00135585_0
Expansion module EM-AUTOZERO


00133217_0
EASYLAB controller including EM-AUTOZERO


00135585_0
00133217_0

EM-AUTOZERO

Automatsko podešavanje nulte tačke za EASYLAB

Modul za proširivanje za EASYLAB regulatore koji pruža automatsko podešavanje nulte tačke za dugoročnu stabilnost merenja zapreminskog protoka i posledično manju potrebu za održavanjem.

 • Posebno preporučeno za merenje zapreminskog protoka ili merenje diferencijalnog pritiska u osetljivim područjima
 • EASYLAB regulator automatski identifikuje i koristi modul za proširivanje
 • Modul za proširivanje se postavlja u kućište sa EASYLAB osnovnom komponentom
 • Jednostavna nadogradnja
 • Bez dodatnog konfigurisanja

Primena

Primena

 • Modul za proširivanje tip EM-AUTOZERO za EASYLAB sistem
 • EM-AUTOZERO, automatsko podešavanje nulte tačke za dugoročnu stabilnost merenja zapreminskog protoka i posledično manju potrebu za održavanjem.
 • Može se koristiti zajedno sa digestorom, regulatorom dovodnog vazduha, otpadnog vazduha ili diferencijalnog pritiska EASYLAB TCU3
 • Za primenu u laboratorijama, čistim sobama u farmaceutskoj ili industriji poluprovodnika, operacionim salama, odeljenjima za intenzivnu negu i kancelarijama sa veoma visokim zahtevima u pogledu regulacije

Posebne odlike

 • Dugoročna stabilnost merenja zapreminskog protoka i manja potreba za održavanjem
 • Automatsko podešavanje nulte tačke čim postoji naponsko napajanje
 • Ciklično podešavanje nulte tačke tokom rada (svakih 8 sati)
 • Bez dodatnog konfigurisanja
 • EASYLAB regulator automatski identifikuje modul za proširivanje

Opis

Delovi i karakteristike

 • Magnetni ventil
 • 2-polni priključni kabl za povezivanje na EASYLAB glavnu PCB ploču
 • Creva za povezivanje statičkog transmitera diferencijalnog pritiska

Konstrukcijske karakteristike

 • Dimenzije i tačke za fiksiranje u skladu sa EASYLAB kućištem
 • Modul za proširivanje se postavlja u udubljenje držača za transmiter diferencijalnog pritiska (bez upotrebe alata)
 • Integracija preko priključka za crevo između transmitera diferencijalnog pritiska i senzora diferencijalnog senzora
 • Utikač omogućava jednostavno povezivanje na EASYLAB regulator

Tehničke informacije

 • Order code
EM-AUTOZERO 00133875_0
① Solenoid valve
② Plug
③ Differential pressure sensor – plus connection
④ Differential pressure sensor – minus connection
⑤ Pressure transducer – minus connection
⑥ Pressure transducer – plus connection


em-autozero

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150