00137397_0
Expansion module EM-TRF-USV


00132390_0
EASYLAB controller TCU3


00131607_0
EASYLAB adapter module TAM


00137397_0
00132390_0
00131607_0

EM-TRF-USV

Za povezivanje EASYLAB na 230 V strujnu mrežu i za neprekidno napajanje

Modul za proširivanje za direktno povezivanje EASYLAB regulatora tip TCU3 i adapterskih modula tip TAM na 230 V, uključujući neprekidno napajanje

 • Dvoredni priključni blokovi za povezivanje na 230 V naponskog napajanja
 • Električna utičnica za glavnu PCB ploču
 • Modul za proširivanje se postavlja u kućište sa EASYLAB osnovnom komponentom
 • Neprekidno napajanje za osnovnu komponentu i povezane module
 • Integrisana elektronika za punjenje baterije sa indikacijom statusa punjenja
 • Prekid napajanja se signalizira na EASYLAB komandne panele
 • Mogućnost definisanja odgovora regulatora u slučaju prekida napajanja

Primena

Primena

 • Modul za proširivanje tip EM-TRF-USV za EASYLAB sistem
 • Za povezivanje EASYLAB osnovnih komponenata (regulator TCU3 ili adapterski modul TAM) na 230 V AC naponsko napajanje (strujna mreža)
 • Naponsko napajanje za osnovnu komponentu i povezane module
 • Akumulatorsko napajanje u slučaju prekida električne mreže omogućava neprekidno napajanje čak i u slučaju nestanka struje
 • Komandna i/ili signalizacija alarma čak i u slučaju prekida napajanja
 • Fabrički montirano ili za nadogradnju u kućište EASYLAB osnovne komponente

Posebne odlike

 • Spremno za ugradnju, jednostavno povezivanje na glavnu PCB ploču
 • Dvoredni priključni blokovi za povezivanje na 230 V AC naponskog napajanja
 • Jednostavno električno povezivanje modula za proširivanje i EASYLAB glavne PCB ploče preko utikača
 • Jednostavno povezivanje osvetljenja digestora sa prekidačem u kombinaciji sa EM-LIGHT modulom za proširivanje
 • Inteligentno upravljanje napajanja sa punjenjem za održavanje napona, zaštitom od pražnjenja i zaštitom od promene polova
 • Kontrolna lampica za status režima rada
 • Mogućnost definisanja odgovora regulacije u slučaju prekida napajanja (EASYLAB TCU3 sa modulom za proširivanje EM-TRF-USV)
 • U slučaju prekida napajanja: Optički signal na komandnom panelu; programabilna signalizacija alarma

Opis

Delovi i karakteristike

 • Mrežni transformator 230 V AC (primarno), 24 V AC (sekundarno)
 • Inteligentno upravljanje napajanja sa punjenjem za održavanje napona, zaštitom od pražnjenja i zaštitom od promene polova
 • Kontrolna lampica za status režima rada
 • Utikač za PCB ploču za povezivanje modula na EASYLAB glavnu PCB ploču

Korisni dodaci

 • EasyConnect: Konfiguracijski softver za puštanje u rad i dijagnostiku EASYLAB komponenata

Konstrukcijske karakteristike

 • Dimenzije PCB ploče i tačke za fiksiranje u skladu sa EASYLAB glavnom PCB pločom i kućištem
 • Fiksiranje zavrtnjima
 • Dvoredni priključni blokovi za jednostavno povezivanje na 230 V naponskog napajanja

Tehničke informacije

 • Order code
EM-TRF-USV 00131605_0
① Primary fuse
② Connection terminals for supply voltage
③ Operating state indicator light
④ PCB plug connector to connect the module to the main PCB
⑤ Socket for battery pack
⑥ Battery pack
⑦ Mounting bracket
⑧ Connecting cable


em-trf-usv

Učitavanje

Informacije o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150