small_tab1_Serie CAK
small_tab2_Serie CAK
small_tab1_Serie CAK
small_tab2_Serie CAK

CAK

Za smanjenje buke u plastičnim okruglim kanalima za kontaminirani vazduh

Plastični cilindrični prigušivači za smanjenje buke u okruglim kanalima sistema postrojenja za izbacivanje otpadnog vazduha za agresivne medije

 • Materijal za absorpciju zvuka je nezapaljiva mineralna vuna sa RAL oznakom kvaliteta, biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU
 • Mineralna vuna kaširana netkanim staklenim vlaknima u cilju zaštite od habanja usled brzina vazduha do 20 m/s
 • Kućište i perforirani unutrašnji vazdušni kanal izrađeni su od vatrootporne plastike polipropilena (PPs) u skladu sa DIN 4102, klasa građevinskog materijala B1
 • Varijanta sa priključnom prirubnicom pogodna za sistem vazdušnih kanala u skladu sa DIN 8077 ili DIN 8078
 • Uneto prigušenje mereno u skladu sa ISO 7235
 • Kućište zaptiva prema EN 15727, klasa  D


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Sa prirubnicama na oba kraja

Primena

Primena

 • Plastični okrugli prigušivači tipa CAK za smanjenje buke u okruglim kanalima sistema za klimatizaciju
 • Podesno za kontaminirani vazduh
 • Za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha kod regulatora protoka vazduha tipa TVRK i TVLK
 • Za smanjenje buke ventilatora

Posebne odlike

 • Uneto prigušenje mereno u skladu sa ISO 7235
 • Materijal za apsorpciju zvuka nije zapaljiv

Opis

Varijante

 • CAK: Okrugli prigušivač
 • VF2: Okrugli prigušivač sa prirubnicama na oba kraja

Delovi i karakteristike

 • Kućište
 • Perforirana unutrašnja cev
 • Materijal za absorpciju zvuka

Dodaci

 • GZ: Kontra prirubnice na oba kraja

Konstrukcijske karakteristike

 • Okruglo kućište
 • Priključna prirubnica za okrugle vazdušne kanale u skladu sa DIN 8077 ili DIN 8078
 • Maksimalni radni pritisak 1000 Pa
 • Radna temperatura 10 do 100 °C

Materijali i površine

 • Kućište i perforirani unutrašnji vazdušni kanal izrađeni su od vatrootporne plastike polipropilena (PPs) u skladu sa DIN 4102, klasa građevinskog materijala B1
 • Izolacija od mineralne vune


Mineralna vuna

 • U skladu sa EN 13501, klasa građevinskog materijala A2, nezapaljivo
 • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
 • Biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU
 • Kaširana staklenim vlaknima u cilju zaštite od habanja za brzine vazduha do 20 m/s
 • Inertna na razvoj gljivica i bakterija

Tehničke informacije

 • Order code

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150