Secondary silencer

layer

CF

Cilindrični prigušivači, u fleksibilnoj izvedbi od aluminijuma, za smanjenje buke u okruglim kanalima sistema za klimatizaciju

 • Materijal za absorpciju zvuka je nezapaljiva mineralna vuna sa RAL oznakom kvaliteta, biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU
 • Kućište i perforirana unutrašnja cev su izrađeni od aluminijuma
 • Varijanta sa priključnom prirubnicom ima žljeb za zaptivku, podesna za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180
 • Uneto prigušenje mereno u skladu sa ISO 7235
 • Kućište zaptiva prema EN 15727, klasa  D


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Nasadne priključne prirubnice na oba kraja
 • Sa vencima na oba kraja
 • Sa zaptivkama na oba kraja

više o tome

layer

CA

Okrugli prigušivači tipa CA za smanjenje buke u okruglim kanalima sistema za klimatizaciju

 • Materijal za absorpciju zvuka je nezapaljiva mineralna vuna sa RAL oznakom kvaliteta, biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU
 • Mineralna vuna kaširana netkanim staklenim vlaknima u cilju zaštite od habanja usled brzina vazduha do 20 m/s
 • Kućište i perforirani unutrašnji vazdušni kanal izrađeni su od pocinkovanog čeličnog lima
 • Varijanta sa priključnom prirubnicom ima žljeb za zaptivku, podesna za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180
 • Uneto prigušenje mereno u skladu sa ISO 7235
 • Kućište zaptiva prema EN 15727, klasa  B

Opciona oprema i dodatni pribor

 • Sa prirubnicama na oba kraja
 • Sa zaptivkama na oba kraja

više o tome

layer

TX

Pravougaoni dodatni prigušivači zvuka za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha kod regulatora protoka vazduha tipa TVJ, TVT ili EN

 • Materijal za absorpciju zvuka je nezapaljiva mineralna vuna sa RAL oznakom kvaliteta, biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU
 • Kaširano tkaninom od staklenih vlakana u cilju zaštite od habanja, efikasna za brzine vazduha do 20 m/s
 • Uneto prigušenje mereno u skladu sa ISO 7235
 • Kućište zaptiva prema EN 15727, klasa  A

više o tome

layer

TS

Pravougaoni dodatni prigušivači zvuka za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha kod regulatora protoka vazduha tipa TVZ, TVA, TZ-Silenzio, TA-Silenzio ili TVM

 • Materijal za absorpciju zvuka je nezapaljiva mineralna vuna sa RAL oznakom kvaliteta, biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU
 • Mineralna vuna kaširana staklenim vlaknima u cilju zaštite od habanja, efikasna za brzine vazduha do 20 m/s
 • Uneto prigušenje mereno u skladu sa ISO 7235
 • Kućište zaptiva prema EN 15727, klasa  B

više o tome

layer

CAK

Plastični cilindrični prigušivači za smanjenje buke u okruglim kanalima sistema postrojenja za izbacivanje otpadnog vazduha za agresivne medije

 • Materijal za absorpciju zvuka je nezapaljiva mineralna vuna sa RAL oznakom kvaliteta, biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU
 • Mineralna vuna kaširana netkanim staklenim vlaknima u cilju zaštite od habanja usled brzina vazduha do 20 m/s
 • Kućište i perforirani unutrašnji vazdušni kanal izrađeni su od vatrootporne plastike polipropilena (PPs) u skladu sa DIN 4102, klasa građevinskog materijala B1
 • Varijanta sa priključnom prirubnicom pogodna za sistem vazdušnih kanala u skladu sa DIN 8077 ili DIN 8078
 • Uneto prigušenje mereno u skladu sa ISO 7235
 • Kućište zaptiva prema EN 15727, klasa  D


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Sa prirubnicama na oba kraja

više o tome

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150