00134101_0
EasyConnect start window


00134093_0
EasyConnect volume flow rates


00134103_0
EasyConnect diagram


00134070_0
EasyConnect alarms


00134087_0
EasyConnect control panel


00134101_0
00134093_0
00134103_0
00134070_0
00134087_0

EasyConnect

Za puštanje u rad i dijagnostiku EASYLAB komponenata

Softver za konfiguraciju i dijagnostiku regulatora tipa TCU3 i adapterskih modula TAM

 • Prikaz stvarnih radnih vrednosti
 • Interaktivna navigacija
 • Obimne funkcije dijagnostike i prikaza dijagrama
 • Kreiranje konfiguracijskih protokola i backup datoteka
 • Softver automatski prepoznaje tip regulatora i prikazuje odgovarajuće radne vrednosti i parametre
 • Izbor jezika i izbor jedinice mere za zapreminski protok
 • Priključni kabl i USB adapter su sadržani u obimu isporuke


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Bluetooth adapterski modul BlueCon za bežičnu komunikaciju

Primena

Primena

 • EasyConnect konfiguracijski softver za EASYLAB regulatore TCU3 i adapterske module TAM
 • Koristi se za menjanje konfiguracije regulatora otpadnog vazduha u digestoru, regulatora dovodnog vazduha ili otpadnog vazduha, regulatora diferencijalnog pritiska i adapterskih modula
 • Obimne funkcije za konfiguraciju i puštanje u rad
 • Funkcije za testiranje i dijagnostiku greške
 • Dokumentovanje podešavanja konfiguracije

Posebne odlike

 • Prikaz stvarnih radnih vrednosti
 • Interaktivna navigacija
 • Obimne funkcije dijagnostike i prikaza dijagrama
 • Kreiranje konfiguracijskih protokola i backup datoteka
 • Izbor jezika i izbor jedinice mere za zapreminski protok
 • Priključni kabl i USB adapter su sadržani u obimu isporuke
 • Opcionalni Bluetooth adapterski modul BlueCon za bežičnu komunikaciju

Opis

Varijante

 • CAB: Konfiguracijski softver sa priključnim kablom i USB RS485 (povezivanje kablom)
 • BC: Konfiguracijski softver sa Bluetooth adapterskim modulom BlueCON (bežična komunikacija)

Delovi i karakteristike

 • PC softver
 • Interfejs adapter USB 2.0, RS485, uključujući CD sa drajverima
 • Plug-in kabl
 • PC: 9-pinska D-SUB utičnica; EASYLAB: RJ45
 • Grafički korisnički interfejs (na bazi Windows)
 • Bazirano na Microsoft.Net Framework (sadržano u softverskom paketu)
 • Čarobnjak za puštanje u rad za podešavanje konfiguracije regulatora
 • Pristup parametrima konfiguracije može da bude ograničen (samo čitanje)

Sistemski zahtevi

PC ili notebook

 • Windows XP sa SP3
 • Windows Vista, SP2 ili više
 • Windows 7 32-bit i 64-bit verzije
 • USB ili Bluetooth interfejs
 • Rezolucija ekrana 800 × 600

Licenca

 • Licenca važi za jedan računar
 • Licenca je vezana za hardver (potreban licence key)

Tehničke informacije

 • Order code
EasyConnect diagram 00134103_0
easyconnect

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150