Komandni paneli

layer

BE-LCD

Control panels to be used with fume cupboard controllers or room controllers, for displaying operating values, activating functions and signalling operating states

 • Signalling of safety-related functions for fume cupboards according to EN 14175 or of operating states for rooms
 • Display of actual values, setpoint values and status messages
 • Wireless communication with Bluetooth module
 • 40-character text display
 • Push buttons for the operating mode default setting and for specific functions
 • Project-specific range of functions with configurable push buttons
 • Integral service socket for configuration and diagnosis
 • Casing suitable for flush mounting to fume cupboard side frame, or for surface mounting on a wall

više o tome

layer

BE-SEG

Komandni paneli koji se koriste sa regulatorima otpadnog vazduha u digestorima, za prikaz radnih vrednosti, aktiviranje funkcija i signalizaciju statusa rada

 • Signalizacija bezbednosno relevantnih funkcija za digestore u skladu sa EN 14175
 • Prikaz stvarnih, zadatih vrednosti i statusnih poruka
 • Displej sa dva karaktera za prikaz sistemskih informacija i brzine na ulazu
 • Bežična komunikacija sa Bluetooth modulom
 • Tasteri za podešavanje režima rada i za specifične funkcije
 • Opseg funkcija u skladu sa specifikacijama datog projekta sa programabilnim tasterima
 • Dva komandna panela se istovremeno mogu koristiti za svaki regulator otpadnog vazduha u digestoru
 • Integrisani servisni konektor za konfiguraciju i dijagnostiku
 • Kućište pogodno za ugradnju u ravni sa bočnim okvirom digestora ili za uzidnu ugradnju na zid


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Indikacija prekida napajanja za regulatore otpadnog vazduha u digestoru sa modulom za proširivanje EM-TRF-USV

više o tome

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150