska poluga i ležajevi osovine su izrađeni od pocinkovanog čelika

  Standardi i smernice

  • Propisi za građevinske proizvode (CPR)
  • EN 12101-8 Sistemi za kontrolu dima i toplote - Klapne za kontrolu dima
  • EN 1366-10 Ispitivanje otpornosti servisnih instalacija na požar – Klapne za kontrolu dima
  • EN 1366-2 – Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar – Protivpožarne klapne
  • EN 13501-4: Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih komponenti korišćenjem podataka iz testova za ispitivanje otpornosti na požar
  • EN 1751 Ventilacija u zgradama – Uređaji za distribuciju vazduha

  Održavanje

  Klapne za kontrolu dima moraju biti funkcionalne u svakom trenutku i moraju redovno da se održavaju kako bi obezbeđivale zahtevanu funkciju.

  • Održavanje je neophodno najmanje jednom u 6 meseci
  • Potrebno je sastaviti izveštaj o održavanju; dokumenta je potrebno čuvati
  • Funkcionalna pouzdanost klapni za kontrolu dima mora da se ispituje najmanje svakih šest meseci; ispitivanje organizuje vlasnik sistema za odimljavanje; ispitivanje funkcionalnosti mora da se vrši u skladu sa osnovnim principima održavanja, koji su navedeni u EN 13306 i DIN 31051. Ukoliko dva ispitivanja zaredom budu uspešna, pri čemu se jedno vrši 6 meseci nakon prethodnog, sledeće ispitivanje se može vršiti posle godinu dana.
  • U zavisnosti od toga gde se klapne ugrađuju, može postojati obaveza primene propisa dotične države.
  • Detalje u vezi testa za proveru ispravnosti i održavanja možete pronaći u uputstvu za ugradnju i rukovanje.


Tehničke informacije

Funkcija, Tehnički podaci, Brzi izbor, Opis proizvoda, Šifra za naručivanje

 • Funkcija
 • TEHNIČKI PODACI
 • BRZI IZBOR KOJI ODGOVARA NAČINU UGRADNJE
 • OPIS PROIZVODA
 • ŠIFRA ZA NARUČIVANJE
Šematski prikaz EK-JZ_gc_01ai.png

① Kućište
② Lopatice
③ Zaptivka vrha lamele (specijalna zaptivka profila)
④ Bočna zaptivka
⑤ Graničnik, na dnu
⑥ Pokretač
⑦ Pričvršćivanje maske
⑧ Tipska pločica
⑨ Poklopac kućišta pokretača
⑩ Ručica (za uklanjanje maske)
⑪ Kućište pokretača
⑫ Graničnik, na vrhu

Klapne za kontrolu dima se koriste u mehaničkim sistemima za odimljavanje. One se koriste za odvođenje dimnog gasa kao i za dovođenje dodatnog vazduha u jednu ili više požarnih zona. Klapne su izrađene od panela od kalcijum silikata i otvaraju se pomoću pokretača koji se nalazi u kućištu; kada se otkrije dim, pokretač se aktivira putem signala koji dolazi iz kanalskog detektora dima ili iz protivpožarnog sistema. Klapne za kontrolu dima imaju dva bezbednosna položaja: otvoreno i zatvoreno. U slučaju da se radi o vatroopornim klapnama za kontrolu dima dima, koje su predviđene za više požarnih zona, bezbednosni položaj mora biti ili otvoreno ili zatvoreno, u zavisnosti od mesta požara i načina prostiranja dima koji se odvodi. Ukoliko je bezbednosni položaj "otvoreno", slobodan presek mora da postoji i u slučaju požara. Lamele klapne EK-JZ se pokreću do definisanog bezbednosnog položaja nakon što su primile upravljački signal koji je poslat automatski ili ručno. U skladu sa specificiranom krivom vreme-temperatura, klapna za kontrolu dima EK-JZ i dalje može u potpunosti da se otvori ili zatvori nakon 25 minuta (MA, manuelno aktiviranje). Pomoću klapne za kontrolu dima EK-JZ može se promeniti i pozicija kod modulacije (Cmod), čime je moguće pneumatsko ujednačavanje kombinovanog sistema odabirom međupoložaja lamele klapne. Da bi se obezbedilo pouzdano funkcionisanje neophodno je redovno održavanje klapne za kontrolu dima.

Nominalne veličine Š x V (B x H)200 × 230 mm – 1200 × 2030 mm
Dužina kućišta (mm)250 mm
Raspon protoka pri maksimalnoj brzini uz vazdušnu strujuDo 920 l/s ili do 3310 m³/h – do 29230 l/s ili do 105235 m³/h
Opseg diferencijalnog pritiskaNivo pritiska 2: -1000 ... 500 Pa
Radna temperaturaBar -30 do 50 °C; temperatura ne bi trebalo da padne ispod tačke rose
Brzina uz vazdušnu struju*Do 12 m/s za najveću dimenziju i ≤ 20 m/s za veličine klapne do 1200 × 1830 mm, u ostalim slučajevima potrebne su tehničke konsultacije

* Podaci se odnose na uravnotežene uslove uz i niz vazdušnu struju za klapne za odvođenje dima • Tabela za brzi izbor u programu za izbor Easy Product Finder daje dobar pregled protoka za različite brzine strujanja vazduha i diferencijalne pritiske
 • Tačne vrednosti koje počivaju na podacima koji su specifični za dati projekat mogu se odrediti pomoću našeg programa za izbor Easy Product Finder
 • Na našoj internet stranici možete pronaći program za izbor Easy Product Finder. 
  www.trox.de/mytrox/auslegungsprogramm-easy-poduct-finder-182e16348fac3d33

Pravougaone ili kvadratne klapne za kontrolu dima prema standardu za proizvode EN 12101-8 ispitane su prema EN 1366-10 i EN 1366-2 i predviđene za upotrebu u sistemima za odimljavanje. Klapne za kontrolu dima se ne koriste samo za odvođenje dima, toplote i proizvoda sagorevanja iz požarne zone, već i za kontrolisano odstranjivanje opasnih i toksičnih gasova koji nastaju tokom gašenja požara. U sistemima za nadpritisak klapne za kontrolu dima EK-JZ mogu da se koriste i kao uređaji za odvođenje vazduha u sistemima za nadpritisak, a takođe i kao klapne za rasterećenje pritiska za sisteme za gašenje požara gasom. Takođe se koriste za odvođenje dimnih gasova i dovođenje dodatnog dovodnog vazduha za potrebe mehaničkog dimoudaljenja iz jedne ili više požarnih zona, kao i u svim navedenim sistemima istog tipa, koji treba da ispunjavaju zahteve koji važe kod modulacije. Klapna za kontrolu dima EK-JZ može da se koristi u kombinovanim sistemima za odvođenje dima, koji smeju da se koriste za kontrolisano dovođenje i odvođenje vazduha. Vatrootporna klapna za kontrolu dima za više požarnih zona pogodna je za ugradnju u kanale za odvođenje dima i na njih, u šahtove za dimoudaljenje, kao i u standardne vatrootporne noseće konstrukcije. Upravljanje pokretačima otvoreno/zatvoreno može se vršiti upravljačkim modulima koji su fabrički povezani žicama ili bus modulima koji su postavljeni unutar kućišta pokretača, koje je otporno na visoke temperature.

Klasifikacija

EI 120/90 (vedw-hodw, i↔o) S1000 Cmod HOT 400/30 MA multi

Posebne odlike

 • Cmod za funkciju dimoudaljenja i ventilacije u kombinovanim sistemima, što daje mogućnost pneumatskog balansiranja protoka izborom međupoložaja lamele 
 • U skladu sa zahtevima EN 12101-8
 • Ispitane na protivpožarne karakteristike prema EN 1366-2 i 1366-10
 • Propuštanje na zatvorenoj lameli klapne prema EN 1751, klasa 3 i propuštanje na kućištu prema EN 1751, klasa C
 • Nizak nivo zvučne znage i nizak diferencijalni pritisak
 • Bilo koji smer strujanja vazduha
 • Ručno aktiviranje je takođe moguće uz pomoć TROXNETCOM
 • Ispitivanje na dugovečnost prema EN 1366-10; 20000 ciklusa otvaranja i zatvaranja


Materijali i površine

 • Kućište, lamela i poklopac pokretača su izrađeni od kalcijum silikata
 • Ležajevi od mesinga
 • Osovine lopatica, pogonska poluga i ležajevi osovine su izrađeni od pocinkovanog čelika

Tehnički podaci

 • Nominalne veličine B (Š) × H (V): 200 × 230 mm – 1200 × 2030 mm
 • Dužina kućišta: 250 mm
 • Zapreminski protok kod najveće dimenzije: do 29230 l/s ili do 105235 m³/h (nakon tehničkih konsultacija moguće je i do 48720 l/s ili do 175390 m³/h)
 • Opseg diferencijalnog pritiska: nivo pritiska 2: -1000 do 500 Pa
 • Radna temperatura: -30 do 50 °C; temperatura ne treba da padne ispod tačke rose
 • Brzine uz vazdušnu struju*: do 12 m/s za najveće dimenzije i ≤ 20 m/s za klapne veličine do 1200 × 1830 mm; za druge vrednosti potrebne su tehničke konsultacije
   

* Tehnički podaci se odnose na uravnotežene uslove uz i niz vazdušnu struju za klapne za kontrolu dima

Podaci za izbor veličine

qᵥ [m³/h]
Δp
st [Pa]
Buka generisana vazduhom
LPA [dB(A)]EK-JZRVC1 / DE / 1200 × 2030 / 13 / FA / B24A / P1 - RAL...
||||||||||
12345678910
1 Tip
EK-JZ 

Klapna za kontrolu dima u skladu sa EN 12101-8

2 Kućište pokretača Gledano sa strane za opsluživanje
R = Na desnoj strani (standardno)
L = Na levoj strani

3 Položaj lamele klapne
Nije potreban unos = horizontalni položaj lamela klapne (standardno)
V = Vertikalni položaj lamela klapne 

4 Premaz
Nije potreban unos: Bez (standardno)
C1 = Promat SR impregnacija

5 Odredišna zemlja
DE Nemačka
CH Švajcarska
AT Austrija
PL Poljska
i druge

6 Nominalna veličina
[mm]
B × H (B u koracima od 50 mm; H u koracima od 200 mm)
Od 200 × 230 do 1200 × 2030

7 Dodaci 1 
Nije potreban unos: Bez (standardno)
01 Ankeri (količina zavisi od B x H)

Samo u slučaju horizontalnog položaja lamele klapne
02 Donja HT zaptivka
03 Donja HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H)
04 Bočna HT zaptivka
05 Donja i bočna HT zaptivka
06 Donja i bočna HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H)
07 Bočna HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H)
08 Gornja (specijalna) HT zaptivka
09 Gornja (specijalne) i bočna HT zaptivka
10 Gornja (specijalna) HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H) 
11 Gornja (specijalna) i bočna HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H)
12 Ankeri za plafon (dvostruka količina zavisi od B x H)

Samo u slučaju vertikalnog položaja lamela klapne
13 Gornja (specijalna) HT zaptivka
14 Bočna i gornja (specijalna) HT zaptivka
15 Gornja (specijalna) HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H)
16 Gornja (specijalna) i bočna HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H)

8 Dopunski uređaji 1
Nije potreban unos: Bez
F – Priključni okvir, pocinkovani čelik, zaštitna rešetka
A – Talasasta žičana mreža, 20 x 20, pocinkovani čelik
B – Kvadratna perforirana metalna ploča, 10 × 10, pocinkovani čelik
C – Rešetka sa zakošenim lopaticama od aluminijuma
D – Rešetka sa zakošenim lopaticama, aluminijum, dodatno sa talasastom žičanom mrežom, 20 × 20, pocinkovani čelik
E – Rešetka sa zakošenim lopaticama, aluminijum, dodatno sa talasastom žičanom mrežom, 6 × 6 mm, pocinkovani čelik

Oznaka 1 označava stranu za opsluživanje, bez dopunskog pribora na strani za opsluživanje: 0
Oznaka 2 označava stranu za ugradnju, bez dopunskog pribora na strani za ugradnju: 0
Primer: FA: Ram za povezivanje na strani za opsluživanje, žičana mreža 20 x 20 na strani za ugradnju
Moguća je bilo koja kombinacija

9 Dopunski uređaji 2
Elektromotorni pokretač
B24  – Pokretač Belimo, 24 V AC/DC
B24SR – Pokretač Belimo, 24 V AC/DC, kontinualno upravljanje u radnom opsegu 2 – 10 V DC, funkcija ventilacije Cmod1
B230 – Pokretač Belimo, 230 V AC
Pokretač kombinovan sa TROX upravljačkim modulom
B24A – Pokretač Belimo, 24 V AC/DC sa TROXNETCOM upravljačkim modulom AS-EM/EK 2
B24AS – Pokretač Belimo, 24 V AC/DC sa TROXNETCOM upravljačkim modulom AS-EM/SIL2 2
B24AM – Pokretač Belimo, 24 V AC/DC sa TROXNETCOM upravljačkim modulom AS-EM/M, za funkciju Cmod1

Drugi komunikacioni moduli:
B24BKNE – Pokretač Belimo, 24 V AC/DC, Belimo jedinica za komunikaciju i napajanje BKNE230-24
B24C – Pokretač Belimo, 24 V AC/DC, BV-Control jedinica za komunikaciju i napajanje sa SLC® tehnologija BC24 G2)
B24D – Pokretač Belimo, 24 V AC/DC, Agnosys modul za protivpožarne klapne i klapne za kontrolu dima BRM-10-F-ST
B230D – Pokretač Belimo, 230 V AC, Agnosys modul za protivpožarne klapne i klapne za kontrolu dima BRM-10-F

1 Funkcija Cmod za lamelu klapne u međupoložaju
2 AS-i sistem se zasniva na industrijski standardnoj AS interfejs tehnologiji

 
10 Završna obrada (dopunski pribor 1)
Nije potreban unos: bez (standardno)
P1 Praškasto bojenje, navedite RAL Classic boju
PS Praškasto bojenje, DB boja ...
Stepen sjaja:
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Sve druge RAL boje 70 %
Primer za naručivanje: EK-JZ-R-C1/DE/800 × 1030/14/A0/B24A/P1-RAL9010-50%
Kućište pokretačaStrana za opsluživanje, desno
Položaj lamela klapneVertikalne
PremazImpregnacija
Odredišna zemljaNemačka
Nominalna veličina800 × 1030 mm
Dodaci 1Bočne i gornje (specijalne) HT zaptivke
Dopunski uređaj 1Zaštitna rešetka na strani za opsluživanje
Dopunski uređaj 2TROX pokretač Belimo, sa TROXNETCOM upravljačkim modulom AS-EM/EK
Dodtni pribor na površiniP1-RAL9010 50 % zaštitna rešetka sa praškastim bojenjem, RAL 9010, čisto bela boja, stepen sjaja 50 %

Dimenzije i težine

 • DIMENZIJE I TEŽINE

Partea de montaj
Latura funcţională
① Sub-cadru pentru conectarea la conductă (oțel, numai partea de operare și sau partea de instalare, opțional)
Menţineţi distanţa pentru a permite accesul la carcasa servomotorului

Težine [kg], širina 200 – 650 mm
LHB
200250300350400450500550600650
25023021222324252728293031
25043029313233353638394142
25063037394143444648505153
25083046485053545658616264
250103054565961636668707375
250123062656770737578818386
250143071737679828588919497
250163079828588929598101105108
250183087919498101105108112115119
25020309599103107111114118122126130

Težine [kg], širina 700 – 1200 mm
LHB
70075080085090095010001050110011501200
2502303234353637383940424344
2504304445474849515254555758
2506305557586062646567697172
2508306669707275777880838587
250103077808284878991949698101
25012308991949799102104107110112115
2501430100103106109112115117120123126129
2501630111114118121124127130134137140143
2501830122126129133136140143147150154158
2502030134137141145149153156160164168172

Dodaci, Dopunski uređaji, Primeri ožičenja, tehnički podaci

 • Dodaci, Dopunski uređaji, Primeri ožičenja, tehnički podaci


Dodaci


Nije potreban unos: Bez (standardno)
01 Ankeri (količina zavisi od B x H)Samo u slučaju horizontalnog položaja lamele klapne
02 Donja HT zaptivka
03 Donja HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H)
04 Bočna HT zaptivka
05 Donja i bočna HT zaptivka
06 Donja i bočna HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H)
07 Bočna HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H)
08 Gornja (specijalna) HT zaptivka
09 Gornja (specijalna) i bočna HT zaptivka
10 Gornja (specijalna) HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H) 
11 Gornja (specijalna) i bočna HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H)
12 Ankeri za plafone (dvostruka količina zavisi od B x H)

Samo u slučaju vertikalnog položaja lamela klapne
13 Gornja (specijalna) HT zaptivka
14 Bočna i gornja (specijalna) HT zaptivka
15 Gornja (specijalna) HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H)
16 Gornja (specijalna) i bočna HT zaptivka i ankeri (količina zavisi od B x H) 


Dopunski uređaji 1

Priključni okviri i zaštitne rešetke

Strana za opsluživanjeStrana ugradnjeŠifra za naručivanje
Priključni okvirF0
Priključni okvir0F
Priključni okvirPriključni okvirFF
Zaštitna rešetka AA0
Zaštitna rešetka A0 A
Zaštitna rešetka AZaštitna rešetka AAA
Zaštitna rešetka BB0 
Zaštitna rešetka B0B
Zaštitna rešetka BZaštitna rešetka BBB
Zaštitna rešetka CC0
Zaštitna rešetka C0C
Zaštitna rešetka CZaštitna rešetka CCC
Zaštitna rešetka DD0
Zaštitna rešetka D0D
Zaštitna rešetka DZaštitna rešetka DDD
Zaštitna rešetka EE0 
Zaštitna rešetka E0E
Zaštitna rešetka EZaštitna rešetka EEE

A: Žičana mreža, 20 × 20 × 1,8 mm, pocinkovani čelik (AG-E)
B: Kvadratna perforirana metalna ploča, 10 x 10 mm, pocinkovani čellik (AG-E)
C: Rešetka sa kosim lopaticama, aluminijum (ALG-E)
D: Rešetka sa kosim lopaticama, aluminijum, dodatno sa žičanom mrežom 20 x 20 x 1,8 mm, pocinkovani čelik (ALG-E)
E: Rešetka sa kosim lopaticama, aluminijum, dodatno sa talasastom žičanom mrežom, 6 x 6 mm, pocinkovani čelik (ALG-E)
Moguća je bilo koja kombinacija

Dopunski uređaji 2

Primena

 • Pokretači otvoreno/zatvoreno za otvaranje i zatvaranje klapni za kontrolu dima, sa automatskim (AA) ili ručnim aktiviranjem (MA).
 • Sa integrisanim krajnjim prekidačima za indikaciju krajnjih položaja
 • Regulacija premošćavanja do 25 minuta
 • Temperatura okoline za normalan rad: -30 do 50 °C, do 95% rv, bez temperatura ispod tačke rose, bez kondenzacije (EN 60730-1)
 • Dva integrisana krajnja prekidača sa beznaponskim kontaktima mogu da pokazuju položaje lamele klapne (OTVORENO i ZATVORENO)
 • Kablovi za povezivanje sa motorom od 24V na sebi imaju konektore, tako da je moguće vrlo brzo izvršiti povezivanje na TROX AS-i i bus sistem.
 • Kablovi za povezivanje sa motorom na 230 V AC na sebi imaju čaure na krajevima žica

Varijante

B24

 • 24 V AC/DC mrežni napon
 • BEN24-ST TR: Obrtni momenat 15 Nm
 • BEE24-ST TR: Obrtni momenat 20 Nm
 • BE24-12-ST TR: Obrtni momenat 40 Nm
   

B230

 • Mrežni napon 230 V AC
 • BEN230 TR: Obrtni momenat 15 Nm
 • BEE230 TR: Obrtni momenat 25 Nm
 • BE230-12 TR: Obrtni momenat 40 Nm
   

B24-SR

 • BEN24-SR: Obrtni momenat 15 Nm
 • BEE24-SR: Obrtni momenat 25 Nm
   

Obrtni momenat koji je potreban za rad klapne za kontrolu dima zavisi od veličine, što je razlog zbog čega nije moguće odabrati bilo koji tip pokretača.


Informacije o ugradnji

 • Za provlačenje električnog priključnog kabla kroz kućište pokretača potrebno je napraviti otvor tačne veličine (Ø max. + 1 mm)
 • Potreban je nosač kabla
 • Detalje u vezi testa za proveru ispravnosti i održavanja možete pronaći u uputstvu za ugradnju i rukovanje.

 

Primeri ožičenja, tehnički podaci

PokretačBEN24-STBEE24-STBE24-ST
Mrežni napon (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Mrežni napon (DC)DC 21,6 – 28,8 V, 50/60 Hz

Potrošnja struje - kada je u funkciji

3 W2,5 W

12 W

Potrošnja struje - kada nije u funkciji

0,1 W

0,5 W

Priključna snaga za veličinu kabla

Imax. 8,2 A pri 5 ms
Obrtni momenat15 Nm25 Nm

40 Nm

Vreme potrebno motoru od jednog krajnjeg položaja do drugog za 90°

< 30 s

Kontakti krajnjih prekidača

2 × EPU
Uklopna struja1 mA – 3 A (0,5 A induktivno), AC 250 V1 mA – 6 A (0,5 A induktivno), AC 250 V
Krajnji prekidač - otvoreno
Krajnji prekidač - zatvoreno80°87°
Priključni kabl - pokretačKabl 1 m, 3 × 0,75 mm², bez halogena

Priključni kabl - krajnji prekidači

Kabl 1 m, 6 × 0,75 mm², bez halogena
IEC klasa zaštiteIII sigurnosni izuzetno nizak napon (SELV)
Stepen zaštite

IP 54

EC usklađenostCE prema 2014/30/EU
Direktiva za električne uređaje niskog napona CE prema 2014/35/EU
Radna temperatura-30 do 55 °C
Težina0,9 kg1,1 kg

2,7 kg

PokretačBEN230 TRBEE230 TRBE230 TR
Mrežni napon (AC)AC 198 – 264 V, 50/60 Hz

Potrošnja struje - kada je u funkciji

4 W3,5 W

8 W

Potrošnja struje - kada nije u funkciji

0,4 W0,5 W

Priključna snaga za veličinu kabla

Imax. 4 A pri 5 msImax. 7,9 A pri 5 ms
Obrtni momenat15 Nm25 Nm

40 Nm

Vreme potrebno motoru od jednog krajnjeg položaja do drugog za 90°

< 30 s

Kontakti krajnjih prekidača

2 × EPU
Uklopna struja1 mA – 3 A (0,5 A induktivno), AC 250 V1 mA – 6 A (0,5 A induktivno), AC 250 V
Krajnji prekidač - otvoreno
Krajnji prekidač - zatvoreno80°87°
Priključni kabl - pokretačKabl 1 m, 3 × 0,75 mm², bez halogena

Priključni kabl - krajnji prekidači

Kabl 1 m, 6 × 0,75 mm², bez halogena
IEC klasa zaštiteII pojačana izolacija
Stepen zaštite

IP 54

EC usklađenostCE prema 2014/30/EU
Direktiva za električne uređaje niskog napona CE prema 2014/35/EU
Radna temperatura-30 do 55 °C-30 do 50 °C
Težina0,9 kg1,1 kg

2,7 kg

PokretačBEN24-SRBEE24-SR
Mrežni napon (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Mrežni napon (DC)DC 21,6 – 28,8 V, 50/60 Hz

Potrošnja struje - kada je u funkciji

3 W

Potrošnja struje - kada nije u funkciji

0,3 W

Priključna snaga za veličinu kabla

Imax. 8,2 A pri 5 ms
Obrtni momenat15 Nm25 Nm
Vreme potrebno motoru od jednog krajnjeg položaja do drugog za 90°

< 30 s

Kontakti krajnjih prekidača

2 × EPU
Uklopna struja1 mA – 3 A (0,5 A induktivno), AC 250 V
Krajnji prekidač - otvoreno
Krajnji prekidač - zatvoreno80°
Priključni kabl - pokretačKabl 1 m, 4 × 0,75 mm², bez halogena

Priključni kabl - krajnji prekidači

Kabl 1 m, 6 × 0,75 mm², bez halogena
IEC klasa zaštiteIII sigurnosni izuzetno nizak napon (SELV)
Stepen zaštite

IP 54

EC usklađenostCE prema 2014/30/EU
Direktiva za električne uređaje niskog napona CE prema 2014/35/EU
Radna temperatura-30 do 55 °C
Težina1,1 kg0,9 kg

Interfejsi do višeg nivoa

TROX sistemi za zaštitu od požara i dima poseduju standardne interfejse za povezivanje sa centralnim sistemom za nadzor i upravljanje. U najjednostavnijem slučaju interfejs se sastoji od diskretnih signalnih kontakata koji povezuju promenljive ulazne i izlazne signale TROX sistema i drugih građevinskih komponenti.


Moduli za upravljanje i komunikaciju, za klapne za kontrolu dima

Ostale karakteristikeB24AB24ASB24AMB24BKNEB24CB230DB24D
Tip modula

AS-EM/EK

AS-EM/SIL2

AS-EM/MBKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-ST
EK2-EU

×

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×

×

Napomena:
Proizvođač je opisane klapne za kontrolu dima, pokretače i module za komunikaciju ispitao na požarnu otpornost kao celine i stoga se mogu koristiti samo u takvim kombinacijama.


B24A – AS-EM/EK

Primena
 • Modul za upravljanje klapnom za kontrolu dima
 • Detekcija položaja klapne OTVORENO i ZATVORENO
 • Aktiviranje pokretača i bez komunikacije sa kontrolerom
 • LED diode za položaje OTVORENO i ZATVORENO; osmatranje grešaka u izvođenju (runtime errors)
 • Integrisani AS-interfejs slave
 • Osmatranje prenosa signala
 • Master se može koristiti za osmatranje vremena potrebnog motoru klapne za dostizanje krajnjeg položaja.
 • Mrežno napajanje modula i pokretača 24 V DC pomoću AS-interfejsa (dvožilno upravljanje)
 • Plug-in povezivanje za Belimo pokretače (fabrički montirani i povezani žicama)


Upotreba


B24A – Montirani na klapnu za kontrolu dima

Šifra proizvoda

AS-EM/EK

Električni pojekat

4 ulaza / 3 izlaza

Funkcija izlaza

PNP tranzistor

Mrežni napon

26,5 – 31,6 V DC

Trenutna potrošnja, uključujući pokretač

450 mAUlazi:


Preklop

DC PNP

Senzor mrežnog napona

AS-i

Opseg napona

18 – 30 V AC

Sa zaštitom od kratkog spoja

Da

Nivo prebacivanja - jak signal 1

10

Ulazni napon visok/nizak

> 7 mA/< 2 mA

Karakteristike ulaza

IEC 61131-2 tip 2Izlazi, PNP:


Galvanski rastavljeni

Ne

Maksimalno opterećenje napona po izlazu

400 mA po izlazu 400 ukupno (od AS-i)


Izlazi, relej:


Galvanski rastavljeni

Da

Maksimalni napon

32 V

Maksimalno trenutno opterećenje

500 mA

Temperatura okoline

-5 do 75 °C

Stepen zaštite, IEC klasa zaštite

IP 42

AS-i profil

S-7.A.E

I/O konfiguracija

7 Hex

ID kod

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AS – AS-EM/SIL2


Primena


 • Modul za upravljanje klapnom za kontrolu dima
 • Detekcija položaja klapne OTVORENO i ZATVORENO
 • Odobreno do SIL2 u skladu sa IEC/EN 61508
 • Integrisani AS-interfejs
 • Osmatranje prenosa signala
 • Master se može koristiti za osmatranje vremena potrebnog motoru klapne za dostizanje krajnjeg položaja.
 • Povezivanje preko klema
 • Mrežno napajanje modula i pokretača 24 V DC pomoću AS-interfejsa (dvožilno upravljanje)
 • Plug-in povezivanje za Belimo pokretače (fabrički montirani i povezani žicama)


Upotreba


B24AS – Montirani na klapnu za kontrolu dima

Šifra proizvoda

AS-EM/SIL2

Mrežni napon

26,5 – 31,6 V DC

Trenutna potrošnja

< 400 mA od AS-i

Maksimalno opterećenje napona po izlazu

340 mA

Maksimalno opterećenje napona po modulu

340 mA

Status LED

AS-i snaga

1 × zeleno

Greška na periferiji (PeripheralFault)

1 × crveno, trepćuće

ComError

1 × crveno, statično

Izlaz Q0

1 × žuto (DO0)

Izlaz Q1

1 × žuto (DO1)

Status inputa LED SI-1

1 × žuto

Stauts inputa LED SI-2

1 × žuto

Status inputa DI0

1 × žuto (DI0)

Status inputa DI1

1 x žuto (DI1)

Status inputa DI2

1 × žuto (DI2)

Binarni inputi

2 izlaza sa tranzistorom (tipični 24 V DC od AS-i, raspon napona 18 – 30 V)

Radna temperatura

-20 do 70 °C

Temperatura skladištenja

-20 do 75 °C

Stepen zaštite, IEC klasa zaštite

IP 54

Materijal kućitšta

Plastika

AS-i profil

S-7.B.E (bezbednost na radu) i S7.A.E (modul motora)

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AM – AS-EM/M

Primena

 • Modul za upravljanje klapnom za kontrolu dima sa CmodFunkcija:
 • Detekcija krajnjih položaja klapne (OTVORENO i ZATVORENO)
 • Vremenski kontrolisana sekcija 13 međupoložaja lamela klapne (ugao otvaranja između 7° – 90°) 
 • Aktiviranje pokretača i bez komunikacije sa kontrolerom
 • Mogućnost podešavanja položaja za stanje nužde (OTVORENO ili ZATVORENO)
 • LED diode za položaje OTVORENO i ZATVORENO; osmatranje grešaka u izvođenju (runtime errors)
 • Integrisani AS-interfejs slave
 • Osmatranje prijema signala
 • Master se može koristiti za osmatranje vremena potrebnog motoru klapne za dostizanje krajnjeg položaja. 
 • Mrežno napajanje modula i pokretača od 24 V DC korišćenjem AS-interfejsa (dvožilna kontrola)
 • Plug-in povezivanje za Belimo pokretače


Upotreba


B24AM – Montirani na klapnu za kontrolu dima

Šifra proizvodaAS-EM/M

Električni pojekat

4 ulaza / 3 izlaza

Funkcija izlaza

PNP tranzistor

Mrežni napon

26,5 – 31,6 V DC

Trenutna potrošnja, uključujući pokretač

450 mA

Ulazi

Preklop

DC PNP

Senzor mrežnog napona

AS-i

Opseg napona

18 – 30 V AC

Sa zaštitom od kratkog spoja

Da

Nivo prebacivanja - jak signal 1

10

Ulazni napon visok/nizak

> 7 mA/< 2 mA

Karakteristike ulaza

IEC 61131-2 tip 2

Izlazi, PNP

Galvanski rastavljeni

Ne

Maksimalno opterećenje napona po izlazu

400 mA po izlazu 400 ukupno (od AS-i)

Izlazi, relej

Galvanski rastavljeni

Da

Maksimalni napon

32 V

Maksimalno trenutno opterećenje

500 mA

Temperatura okoline

-5 do 75 °C

Stepen zaštite, IEC klasa zaštite

IP 42

AS-i profil

S-7.A.E

I/O konfiguracija

7 Hex

ID kod

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24BKNE – Komunikacioni modul


Primena

 • Jedinica za komunikaciju i snabdevanje el. energijom za pokretače od 24 V kod primene za odvođenje dima, status LED dioda, zadržavanje ulaznog kontrolnog signala za klapnu, povezivanje 230 V AC, 1 m kabla, bez halogena


Upotreba

B24BKNE – BKNE230-24 komunikacioni modul

Šifra proizvodaBKNE230-24

Nominalni napon

230 V AC 50/60 Hz

Funkcionalni opseg

198 – 264 V AC

Dimenzionisanje

19 VA (uključujući pokretač)

Potrošnja struje

10 W (uključjući pokretač))

Dužina / poprečni presek

Na pokretaču = 1 m, 3 (6*) × 0,75 mm² (bez halogena)

IEC klasa zaštite

II (zaštitna izolacija)

Temperatura okoline

-30 do 50 °C

Temperatura skladištenja

-40 do 80 °C

Stepen zaštite

IP 54

EC usklađenost

EMC prema 89/336/EEC, 73/23/EEC

Način rada

Tip 1 (EN60730-1)

Klasa softvera

A (EN60730-1)

Održavanje

Bez održavanja

Težina

680 g

B24C – Komunikacioni modul

Primena


 • SLC tehnologija
 • Modul BC 24 se koristi za upravljanje pokretačem klapne
 • Mrežno napajanje i komunikacija se obezbeđuje zamenljivim dvožilnim kablom, sistem SLC24-16B.
 • Termoelektrični mehanizam za aktiviranje i/ili kanalski detektor dima može da se poveže bez dodatnog pribora.


Upotreba


B24C – BC24-G2 komunikacioni modul BV-Control AG

Šifra proizvodaB24C

Nominalni napon

Od upravljačkog modula SLC®

Potrošnja struje

1 W

Veze

Utični konektori, terminali sa zavrtnjima

Napajanje klapne

24 V

Temperatura okoline

-20 do 50 °C

Temperatura skladištenja

-20 do 80 °C

Vlažnost

95% rv, bez kondenzacije

Težina

255 g

B × H × L (Š x V x D)

114 × 153 × 54 mm

Maksimalni impulsni napon

2,5 kV (EN60730-1)

B24D, B230D – Komunikacioni modul

Primena


 • AGNOSYS sistem
 • BRM-F-ST modul se koristi za osmatranje klapni za kontrolu dima i upravljanje njima
 • Do 126 modula se može povezati u topologiju prstena


Upotreba


B24D – AGNOSYS BRM10FST komunikacioni modul
B230D – AGNOSYS BRM10F komunikacioni modul

Šifra proizvodaB24D/B230D

Nominalni napon

18 – 32 V DC (tipično 24 V)

Veze

Utični konektori, terminali sa zavrtnjima

Napajanje klapne

24/230 V AC 24 V DC

Temperatura okoline

0 do 45 °C

Vlažnost

90% rv, bez kondenzacije

Težina

510 g

B × H × L (Š x V x D)

158 × 180 × 65 mm

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Brošure

Sertifikati

Uputstva za rukovanje

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150