Zatvorne klapne koje ne propuštaju gasove

Product selection A-Z
Productname
layer

Dodatni pribor

Dodatni pribor za zaptivajuća čelična vrata i vrata za revizione otvore u cilju ispunjavanja storgih zahteva i proširivanje obima primene

 • Cilindrična brava za zaključavanje vrata pomoću okruglog dugmeta ili ključa
 • Kutijasta brava, spremna da primi cilindar za zaključavanje vrata
 • Reviziono okno sa duplim zidom
 • Pritisak za ispuštanje pritiska za izjednačavanje pritiska u prostoriji i na drugoj strani vrata; omogućava da se vrata otvaraju bez previše napora
 • Mehanizam za zabravljivanje sa dve brave sa prednjom bravom za zabravljivanje koja se skida; bez prednje brave se vrata ne mogu otvoriti spolja
 • Sve kombinacije pribora za čelična vrata

više o tome

layer

NAK

Gasno nepropusne zatvorne klapne su namenjene da obezbede nivo zatvaranja u skladu sa zahtevima KTA Smernice 3601 (Nemačka komisija za bezbednosne standarde u nuklearnim elektranama, KTA) i u skladu sa DIN 25414 čak i u slučaju da dođe do otkaza napajanja strujom ili komprimovanim vazduhom.

 • Kompaktna izvedba i robustni mehanizam pokretača omogućavaju bilo koji položaj ugradnje
 • Maksimalno curenje vazduha iznosi 0,0028 (l/s)/m² ili 0,01 (m³/h)/m² pri diferencijalnom pritisku od 2000 Pa
 • Specijalan pogonski mehanizam (kolenasta poluga) garantuje gasno nepropusno zatvaranja čak i kada izostane pogonska energija
 • Varijante sa ručnim točkom, pneumatskim pokretačem ili električnim pokretačem
 • Ležajevi od mesinga ili pocinkovanog čelika
 • Praškasto obojeno kućište i lopatice
 • Maksimalni pritisak opterećenja 5000 Pa, u smeru zatvaranja
 • Dostupne u standardnim veličinama i mnogim prelaznim veličinama


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Otvori na prirubnici
 • Krajnji prekidači
 • Pneumatski pokretač dvostrukog dejstva, sa opcionalnim magnetnim ventilom
 • Električni pokretač 3 × 230 V AC (400 V AC) ili 230 V AC

više o tome

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150