00259472_0
Plenumska kutija kraća o difuzora, centralni položaj, sa bočnim priključkom za vazduh


00260678_0
PL18-2/.../B00/P1-RAL 9010, ugradnja u monolitne plafone


00261783_0
Pričvršćivanje difuzora koji je odvojiv od plenumske kutije


00173268_0
Naizmenično horizontalno istrujavanje


00264335_0
Priključak sa opcionim demperom i opcionom zaptivkom


00259472_0
00260678_0
00261783_0
00173268_0
00264335_0

PureLine18

Izuzetno uzani difuzor, dostupan u brojnim izvedbama, podesan za mnoge različite načine ugradnje

Linijski difuzori sa difuzorom širine 18 mm (nominalna širina) i podesivim usmerivačima vazduha

 • Nominalna dužina 600 – 2000 mm (dužina usmerivača vazduha 100 mm), 1 ili 2 šlica
 • Opseg zapreminskog protoka 5 – 84 l/s ili 17 – 302 m³/h
 • Pojedinačno podesivi usmerivači vazduha za horizontalno i vertikalno ili istrujavanje pod uglom
 • Istrujavanja na jednu strani ili naizmenično istrujavanja ispunjava specifične zahteve projekta
 • Jednoobrazna istrujna slika smanjuje prljanje plafona koje nastaje usled indukovanja vazduha u prostoriji
 • Usmerivači vazduha na sebi imaju žljebove kojima je omogućeno precizno podešavanje


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Privlačnog su izgleda zahvaljujući profilima od ekstrudiranog aluminijuma, koji mogu biti eloksirani ili praškasto bojeni
 • Simetričan ili asimetričan položaj plenumske kutije
 • Plenumska kutija sa izolacijom
 • Pločasti ili ugaoni završni elemnti, ugaone sekcije
 • Različit izgled zahvaljujući mogućnosti izbora crnih, sivih ili belih usmerivača vazduha

Primena

Primena

 • Linijski difuzori tip PureLine18 se koristie kao elementi za ubacivanje ili izvlačenje vazduha u zonama komfora
 • Izuzetno neupadljiv difuzor zahvaljujući svom uzanom dizajnu
 • Ugradnja u spuštene plafone
 • Za prostorije visine do 4 m (donja ivica spuštenog plafona)
 • Za spuštene tavanice; pogodni za ograničen prostor iznad spuštenog plafona, zahvaljujući niskoj konstrukciji plenumske kutije
 • Pogodni za kontinuirano linijsko postavljanje
 • Podesivi usmerivači vazduha omogućavaju horizontalno i vertikalno, kao i istrujavanje pod uglom
 • Sistemi mešovitog vazduha sa istrujavanjem na jednu stranu ili sa naizmeničnim istrujavanjem, sa mogućnošću prilagođavanja strukturi zgrade
 • Visok stepen indukcije rezultira smanjenjem temperatirnih razlika i brzine vazduha (izvedba za ubacivanje vazduha)
 • Za sisteme promenljivog i konstantnog protoka
 • Za razlike između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji od -10 do 10K

Posebne odlike

 • Jednoobrazna istrujna slika smanjuje prljanje plafona koje nastaje usled indukovanja vazduha u prostoriji
 • Horizontalno, vertikalno ili istrujavanje pod uglom pomoću podesivih usmerivača vazduha
 • Komforna klima u prostorijama zahvaljujući visokom stepenu indukcije i brzom smanjenju temperaturnih razlika i brzina vazduha
 • Izgled koji govori o vrhunskom kvalitetu zahvaljujući eloksiranim (E6-C-0) ili praškasto bojenim (RAL CLASSOC boje) profilima od ekstrudiranog aluminijuma
 • Difuzor je optimizovan za maksimalne protoke i nizak nivo buke
 • Pogodni za kontinuirano linijsko postavljanje

Nominalne veličine

 • LN: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
 • Difuzor se izrađuje i u međuveličinama

Primena

 • Linijski difuzori tip PureLine18 se koristie kao elementi za ubacivanje ili izvlačenje vazduha u zonama komfora
 • Izuzetno neupadljiv difuzor zahvaljujući svom uzanom dizajnu
 • Ugradnja u spuštene plafone
 • Za prostorije visine do 4 m (donja ivica spuštenog plafona)
 • Za spuštene tavanice; pogodni za ograničen prostor iznad spuštenog plafona, zahvaljujući niskoj konstrukciji plenumske kutije
 • Pogodni za kontinuirano linijsko postavljanje
 • Podesivi usmerivači vazduha omogućavaju horizontalno i vertikalno, kao i istrujavanje pod uglom
 • Sistemi mešovitog vazduha sa istrujavanjem na jednu stranu ili sa naizmeničnim istrujavanjem, sa mogućnošću prilagođavanja strukturi zgrade
 • Visok stepen indukcije rezultira smanjenjem temperatirnih razlika i brzine vazduha (izvedba za ubacivanje vazduha)
 • Za sisteme promenljivog i konstantnog protoka
 • Za razlike između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji od -10 do 10K

Posebne odlike

 • Jednoobrazna istrujna slika smanjuje prljanje plafona koje nastaje usled indukovanja vazduha u prostoriji
 • Horizontalno, vertikalno ili istrujavanje pod uglom pomoću podesivih usmerivača vazduha
 • Komforna klima u prostorijama zahvaljujući visokom stepenu indukcije i brzom smanjenju temperaturnih razlika i brzina vazduha
 • Izgled koji govori o vrhunskom kvalitetu zahvaljujući eloksiranim (E6-C-0) ili praškasto bojenim (RAL CLASSOC boje) profilima od ekstrudiranog aluminijuma
 • Difuzor je optimizovan za maksimalne protoke i nizak nivo buke
 • Pogodni za kontinuirano linijsko postavljanje

Nominalne veličine

 • LN: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
 • Difuzor se izrađuje i u međuveličinama

Opis

Varijante

 • PL18-*: 1 ili 2 šlica
 • PL18-*-DF: difuzor sa žabicama za pričvršćivanje
 • PL18-*-DS: difuzor sa proširenom ivicom (B00) i pričvršćivanjem zavrtnjima
 • PL18-*-PB: plenumska kutija za pričvišćivanje zavrtnjima
 • PL18-*-PF: difuzor i plenumska kutija; difuzor nije odvojiv od plenumske kutije
 • PL18-*-SF: difuzor i plenumska kutija; difuzor je odvojiv od plenumske kutije
 • PL18-*-CS: ugaoni profil


Položaj plenumske kutije na difuzoru

 • Centralni položaj
 • Na levoj strani (LE)
 • Na desnoj strani (RI)


Varijante plenumske kutije

 • Simetričan položaj plenumske kutije, bočni priključak za vazduh (HS)
 • Simetričan položaj plenumske kutije, gornji priključak za vazduh (VS)
 • Asimetričan položaj plenumske kutije, bočni priključak za vazduh (HA)

Konstrukcija

Završna obrada difuzora

 • Eloksirano, E6-C-0, prirodna boja aluminijuma
 • PP1: praškasto bojenje RAL 9010, čisto bela, stepen sjaja 50 %
 • P1: Praškasto bojenje RAL 9006, beli aluminijum, stepen sjaja 30 %
 • P1: Praškasto bojenje u bilo koju drugu RAL CLASSIC boju, stepen sjaja 70 %

Dodaci

 • D: Demper za balansiranje zapreminskog protoka
 • LS: Zaptivka
 • L: Unutršnja izolacija
 • EP: Dva pločasta završna elementa
 • EA: Dva ugaona završna elementa


Na pojedinačnim difuzorima su fabrički montirani pločasti ili ugaoni završni elementi

Dodaci

 • EP: Dva pločasta završna elementa
 • EA: Dva ugaona završna elementa


Ukoliko se linijski difuzori na objektu postavljaju linearno, potrebno je odvojeno poručiti pločaste i ugaone elemente i ugraditi ih na objektu.

Konstrukcijske karakteristike

 • Priključna prirubnica pogodna za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180
 • 4 tačke vešanja za ugradnju na licu mesta (obaveza drugih)
 • Ručno podesivi usmerivači vazduha imaju na sebi žljebove koji olakšavaju podešavanje elemenata i zabrvljuju ih u željenom položaju
 • Priključci sa žljebovima za zaptivku (ukoliko je poručena zaptivka kao dodatak)
 • Difuzor u veličinama od 600 do 2000 mm; mogućnost naručivanja u koracima od 1 mm
 • Plenumske kutije su dostupne samo u nominalnim dužinama

Materijali i površine

 • Difuzori su izrađeni od ekstrudiranih aluminijumskih profila
 • Usmerivači vazduha su izrađeni od ABS plastike koja je vatrootporna: UL94, V-0
 • Plenumska kutija je izrađena od pocinkovanog čeličnog lima
 • Pločasti i ugaoni završni elementi su izrađeni od aluminijuma
 • Zaptivka je izrađena od gume
 • Izolacija je izrađena od minerlne vuna sa vinilskom penom sa zatvorenom ćelijama
 • Difuzor sa završnom obradom eloksiranja u prirodnu boju aluminijuma E6-C-0
 • P1: Praškasto obojeno, RAL CLASSIC boja
 • Usmerivači vazduha približno RAL 9005, crni
 • G: Usmerivači vazduha približno RAL 9006, sivi
 • W: Usmerivači vazduha približno RAL 9010, beli


Mineralna vuna

 • Na mestima gde mineralna vuna dolazi u dodir sa vazduhom, kaširana je staklenim vlaknima u cilju zaštite od habanja usled brzina vazduha, koje dostižu i 20 m/s
 • U skladu sa EN 13501, požarna klasa A1, nezapaljiva
 • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
 • Biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EZ
 • Inertna na razvoj gljivica i bakterija

Standardi i smernice

 • Nivo zvučne snage buke koju generiše vazduh meren je u skladu sa EN ISO 5135.

Održavanje

 • Ne zahteva održavanje, pošto konstrukcija i materijali nisu podložni habanju
 • Kontrola i čišćenje u skladu sa VDI 6022

Varijante

 • PL18-*: 1 ili 2 šlica
 • PL18-*-DF: difuzor sa žabicama za pričvršćivanje
 • PL18-*-DS: difuzor sa proširenom ivicom (B00) i pričvršćivanjem zavrtnjima
 • PL18-*-PB: plenumska kutija za pričvišćivanje zavrtnjima
 • PL18-*-PF: difuzor i plenumska kutija; difuzor nije odvojiv od plenumske kutije
 • PL18-*-SF: difuzor i plenumska kutija; difuzor je odvojiv od plenumske kutije
 • PL18-*-CS: ugaoni profil


Položaj plenumske kutije na difuzoru

 • Centralni položaj
 • Na levoj strani (LE)
 • Na desnoj strani (RI)


Varijante plenumske kutije

 • Simetričan položaj plenumske kutije, bočni priključak za vazduh (HS)
 • Simetričan položaj plenumske kutije, gornji priključak za vazduh (VS)
 • Asimetričan položaj plenumske kutije, bočni priključak za vazduh (HA)

Konstrukcija

Završna obrada difuzora

 • Eloksirano, E6-C-0, prirodna boja aluminijuma
 • PP1: praškasto bojenje RAL 9010, čisto bela, stepen sjaja 50 %
 • P1: Praškasto bojenje RAL 9006, beli aluminijum, stepen sjaja 30 %
 • P1: Praškasto bojenje u bilo koju drugu RAL CLASSIC boju, stepen sjaja 70 %

Dodaci

 • D: Demper za balansiranje zapreminskog protoka
 • LS: Zaptivka
 • L: Unutršnja izolacija
 • EP: Dva pločasta završna elementa
 • EA: Dva ugaona završna elementa


Na pojedinačnim difuzorima su fabrički montirani pločasti ili ugaoni završni elementi

Dodaci

 • EP: Dva pločasta završna elementa
 • EA: Dva ugaona završna elementa


Ukoliko se linijski difuzori na objektu postavljaju linearno, potrebno je odvojeno poručiti pločaste i ugaone elemente i ugraditi ih na objektu.

Konstrukcijske karakteristike

 • Priključna prirubnica pogodna za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180
 • 4 tačke vešanja za ugradnju na licu mesta (obaveza drugih)
 • Ručno podesivi usmerivači vazduha imaju na sebi žljebove koji olakšavaju podešavanje elemenata i zabrvljuju ih u željenom položaju
 • Priključci sa žljebovima za zaptivku (ukoliko je poručena zaptivka kao dodatak)
 • Difuzor u veličinama od 600 do 2000 mm; mogućnost naručivanja u koracima od 1 mm
 • Plenumske kutije su dostupne samo u nominalnim dužinama

Materijali i površine

 • Difuzori su izrađeni od ekstrudiranih aluminijumskih profila
 • Usmerivači vazduha su izrađeni od ABS plastike koja je vatrootporna: UL94, V-0
 • Plenumska kutija je izrađena od pocinkovanog čeličnog lima
 • Pločasti i ugaoni završni elementi su izrađeni od aluminijuma
 • Zaptivka je izrađena od gume
 • Izolacija je izrađena od minerlne vuna sa vinilskom penom sa zatvorenom ćelijama
 • Difuzor sa završnom obradom eloksiranja u prirodnu boju aluminijuma E6-C-0
 • P1: Praškasto obojeno, RAL CLASSIC boja
 • Usmerivači vazduha približno RAL 9005, crni
 • G: Usmerivači vazduha približno RAL 9006, sivi
 • W: Usmerivači vazduha približno RAL 9010, beli


Mineralna vuna

 • Na mestima gde mineralna vuna dolazi u dodir sa vazduhom, kaširana je staklenim vlaknima u cilju zaštite od habanja usled brzina vazduha, koje dostižu i 20 m/s
 • U skladu sa EN 13501, požarna klasa A1, nezapaljiva
 • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
 • Biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EZ
 • Inertna na razvoj gljivica i bakterija

Standardi i smernice

 • Nivo zvučne snage buke koju generiše vazduh meren je u skladu sa EN ISO 5135.

Održavanje

 • Ne zahteva održavanje, pošto konstrukcija i materijali nisu podložni habanju
 • Kontrola i čišćenje u skladu sa VDI 6022

Tehničke informacije

Funkcija, Tehnički podaci, Brzi izbor, Opis proizvoda, Šifra za naručivanje

 • Funkcija
 • Tehnički podaci
 • Brzi izbor
 • Opis proizvoda
 • Šifra za naručivanje

Opis rada

Linijski difuzori usmeravaju vazduh iz sistema ventilacije u prostoriju, bilo horizontalno, bilo vertikalno ili pod uglom.

Vazdušni mlaz indukuje velike količine vazduh u prostoriji, pri čemu vrlo brzo smanjuje brzinu vazduha i temperaturnu razliku između vazduha koji se ubacuje i vazduha u prostoriji.

Kao rezultat toga postiže se mešoviti tip venitlacije u zonama komforma, sa dobrom ventilacijom čitavog prostora, gde u zoni boravka postoji vrlo mala turbulencija.

Linijski difuzori PureLine 18 su fabrički opremljeni ručno podesivim usmerivačima vazduha.

Istrujna slika se može podešavati tako da odgovara različitim zahtevima.

Istrujavanje se vrši na jednu stranu ili horizontalno naizmenično.

Ostale istrujne slike: režim grejanja sa vertikalnim istrujavanjem; istrujavanje pod uglom.

Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji može da se kreće između -10 do +10 K.

Demper (opcija) olakšava balansiranje zapreminskog protoka prilikom puštanja u rad.

Kako bi se postigao estetski dopadljiv, jednoobrazan izgled, linijski difuzori PureLine 18 mogu da se koriste i za izvlačenje vazduha.

Opis rada

Linijski difuzori usmeravaju vazduh iz sistema ventilacije u prostoriju, bilo horizontalno, bilo vertikalno ili pod uglom.

Vazdušni mlaz indukuje velike količine vazduh u prostoriji, pri čemu vrlo brzo smanjuje brzinu vazduha i temperaturnu razliku između vazduha koji se ubacuje i vazduha u prostoriji.

Kao rezultat toga postiže se mešoviti tip venitlacije u zonama komforma, sa dobrom ventilacijom čitavog prostora, gde u zoni boravka postoji vrlo mala turbulencija.

Linijski difuzori PureLine 18 su fabrički opremljeni ručno podesivim usmerivačima vazduha.

Istrujna slika se može podešavati tako da odgovara različitim zahtevima.

Istrujavanje se vrši na jednu stranu ili horizontalno naizmenično.

Ostale istrujne slike: režim grejanja sa vertikalnim istrujavanjem; istrujavanje pod uglom.

Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji može da se kreće između -10 do +10 K.

Demper (opcija) olakšava balansiranje zapreminskog protoka prilikom puštanja u rad.

Kako bi se postigao estetski dopadljiv, jednoobrazan izgled, linijski difuzori PureLine 18 mogu da se koriste i za izvlačenje vazduha.

trox_blau20

Nominalna dužina

600 – 2000 mm, u koracima od po 100 mm

trox_blau20

Broj šliceva

1 ili 2

trox_blau20

Minimalni protok, sa ∆tz = –10 K

5 l/s ili 17 m³/h

trox_blau20

Maksimalni protok, sa LWA ≅ 50 dB(A)

84 l/s ili 302 m³/h

trox_blau20

Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji

–10 do +10 K

Nominalna dužina

600 – 2000 mm, u koracima od po 100 mm

Broj šliceva

1 ili 2

Minimalni protok, sa ∆tz = –10 K

5 l/s ili 17 m³/h

Maksimalni protok, sa LWA ≅ 50 dB(A)

84 l/s ili 302 m³/h

Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji

–10 do +10 K


Tabele za brzi izbor daju dobar pregled protoka, kao i odgovarajućih nivoa zvučne snage i diferencijalnih pritisaka.

Tačne vrednosti za sve parametre se mogu odrediti pomoću našeg programa za izbor i projektaovanjej Easy Product Finder.

Do nominalne dužine 1200 mm sve veličine imaju jedan priključak za vazduh, a od dužine 1300 mm, potrebno je predvideti dva priključka.

Tabele za brzi izbor daju dobar pregled protoka, kao i odgovarajućih nivoa zvučne snage i diferencijalnih pritisaka.

Tačne vrednosti za sve parametre se mogu odrediti pomoću našeg programa za izbor i projektaovanjej Easy Product Finder.

Do nominalne dužine 1200 mm sve veličine imaju jedan priključak za vazduh, a od dužine 1300 mm, potrebno je predvideti dva priključka.

PL18-1, ubacivanje vazduha, naizmenično horizontalno istrujavanje, nivo zvučnog pritiska i ukupan diferencijalni pritisak trox_blau20 Nominalna dužina V V Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) trox_blau20 Nominalna dužina V V 45° 45° 45° 45° 90° 90° 90° 90° trox_blau20 Nominalna dužina V V D = 78 D = 78 D = 98 D = 98 D = 78 D = 78 D = 98 D = 98 D = 78 D = 78 D = 98 D = 98 trox_blau20 Nominalna dužina V V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA trox_blau20 Nominalna dužina l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) trox_blau20

600

5

17

4

<15

3

<15

5

<15

4

<15

8

<15

5

<15

trox_blau20

600

10

38

15

29

14

26

21

29

16

26

35

29

22

26

trox_blau20

600

16

58

34

40

31

38

49

41

37

38

81

41

50

38

trox_blau20

600

22

78

62

49

57

46

88

49

67

46

148

49

91

46

trox_blau20

700

6

20

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

10

<15

6

<15

trox_blau20

700

12

42

14

29

13

26

22

29

16

26

39

30

23

27

trox_blau20

700

18

63

32

40

28

38

49

41

35

38

89

41

51

38

trox_blau20

700

24

85

57

48

51

46

88

49

63

46

159

49

91

46

trox_blau20

800

6

23

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

trox_blau20

800

13

46

14

29

12

27

23

30

16

27

44

30

24

27

trox_blau20

800

19

69

31

40

27

38

51

41

35

38

98

41

54

38

trox_blau20

800

26

92

54

48

47

46

91

49

61

46

173

49

94

46

trox_blau20

900

7

26

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

14

<15

7

<15

trox_blau20

900

14

50

14

30

12

27

25

30

16

27

50

31

26

28

trox_blau20

900

21

75

30

41

25

38

54

41

35

38

109

41

57

38

trox_blau20

900

28

99

52

48

44

46

95

49

61

46

190

49

99

46

trox_blau20

1000

8

29

4

<15

4

<15

8

<15

5

<15

16

<15

8

<15

trox_blau20

1000

15

54

14

30

11

27

27

30

17

28

56

31

28

28

trox_blau20

1000

22

80

29

41

24

38

57

41

35

38

119

41

60

38

trox_blau20

1000

29

105

51

48

41

45

99

49

60

46

206

49

104

46

trox_blau20

1100

9

32

5

<15

4

<15

9

<15

6

<15

19

<15

10

<15

trox_blau20

1100

16

58

14

30

11

28

29

31

17

28

62

31

30

28

trox_blau20

1100

24

85

29

41

23

38

60

41

36

38

130

42

64

38

trox_blau20

1100

31

111

50

48

39

45

104

49

61

46

224

49

109

46

trox_blau20

1200

10

35

5

<15

4

<15

10

15

6

<15

22

16

11

<15

trox_blau20

1200

17

62

14

31

11

28

31

31

18

28

69

32

33

29

trox_blau20

1200

25

90

29

41

23

38

64

41

37

38

143

42

68

39

trox_blau20

1200

33

117

50

48

38

45

109

49

62

46

243

49

115

46

trox_blau20

1300

11

38

5

16

4

<15

11

16

6

<15

25

17

12

<15

trox_blau20

1300

18

66

15

31

11

28

34

32

19

29

77

32

36

29

trox_blau20

1300

26

95

30

41

22

38

69

41

38

38

156

42

73

39

trox_blau20

1300

34

123

50

48

37

45

116

49

64

46

263

49

123

46

trox_blau20

1400

11

41

6

16

4

<15

13

17

7

<15

29

17

13

<15

trox_blau20

1400

19

70

15

31

11

28

36

32

20

29

84

32

39

29

trox_blau20

1400

27

99

30

41

22

38

73

41

39

38

168

42

77

39

trox_blau20

1400

36

128

50

48

36

45

121

49

65

46

281

49

129

46

trox_blau20

1500

12

44

6

17

4

<15

14

18

8

<15

33

18

15

15

trox_blau20

1500

20

74

16

32

11

29

40

32

21

29

93

33

42

30

trox_blau20

1500

29

104

31

41

22

38

78

42

41

39

183

42

83

39

trox_blau20

1500

37

134

51

48

36

45

129

49

67

46

304

49

137

46

trox_blau20

1600

13

47

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

trox_blau20

1600

24

86

12

30

11

28

20

31

14

28

38

31

21

28

trox_blau20

1600

35

125

25

41

22

38

42

41

29

38

80

41

44

39

trox_blau20

1600

46

164

43

48

37

46

72

49

49

46

138

49

75

46

trox_blau20

1700

14

49

4

<15

3

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

trox_blau20

1700

25

90

12

31

10

28

21

31

14

28

40

31

22

28

trox_blau20

1700

36

130

25

41

21

38

43

41

28

38

84

42

45

39

trox_blau20

1700

47

170

42

48

36

46

74

49

48

46

144

49

77

46

trox_blau20

1800

15

52

4

<15

4

<15

7

15

5

<15

14

16

7

<15

trox_blau20

1800

26

94

12

31

10

28

22

31

14

28

43

32

23

29

trox_blau20

1800

37

135

25

41

21

38

44

41

29

38

89

42

46

39

trox_blau20

1800

49

176

41

48

35

46

75

49

48

46

151

49

79

46

trox_blau20

1900

15

55

4

15

4

<15

8

16

5

<15

15

16

8

<15

trox_blau20

1900

27

98

12

31

10

28

22

31

14

29

46

32

24

29

trox_blau20

1900

39

140

24

41

20

38

46

41

29

38

93

42

48

39

trox_blau20

1900

51

182

41

48

34

46

77

49

48

46

158

49

81

46

trox_blau20

2000

16

58

4

16

4

<15

8

16

5

<15

16

17

8

<15

trox_blau20

2000

28

101

12

31

10

28

23

32

14

29

48

32

24

29

trox_blau20

2000

40

144

24

41

20

38

47

41

29

38

97

42

49

39

trox_blau20

2000

52

187

40

48

33

45

78

49

48

46

164

49

82

46

PL18-2, ubacivanje vazduha, naizmenično horizontalno istrujavanje, nivo zvučnog pritiska i ukupan diferencijalni pritisak trox_blau20 Nominalna dužina V V Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) Položaj dempera (regulacione lamele) trox_blau20 Nominalna dužina V V 45° 45° 45° 45° 90° 90° 90° 90° trox_blau20 Nominalna dužina V V D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 trox_blau20 Nominalna dužina V V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA trox_blau20 Nominalna dužina l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) trox_blau20

600

10

35

4

<15

4

<15

6

<15

4

<15

11

<15

6

<15

trox_blau20

600

19

67

13

28

11

26

21

29

15

26

37

30

21

27

trox_blau20

600

27

98

28

39

24

36

46

40

31

37

81

41

46

38

trox_blau20

600

36

130

49

47

42

44

79

48

54

45

141

49

79

45

trox_blau20

700

11

41

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

trox_blau20

700

21

74

13

29

11

26

23

30

15

27

43

31

23

27

trox_blau20

700

30

108

27

39

22

36

48

40

31

37

90

41

48

38

trox_blau20

700

39

141

46

47

38

44

82

48

52

44

155

49

82

45

trox_blau20

800

13

47

5

<15

4

<15

9

<15

5

<15

16

16

9

<15

trox_blau20

800

23

81

13

29

11

26

25

31

15

27

49

32

25

28

trox_blau20

800

32

116

26

39

21

36

51

40

31

37

100

42

51

38

trox_blau20

800

42

151

44

47

35

43

85

48

51

44

169

49

85

45

trox_blau20

900

15

52

5

15

4

<15

10

16

6

<15

20

18

10

<15

trox_blau20

900

25

89

14

30

10

27

28

31

16

27

56

32

28

28

trox_blau20

900

35

125

26

39

20

36

54

41

31

37

111

42

54

38

trox_blau20

900

45

161

44

46

33

43

90

48

52

44

185

49

90

45

trox_blau20

1000

16

58

6

16

4

<15

12

18

7

<15

24

19

12

15

trox_blau20

1000

27

95

14

30

10

27

30

32

17

28

64

33

30

29

trox_blau20

1000

37

133

27

39

19

36

58

41

32

37

123

42

58

38

trox_blau20

1000

47

170

43

46

31

43

95

48

52

44

201

49

95

45

trox_blau20

1100

18

64

6

18

4

<15

13

19

7

15

28

20

13

16

trox_blau20

1100

28

102

14

31

10

27

33

32

18

28

71

34

33

29

trox_blau20

1100

39

140

27

39

19

36

62

41

33

37

134

42

62

38

trox_blau20

1100

49

178

43

46

30

43

100

48

53

44

216

49

100

45

trox_blau20

1200

19

70

7

19

5

15

15

20

8

16

33

22

15

18

trox_blau20

1200

30

109

15

31

10

28

36

33

19

29

79

34

36

30

trox_blau20

1200

41

147

27

40

18

36

66

41

34

37

146

43

66

38

trox_blau20

1200

52

186

43

46

29

43

105

48

54

44

232

49

105

45

trox_blau20

1300

21

76

7

20

5

16

17

21

9

17

38

23

17

19

trox_blau20

1300

32

115

16

31

10

28

40

33

20

29

88

35

39

30

trox_blau20

1300

43

155

28

40

18

36

71

41

36

37

158

43

71

39

trox_blau20

1300

54

194

44

46

29

43

112

48

56

44

249

49

111

45

trox_blau20

1400

23

81

8

21

5

17

20

22

10

18

44

24

20

20

trox_blau20

1400

34

121

17

32

11

28

43

33

21

30

97

35

43

31

trox_blau20

1400

45

161

29

40

18

36

75

41

37

37

170

43

75

39

trox_blau20

1400

56

201

45

46

28

42

117

48

57

44

265

49

117

45

trox_blau20

1500

24

87

8

22

5

18

22

23

11

19

50

25

22

21

trox_blau20

1500

35

128

17

32

11

29

47

34

22

30

106

35

46

31

trox_blau20

1500

47

168

30

40

18

36

80

42

39

38

183

43

80

39

trox_blau20

1500

58

208

46

46

28

42

123

48

59

44

281

49

123

45

trox_blau20

1600

26

93

5

17

4

<15

9

18

5

<15

16

19

9

15

trox_blau20

1600

42

152

12

31

9

28

22

32

13

28

43

33

22

29

trox_blau20

1600

59

211

22

40

17

37

42

41

25

37

83

42

42

38

trox_blau20

1600

75

270

36

47

28

44

68

48

41

44

135

49

68

45

trox_blau20

1700

27

99

5

18

4

<15

9

19

6

15

18

20

9

16

trox_blau20

1700

44

159

12

31

9

28

23

32

14

28

46

33

23

29

trox_blau20

1700

61

218

22

40

17

37

43

41

25

37

87

42

43

38

trox_blau20

1700

77

278

35

46

27

43

70

48

41

44

140

49

69

45

trox_blau20

1800

29

105

5

18

4

15

10

20

6

16

20

21

10

17

trox_blau20

1800

46

165

12

31

9

28

24

32

14

29

49

34

24

30

trox_blau20

1800

63

226

22

40

17

37

45

41

26

37

92

42

45

38

trox_blau20

1800

80

287

35

46

26

43

72

48

41

44

147

49

72

45

trox_blau20

1900

31

111

5

19

4

16

11

20

6

17

22

22

11

18

trox_blau20

1900

48

172

12

31

9

28

25

33

14

29

52

34

25

30

trox_blau20

1900

65

234

22

40

16

37

46

41

26

38

96

43

46

39

trox_blau20

1900

82

295

35

46

26

43

74

48

41

44

153

49

73

45

trox_blau20

2000

32

116

6

20

4

16

12

21

7

17

24

22

12

18

trox_blau20

2000

50

178

12

32

9

28

26

33

15

29

56

34

26

30

trox_blau20

2000

67

240

22

40

16

37

48

41

26

38

100

43

48

39

trox_blau20

2000

84

302

34

46

25

43

75

48

41

44

159

49

75

45

PL18-1, ubacivanje vazduha, naizmenično horizontalno istrujavanje, nivo zvučnog pritiska i ukupan diferencijalni pritisak

Nominalna dužina V Položaj dempera (regulacione lamele)
Nominalna dužina V 45° 90°
Nominalna dužina V D = 78 D = 98 D = 78 D = 98 D = 78 D = 98
Nominalna dužina V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Nominalna dužina l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

5

17

4

<15

3

<15

5

<15

4

<15

8

<15

5

<15

600

10

38

15

29

14

26

21

29

16

26

35

29

22

26

600

16

58

34

40

31

38

49

41

37

38

81

41

50

38

600

22

78

62

49

57

46

88

49

67

46

148

49

91

46

700

6

20

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

10

<15

6

<15

700

12

42

14

29

13

26

22

29

16

26

39

30

23

27

700

18

63

32

40

28

38

49

41

35

38

89

41

51

38

700

24

85

57

48

51

46

88

49

63

46

159

49

91

46

800

6

23

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

800

13

46

14

29

12

27

23

30

16

27

44

30

24

27

800

19

69

31

40

27

38

51

41

35

38

98

41

54

38

800

26

92

54

48

47

46

91

49

61

46

173

49

94

46

900

7

26

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

14

<15

7

<15

900

14

50

14

30

12

27

25

30

16

27

50

31

26

28

900

21

75

30

41

25

38

54

41

35

38

109

41

57

38

900

28

99

52

48

44

46

95

49

61

46

190

49

99

46

1000

8

29

4

<15

4

<15

8

<15

5

<15

16

<15

8

<15

1000

15

54

14

30

11

27

27

30

17

28

56

31

28

28

1000

22

80

29

41

24

38

57

41

35

38

119

41

60

38

1000

29

105

51

48

41

45

99

49

60

46

206

49

104

46

1100

9

32

5

<15

4

<15

9

<15

6

<15

19

<15

10

<15

1100

16

58

14

30

11

28

29

31

17

28

62

31

30

28

1100

24

85

29

41

23

38

60

41

36

38

130

42

64

38

1100

31

111

50

48

39

45

104

49

61

46

224

49

109

46

1200

10

35

5

<15

4

<15

10

15

6

<15

22

16

11

<15

1200

17

62

14

31

11

28

31

31

18

28

69

32

33

29

1200

25

90

29

41

23

38

64

41

37

38

143

42

68

39

1200

33

117

50

48

38

45

109

49

62

46

243

49

115

46

1300

11

38

5

16

4

<15

11

16

6

<15

25

17

12

<15

1300

18

66

15

31

11

28

34

32

19

29

77

32

36

29

1300

26

95

30

41

22

38

69

41

38

38

156

42

73

39

1300

34

123

50

48

37

45

116

49

64

46

263

49

123

46

1400

11

41

6

16

4

<15

13

17

7

<15

29

17

13

<15

1400

19

70

15

31

11

28

36

32

20

29

84

32

39

29

1400

27

99

30

41

22

38

73

41

39

38

168

42

77

39

1400

36

128

50

48

36

45

121

49

65

46

281

49

129

46

1500

12

44

6

17

4

<15

14

18

8

<15

33

18

15

15

1500

20

74

16

32

11

29

40

32

21

29

93

33

42

30

1500

29

104

31

41

22

38

78

42

41

39

183

42

83

39

1500

37

134

51

48

36

45

129

49

67

46

304

49

137

46

1600

13

47

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

1600

24

86

12

30

11

28

20

31

14

28

38

31

21

28

1600

35

125

25

41

22

38

42

41

29

38

80

41

44

39

1600

46

164

43

48

37

46

72

49

49

46

138

49

75

46

1700

14

49

4

<15

3

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

1700

25

90

12

31

10

28

21

31

14

28

40

31

22

28

1700

36

130

25

41

21

38

43

41

28

38

84

42

45

39

1700

47

170

42

48

36

46

74

49

48

46

144

49

77

46

1800

15

52

4

<15

4

<15

7

15

5

<15

14

16

7

<15

1800

26

94

12

31

10

28

22

31

14

28

43

32

23

29

1800

37

135

25

41

21

38

44

41

29

38

89

42

46

39

1800

49

176

41

48

35

46

75

49

48

46

151

49

79

46

1900

15

55

4

15

4

<15

8

16

5

<15

15

16

8

<15

1900

27

98

12

31

10

28

22

31

14

29

46

32

24

29

1900

39

140

24

41

20

38

46

41

29

38

93

42

48

39

1900

51

182

41

48

34

46

77

49

48

46

158

49

81

46

2000

16

58

4

16

4

<15

8

16

5

<15

16

17

8

<15

2000

28

101

12

31

10

28

23

32

14

29

48

32

24

29

2000

40

144

24

41

20

38

47

41

29

38

97

42

49

39

2000

52

187

40

48

33

45

78

49

48

46

164

49

82

46


PL18-2, ubacivanje vazduha, naizmenično horizontalno istrujavanje, nivo zvučnog pritiska i ukupan diferencijalni pritisak

Nominalna dužina V Položaj dempera (regulacione lamele)
Nominalna dužina V 45° 90°
Nominalna dužina V D = 98 D = 123 D = 98 D = 123 D = 98 D = 123
Nominalna dužina V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Nominalna dužina l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

10

35

4

<15

4

<15

6

<15

4

<15

11

<15

6

<15

600

19

67

13

28

11

26

21

29

15

26

37

30

21

27

600

27

98

28

39

24

36

46

40

31

37

81

41

46

38

600

36

130

49

47

42

44

79

48

54

45

141

49

79

45

700

11

41

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

700

21

74

13

29

11

26

23

30

15

27

43

31

23

27

700

30

108

27

39

22

36

48

40

31

37

90

41

48

38

700

39

141

46

47

38

44

82

48

52

44

155

49

82

45

800

13

47

5

<15

4

<15

9

<15

5

<15

16

16

9

<15

800

23

81

13

29

11

26

25

31

15

27

49

32

25

28

800

32

116

26

39

21

36

51

40

31

37

100

42

51

38

800

42

151

44

47

35

43

85

48

51

44

169

49

85

45

900

15

52

5

15

4

<15

10

16

6

<15

20

18

10

<15

900

25

89

14

30

10

27

28

31

16

27

56

32

28

28

900

35

125

26

39

20

36

54

41

31

37

111

42

54

38

900

45

161

44

46

33

43

90

48

52

44

185

49

90

45

1000

16

58

6

16

4

<15

12

18

7

<15

24

19

12

15

1000

27

95

14

30

10

27

30

32

17

28

64

33

30

29

1000

37

133

27

39

19

36

58

41

32

37

123

42

58

38

1000

47

170

43

46

31

43

95

48

52

44

201

49

95

45

1100

18

64

6

18

4

<15

13

19

7

15

28

20

13

16

1100

28

102

14

31

10

27

33

32

18

28

71

34

33

29

1100

39

140

27

39

19

36

62

41

33

37

134

42

62

38

1100

49

178

43

46

30

43

100

48

53

44

216

49

100

45

1200

19

70

7

19

5

15

15

20

8

16

33

22

15

18

1200

30

109

15

31

10

28

36

33

19

29

79

34

36

30

1200

41

147

27

40

18

36

66

41

34

37

146

43

66

38

1200

52

186

43

46

29

43

105

48

54

44

232

49

105

45

1300

21

76

7

20

5

16

17

21

9

17

38

23

17

19

1300

32

115

16

31

10

28

40

33

20

29

88

35

39

30

1300

43

155

28

40

18

36

71

41

36

37

158

43

71

39

1300

54

194

44

46

29

43

112

48

56

44

249

49

111

45

1400

23

81

8

21

5

17

20

22

10

18

44

24

20

20

1400

34

121

17

32

11

28

43

33

21

30

97

35

43

31

1400

45

161

29

40

18

36

75

41

37

37

170

43

75

39

1400

56

201

45

46

28

42

117

48

57

44

265

49

117

45

1500

24

87

8

22

5

18

22

23

11

19

50

25

22

21

1500

35

128

17

32

11

29

47

34

22

30

106

35

46

31

1500

47

168

30

40

18

36

80

42

39

38

183

43

80

39

1500

58

208

46

46

28

42

123

48

59

44

281

49

123

45

1600

26

93

5

17

4

<15

9

18

5

<15

16

19

9

15

1600

42

152

12

31

9

28

22

32

13

28

43

33

22

29

1600

59

211

22

40

17

37

42

41

25

37

83

42

42

38

1600

75

270

36

47

28

44

68

48

41

44

135

49

68

45

1700

27

99

5

18

4

<15

9

19

6

15

18

20

9

16

1700

44

159

12

31

9

28

23

32

14

28

46

33

23

29

1700

61

218

22

40

17

37

43

41

25

37

87

42

43

38

1700

77

278

35

46

27

43

70

48

41

44

140

49

69

45

1800

29

105

5

18

4

15

10

20

6

16

20

21

10

17

1800

46

165

12

31

9

28

24

32

14

29

49

34

24

30

1800

63

226

22

40

17

37

45

41

26

37

92

42

45

38

1800

80

287

35

46

26

43

72

48

41

44

147

49

72

45

1900

31

111

5

19

4

16

11

20

6

17

22

22

11

18

1900

48

172

12

31

9

28

25

33

14

29

52

34

25

30

1900

65

234

22

40

16

37

46

41

26

38

96

43

46

39

1900

82

295

35

46

26

43

74

48

41

44

153

49

73

45

2000

32

116

6

20

4

16

12

21

7

17

24

22

12

18

2000

50

178

12

32

9

28

26

33

15

29

56

34

26

30

2000

67

240

22

40

16

37

48

41

26

38

100

43

48

39

2000

84

302

34

46

25

43

75

48

41

44

159

49

75

45


Linijski difuzori tip PL18 sa ručno podesivim usmerivačima vazduha i sa 1 ili 2 šlica.

Istrujavanje može biti naizmenično horizontalno, naizmenično pod uglom, vertikalno, jednostrano horizontalno na levo ili jednostrano horizontalno na desno.

Linijski difuzori su predviđeni za ugradnju u spuštene plafone i pogodni su za ubacivanje i izvlačenje vazduha. Komponente koje se sastoje od difuzora sa crnim, sivim ili belim usmerivačima vazduha, spremne su za ugradnju.

Varijante sa plenumskim kutijama imaju 1 ili 2 priključka za vazduh; simetrično postavljene plenumske kutije mogu imati priključak za vazduh sa strane ili odozgo, dok asimetrično postavljene plenumske kutije imaju samo bočne priključke za vazduh.

Plenumske kutije imaju na sebi 4 ušice za vešanje.

Difuzor može biti odvojov od plenumske kutije ili ne.

Priključci su pogodni za spiro kanale prema EN 1506 ili EN 13180. Nivo zvučne snage buke koju generiše vazduh meren je u skladu sa EN ISO 5135.

Posebne odlike

 • Jednoobrazna istrujna slika smanjuje prljanje plafona koje nastaje usled indukovanja vazduha u prostoriji
 • Horizontalno, vertikalno ili istrujavanje pod uglom pomoću podesivih usmerivača vazduha
 • Komforna klima u prostorijama zahvaljujući visokom stepenu indukcije i brzom smanjenju temperaturnih razlika i brzina vazduha
 • Izgled koji govori o vrhunskom kvalitetu zahvaljujući eloksiranim (E6-C-0) ili praškasto bojenim (RAL CLASSOC boje) profilima od ekstrudiranog aluminijuma
 • Difuzor je optimizovan za maksimalne protoke i nizak nivo buke
 • Pogodni za kontinuirano linijsko postavljanje

Materijali i površine

 • Difuzori su izrađeni od ekstrudiranih aluminijumskih profila
 • Usmerivači vazduha su izrađeni od ABS plastike koja je vatrootporna: UL94, V-0
 • Plenumska kutija je izrađena od pocinkovanog čeličnog lima
 • Pločasti i ugaoni završni elementi su izrađeni od aluminijuma
 • Zaptivka je izrađena od gume
 • Izolacija je izrađena od minerlne vuna sa vinilskom penom sa zatvorenom ćelijama
 • Difuzor sa završnom obradom eloksiranja u prirodnu boju aluminijuma E6-C-0
 • P1: Praškasto obojeno, RAL CLASSIC boja
 • Usmerivači vazduha približno RAL 9005, crni
 • G: Usmerivači vazduha približno RAL 9006, sivi
 • W: Usmerivači vazduha približno RAL 9010, beli


Mineralna vuna

 • Na mestima gde mineralna vuna dolazi u dodir sa vazduhom, kaširana je staklenim vlaknima u cilju zaštite od habanja usled brzina vazduha, koje dostižu i 20 m/s
 • U skladu sa EN 13501, požarna klasa A1, nezapaljiva
 • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
 • Biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EZ
 • Inertna na razvoj gljivica i bakterija

Konstrukcija

Završna obrada difuzora

 • Eloksirano, E6-C-0, prirodna boja aluminijuma
 • PP1: praškasto bojenje RAL 9010, čisto bela, stepen sjaja 50 %
 • P1: Praškasto bojenje RAL 9006, beli aluminijum, stepen sjaja 30 %
 • P1: Praškasto bojenje u bilo koju drugu RAL CLASSIC boju, stepen sjaja 70 %

Tehnički podaci

 • Nominalna dućžina: 600 – 2000 mm, u koracima od po 100 mm
 • Broj šliceva: 1 ili 2
 • Minimalni protok vazduha sa ∆tz = –10 K: 5 l/s ili 17 m³/h
 • Maksimalni protok vazduha, sa LWA ≅ 50 dB(A): 84 l/s ili 302 m³/h
 • Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji: -10 do +10 K

Podaci za izbor veličine

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Buka generisana vazduhom

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Linijski difuzori tip PL18 sa ručno podesivim usmerivačima vazduha i sa 1 ili 2 šlica.

Istrujavanje može biti naizmenično horizontalno, naizmenično pod uglom, vertikalno, jednostrano horizontalno na levo ili jednostrano horizontalno na desno.

Linijski difuzori su predviđeni za ugradnju u spuštene plafone i pogodni su za ubacivanje i izvlačenje vazduha. Komponente koje se sastoje od difuzora sa crnim, sivim ili belim usmerivačima vazduha, spremne su za ugradnju.

Varijante sa plenumskim kutijama imaju 1 ili 2 priključka za vazduh; simetrično postavljene plenumske kutije mogu imati priključak za vazduh sa strane ili odozgo, dok asimetrično postavljene plenumske kutije imaju samo bočne priključke za vazduh.

Plenumske kutije imaju na sebi 4 ušice za vešanje.

Difuzor može biti odvojov od plenumske kutije ili ne.

Priključci su pogodni za spiro kanale prema EN 1506 ili EN 13180. Nivo zvučne snage buke koju generiše vazduh meren je u skladu sa EN ISO 5135.

Posebne odlike

 • Jednoobrazna istrujna slika smanjuje prljanje plafona koje nastaje usled indukovanja vazduha u prostoriji
 • Horizontalno, vertikalno ili istrujavanje pod uglom pomoću podesivih usmerivača vazduha
 • Komforna klima u prostorijama zahvaljujući visokom stepenu indukcije i brzom smanjenju temperaturnih razlika i brzina vazduha
 • Izgled koji govori o vrhunskom kvalitetu zahvaljujući eloksiranim (E6-C-0) ili praškasto bojenim (RAL CLASSOC boje) profilima od ekstrudiranog aluminijuma
 • Difuzor je optimizovan za maksimalne protoke i nizak nivo buke
 • Pogodni za kontinuirano linijsko postavljanje

Materijali i površine

 • Difuzori su izrađeni od ekstrudiranih aluminijumskih profila
 • Usmerivači vazduha su izrađeni od ABS plastike koja je vatrootporna: UL94, V-0
 • Plenumska kutija je izrađena od pocinkovanog čeličnog lima
 • Pločasti i ugaoni završni elementi su izrađeni od aluminijuma
 • Zaptivka je izrađena od gume
 • Izolacija je izrađena od minerlne vuna sa vinilskom penom sa zatvorenom ćelijama
 • Difuzor sa završnom obradom eloksiranja u prirodnu boju aluminijuma E6-C-0
 • P1: Praškasto obojeno, RAL CLASSIC boja
 • Usmerivači vazduha približno RAL 9005, crni
 • G: Usmerivači vazduha približno RAL 9006, sivi
 • W: Usmerivači vazduha približno RAL 9010, beli


Mineralna vuna

 • Na mestima gde mineralna vuna dolazi u dodir sa vazduhom, kaširana je staklenim vlaknima u cilju zaštite od habanja usled brzina vazduha, koje dostižu i 20 m/s
 • U skladu sa EN 13501, požarna klasa A1, nezapaljiva
 • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
 • Biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EZ
 • Inertna na razvoj gljivica i bakterija

Konstrukcija

Završna obrada difuzora

 • Eloksirano, E6-C-0, prirodna boja aluminijuma
 • PP1: praškasto bojenje RAL 9010, čisto bela, stepen sjaja 50 %
 • P1: Praškasto bojenje RAL 9006, beli aluminijum, stepen sjaja 30 %
 • P1: Praškasto bojenje u bilo koju drugu RAL CLASSIC boju, stepen sjaja 70 %

Tehnički podaci

 • Nominalna dućžina: 600 – 2000 mm, u koracima od po 100 mm
 • Broj šliceva: 1 ili 2
 • Minimalni protok vazduha sa ∆tz = –10 K: 5 l/s ili 17 m³/h
 • Maksimalni protok vazduha, sa LWA ≅ 50 dB(A): 84 l/s ili 302 m³/h
 • Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji: -10 do +10 K

Podaci za izbor veličine

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Buka generisana vazduhom

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Ovaj opis proizvoda daje pregled opštih karakteristika proizvoda. Tekstovi za varijante se mogu generisati pomoću našeg programa za izbor i projektovanje Easy Product Finder.